Browse By Author Name - Kraj

Browse Results (18 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Krajńćov√°, Eva: Anal√Ĺza pr√≠rodn√Ĺch antioxidantov a sprievodn√Ĺch l√°tok tukov met√≥dou HPLC. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Krajńćiov√°, Denisa: Decentralizovan√© riadenie chemick√©ho reaktora. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Krajńćovińć, Jozef: Deriv√°ty kyseliny pipekol√≠novej v synt√©ze tricyklick√Ĺch syst√©mov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Janotka, I. and Krajńći, ńĹ. Effect of Polymer on Structural Characteristics and Steel Corrosion of Cement-Poor Mortar Chemical Papers, Vol.58, No. 2, 2004, -      
Krajńć√≠r, Martin: Elektrochemick√° pr√≠prava Ňĺelezanov z taven√≠n. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
KrajŇąak, Kamil: HPLC - ED anal√Ĺza katecholam√≠nov v mońći. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Krajewski, W. and Lodziej, A. Ko Inserts Intensifying Heat Transfer Inside the Tubes: Design, Investigation, and Performance Efficiency Criteria Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 397-402      
Eva Krajńć√≠rov√°: ManaŇĺ√©rske √ļńćtovn√≠ctvo - informańćn√° b√°za pre rozhodovac√≠ proces podniku. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Krajńćiov√°, Michaela: Matematick√© modelovanie samovznietenia uhlia. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Krajńćiov√°, Michaela: Matematick√© modelovanie samovznietenia uhl√≠ka. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Krajmer, Martin: Matematick√Ĺ model chemick√©ho reaktora a neline√°rny odhad stavu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
KrajŇą√°kov√°, Silvia: Materi√°ly pouŇĺ√≠van√© na spevŇąovanie a konzervovanie predmetov z historick√©ho dreva. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Krajńć√≠k, J√°n: Ovplyvnenie stereoselektivity 1,3-dipol√°rnej cykload√≠cie pomocou Lewisov√Ĺch kysel√≠n. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Krajńćov√°, Lenka: Pr√≠prava a vlastnosti bioskla obsahuj√ļceho oxid fosforeńćn√Ĺ. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Krajńć√≠, Vladim√≠r: Repn√Ĺ pekt√≠n a jeho vplyv na vlastnosti papierov√©ho listu. Katedra technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Krajn√°kov√°, Zuzana: Vlastnosti tlańćen√Ĺch vodiv√Ĺch Ň°trukt√ļr na PET f√≥lii a papieri. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Alena Krajńć√≠ov√°: Vplyv podmienok modelovej RDH v√°rky na pevnostn√© vlastnosti nebielenej bunińćiny. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Krajńć√≠kov√°, Monika: V√Ĺvoj voltamp√©rometrick√Ĺch met√≥d pomocou mikroelektronick√Ĺch Ň°trukt√ļr. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.