Browse By Author Name - Vancov

Browse Results (12 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Zemanov√°, Matilda, Chovancov√°, Marta and KrivoŇ°√≠k, Pavol A new approach to nickel electrolytic colouring of anodised aluminium Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 62-70      
Vancov√°, Alena: Beta-D-xylozid√°zy kvasiniek Cryptococcus albidus. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovensk√° akad√©mia vied, 1989.      
Letovancov√°, Zuzana: Fyzik√°lno-chemick√© a katalytick√© vlastnosti Zn-modifikovan√Ĺch zeolitov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 1    
Chovancov√°, Anna: Fyziol√≥gia a funkcia v√°pnikov√Ĺch kan√°lov v eukaryotick√Ĺch modeloch. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Chovancov√°, Marta: Povrchov√© √ļpravy na kovov√Ĺch materi√°loch. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Chovancov√°, Svetlana: Pr√≠prava ońćkovac√≠ch pr√≠sad pre riaden√ļ hydrat√°ciu SAB cementov. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Chovancov√°, Lenka: Pr√≠prava polypropyl√©nov√Ĺch kompozitn√Ĺch vl√°kien plnen√Ĺch anorganick√Ĺm plnivom. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
G√°likov√°, Z., Chovancov√°, M. and Danielik, V. Properties of Ni-W alloy coatings on steel substrate Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 353-359      
Vanńćov√°, Michaela: ҆t√ļdium interkonverzie stereochemicky nest√°lych chir√°lnych lieńćiv met√≥dou HPLC. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Chovancov√°, Iveta: Tvorba tuh√Ĺch roztokov oxidu zirkonińćit√©ho, oxidu horeńćnat√©ho a oxidov lantanoidov. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Ivanńćov√°, Martina: Vplyv etanolu na zloŇĺenie lipidu Saccharomyces cerevisiae. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Chovancov√°, Marta, Fellner, Pavel and ҆pirk, Eugen: Z√°klady kor√≥zie a povrchovej √ļpravy kovov√Ĺch materi√°lov. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 2002. ISBN 80-227-1688-X