Browse By Author Name - Stachov

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Vaskov√°, Zuzana, Stachov√°, Petra, Krupkov√°, Lenka, Hudecov√°, Daniela and Valigura, DuŇ°an Bis(nitrobenzoato)copper(II) Complexes with Nicotinamide, Preparation, Structure and Properties Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 77-87      
Stachov√°, Petra: Komplexy nitro- a aminobenzo√°tov meńŹnat√Ĺch s niektor√Ĺmi bioakt√≠vnymi N-ligandami. Katedra anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Pristachov√°, AlŇĺbeta: Sledovanie antioxidańćn√Ĺch √ļńćinkov flavonoidov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Stachov√°, Petra: ҆t√ļdium nitrobenzo√°tomeńŹnat√Ĺch komplexov s bioligandmi. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.