List of Records PrezeraŇ• podńĺa rokov

Browse Results (14 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Vancov√°, Alena: Beta-D-xylozid√°zy kvasiniek Cryptococcus albidus. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovensk√° akad√©mia vied, 1989.      
Sulov√°, Zdena: Biochemizmus fotoindukovanej diferenci√°cie huby Trichoderma viride. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovensk√° akad√©mia vied, 1989.      
Cerda, Jose Luis Rico: Experimental and mathematical modelling of benzene hydrogenation in a fixed bed reactor. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1989. 1    
HloŇĺek, Petr: Konverze metanolu na zeolitech ZSM-5. Katedra ch√©mie a technol√≥gie ropy CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1989.      
Graczov√°, Elena: Popis termodynamick√Ĺch vlastnost√≠ bin√°rnych zmesov√Ĺch rozp√ļŇ°Ň•adiel pre extrakciu uhńĺovovd√≠kov. Katedra procesov a zariaden√≠ chemickej technol√≥gie, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1989.      
Hovorkov√°, Katar√≠na: Pr√≠prava a Ň°t√ļdium vlastnost√≠ elektroizolańćn√©ho laku pre povrchov√ļ ochranu zostaven√Ĺch dosiek s ploŇ°n√Ĺmi spojmi. Katedra textilu, papiera a celul√≥zy CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1989.      
Badura, Juraj: Pr√≠prava vanil√≠nu z Mg-sulfitov√Ĺch v√Ĺluhov. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav papiera a celul√≥zy, 1989.      
Alexy, Pavol: Pr√≠spevok k vyuŇĺitiu dreven√©ho vulkaniz√°tu v podoŇ°vov√Ĺch zmesiach. Katedra chemickej technol√≥gie plastick√Ĺch l√°tok a vl√°kien CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1989.      
Z√°humensk√Ĺ, Ladislav: ҆t√ļdium jednotkov√Ĺch oper√°ci√≠ v√Ĺroby hlin√≠kov√Ĺch ofsetov√Ĺch tlańćov√Ĺch platn√≠. Katedra textilu, papiera a celul√≥zy CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1989.      
Baloun, JindŇôich: ҆t√ļdium optimaliz√°cie podmienok pr√≠pravy spektr√°lne selekt√≠vnych vrstiev Ni-Al2O3. Katedra chemickej technol√≥gie anorganick√Ĺch l√°tok CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1989.      
ŇĹ√°k, Karol: ҆t√ļdium stabiliz√°cie polyetyl√©nu tienen√Ĺmi am√≠nmi na b√°ze 2, 2, 6, 6 - tetrametylpiperid√≠nu. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav k√°blov a izolantov, 1989.      
҆imko, Peter: Vplyv technologick√©ho procesu √ļdenia na obsah benzo/a/pyr√©nu v √ļden√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkoch. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1989.      
Hanzal√≠k, Stanislav: Vplyv zm√§kńćovadiel na vlastnosti kompoz√≠ci√≠ polyvinylchloridu s akrylonitril-butadi√©nov√Ĺmi elastom√©rmi. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1989.      
Feh√©r, Pavol: VzŇ•ahy medzi zloŇĺen√≠m a vlastnosŇ•ami frakńćne Ň•aŇĺŇ°ej motorovej nafty. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav pre ropu a uhńĺovod√≠kov√© plyny, 1989. 3