Browse By Author Name - Vaskov

Browse Results (6 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
VaŇ°kov√°, Ida, Alexy, Pavol, Bugaj, Peter, Nah√°lkov√°, Anna, Feranc, Jozef and Mlynsk√Ĺ, Tom√°Ň° Biodegradable polymer packaging materials based on polycaprolactone, starch and polyhydroxybutyrate Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 301-308      
VaŇ°kov√°, Ida: Biodegradovateńĺn√© kompozitn√© materi√°ly. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 2    
Vaskov√°, Zuzana, Stachov√°, Petra, Krupkov√°, Lenka, Hudecov√°, Daniela and Valigura, DuŇ°an Bis(nitrobenzoato)copper(II) Complexes with Nicotinamide, Preparation, Structure and Properties Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 77-87      
Vaskov√°, Zuzana: Nitrobenzo√°tomeńŹnat√© komplexy s bioakt√≠vnymi ligandami. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Vaskov√°, Petra: Overenie met√≥dy stanovenia biot√≠nu v potravin√°rskych surovin√°ch a produktoch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
VaŇ°kov√°, Martina: Vplyv r√īznych morfologick√Ĺch Ň°t√°di√≠ kvasiniek na vlastnosti ich stenov√Ĺch polysacharidov. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.