Browse By Author Name - Bubni

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bubnińćov√°, Katar√≠na: Detekcia environment√°lne rizikov√Ĺch l√°tok pomocou DNA biosenzora. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Hinkov√°, A., Bubn√≠k, Z., Kadlec, P., Pour, V. and ҆tarhov√°, H. Membrane Filtration in the Sugar Industry Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 375-382      
Kaasov√°, J., Kadlec, P., Bubn√≠k, Z., Hub√°ńćkov√°, B. and PŇô√≠hoda, J. Physical and Chemical Changes during Microwave Drying of Rice Chemical papers, Vol.56, No. 1, 2002, 32-35      
Bubniakov√°, Vanda: Stanovenie pr√≠rodnej r√°dioaktivity v miner√°lnych vod√°ch. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.