Browse By Author Name - Korcov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Korcov√°, Denisa: Adsorpcia tenzidov na textiln√© materi√°ly a). Met√≥da dvojstupŇąovej titr√°cie b). Adsorpńćn√© izotermy c). Vplyv adsorbovanej vrstvy na niektor√© vlastnosti materi√°lov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 1