List of Subject Classifications Records

Browse Results (2328 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 2 of 24

Result Pages:    « first ‹ previous  1 2 3 4 5 6  next › last »


  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Krahuńĺcov√°, Jana: Anal√Ĺza mlieńćne fermentovan√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Slan√°, Danica: Anal√Ĺza mlieńćne fermentovan√Ĺch zeleninov√Ĺch Ň°tiav. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 3    
BudoŇ°ov√°, Martina: Anal√Ĺza moŇĺnost√≠ uplatnenia evoluńćn√Ĺch algoritmov. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Trn√°kov√°, Miriam: Anal√Ĺza organick√Ĺch chl√≥rovan√Ĺch zl√ļńćen√≠n v potravin√°ch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Kneppo, D√°rius: Anal√Ĺza pentachl√≥rfenolu v potravin√°ch. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Balberńć√°kov√°, Jana: Anal√Ĺza poz√≠cie podniku a jeho potenci√°lu v hospod√°rskej s√ļŇ•aŇĺi. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Porubiak, Michal: Anal√Ĺza prchav√Ĺch zloŇĺiek rastlinn√Ĺch potravinov√Ĺch matr√≠c. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Maro, Ladislav: Anal√Ĺza prev√°dzky a n√°vrh intenzifik√°cie ńĆOV ҆trbsk√© pleso. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Krajńćov√°, Eva: Anal√Ĺza pr√≠rodn√Ĺch antioxidantov a sprievodn√Ĺch l√°tok tukov met√≥dou HPLC. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Bzdilov√°, Marcela: Anal√Ĺza procesu hvozdenia sladu za √ļńćelom zn√≠Ňĺenia jeho energetickej n√°rońćnosti. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Sul√≠kov√°, Monika: Anal√Ĺza procesu suŇ°enia papiera za √ļńćelom zn√≠Ňĺenia jeho energetickej n√°rońćnosti. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
TobiaŇ°ov√°, Martina: Anal√Ĺza rajńćiakov√Ĺch v√Ĺrobkov z hńĺadiska ich kvality a autenticity. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Ivanov√°, Be√°ta: Anal√Ĺza rajńćiakov√Ĺch v√Ĺrobkov z hńĺadiska ich kvality a autenticity. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Ujlakyov√°, Eva: Anal√Ĺza rastlinn√©ho materi√°lu met√≥dou AAS. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
LaŇ°Ň°ov√°, Lenka: Anal√Ĺza rastu kvasiniek v z√°vislosti od hodnoty pH m√©dia a teploty. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Polka, Peter: Anal√Ĺza rastu vybran√Ĺch bakt√©ri√≠ v modelovom prostred√≠. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Sokol, Jozef: Anal√Ĺza rez√≠du√≠ lieńć√≠v v potravin√°ch Ňĺivońć√≠Ň°neho p√īvodu. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Droppov√°, Ońĺga: Anal√Ĺza stavu vodn√©ho hospod√°rstva na preńćerp√°vacej stanici ńć.4 v Tupej. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Jackul√≠k, M√°rio: Anal√Ĺza vlastnost√≠ a riadenia teploty vo vs√°dzkovom reaktore. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Valach, Milan: Anal√Ĺza vlastnost√≠ algoritmov spojit√©ho riadenia s umiestnen√≠m p√≥lov. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kohajdov√°, Zlatica: Anal√Ĺza vybran√Ĺch metabolitov mikroorganizmov kapil√°rnou izotachofor√©zou v mlieńćne fermentovan√Ĺch zeleninov√Ĺch Ň°Ň•av√°ch. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Tvrd√≠k, Marcel: Anal√Ĺza vybran√Ĺch nebezpeńćn√Ĺch l√°tok generovan√Ĺch pońćas poŇĺiaru pneumat√≠k. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
KukliŇ°ov√°, Jarmila: Anal√Ĺza vybran√Ĺch potravin√°rskych v√Ĺrobkov z hńĺadiska ich autenticity. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Nusov√°, Mariana: Anal√Ĺza vybran√Ĺch zloŇĺiek mlieńćnej ferment√°cie ITP. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Sokolovińć, Patrik: Anal√Ĺza, toxick√Ĺch kovov v potravin√°ch a v biologick√Ĺch materi√°loch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Lipnińćanov√°, Tatiana: Anim√°cie v riaden√≠ procesov pomocou MATLABu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Nagyov√°, Erika: Antimikrobi√°lna aktivita vybran√Ĺch laktobacilov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Bachanov√°, Katar√≠na: Antimikrobi√°lna aktivita vybran√Ĺch psychofarm√°k. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
DŇĺugan, Marek: Antimikrobi√°lne spektrum izolovan√Ĺch fytonc√≠dov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Melega, ńĹubom√≠r: Antimikrobi√°lne vlastnosti extraktov rastl√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Grancov√°, Jana: Antimikrobi√°lne vlastnosti oxidovan√Ĺch olejov. √östav biotechnol√≥gie a potravin√°rstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Heaphy, Be√°ta: Antioxidańćn√° aktivita flavonoidov cibule a poh√°nky. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Nhat, Dang Minh: Antioxidańćn√° aktivita niektor√Ĺch koren√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
N√°dask√Ĺ, Pavol: Antioxidańćn√° aktivita plzensk√Ĺch a Ň°peci√°lnych p√≠v. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Adamov√°, Adriana: Antioxidańćn√© a antimikrobi√°lne √ļńćinky vybran√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch antioxidantov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
PiŇ°tekov√°, Patr√≠cia: Antioxidańćn√© a antiprotein√°zov√© √ļńćinky flavonoidov. Katedra biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002. 2    
Kontuńĺov√°, Adela: Antioxidańćn√© formul√°cie na b√°ze rozmar√≠nu. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Hlad√≠kov√°, Vlasta: Antioxidańćn√© √ļńćinky niektor√Ĺch adit√≠vnych l√°tok. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Lis√°, Lucia: Antioxidańćn√© √ļńćinky niektor√Ĺch druhov koren√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Solńć√°nov√°, Michaela: Antioxidańćn√© √ļńćinky niektor√Ĺch koren√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 2    
S√©kelyov√°, Zuzana: Antioxidańćn√© √ļńćinky zloŇĺiek extraktu pupalky dvojrońćnej. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 1    
Fajerov√°, Tatiana: Antioxidańćn√© vlastnosti antokyan√≠nov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
҆paldov√°, Stanislava: Antioxidańćn√© vlastnosti cere√°li√≠. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Bohuck√°, Miriama: Antioxidańćn√© vlastnosti niektor√Ĺch pońĺnohospod√°rskych plod√≠n. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
҆olt√Ĺsov√°, Jana: Antioxidańćn√Ĺ √ļńćinok a charakteriz√°cia extraktov z pupalkov√Ĺch Ň°rotov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Sońĺava, Marek: Antioxidańćn√Ĺ √ļńćinok a charakteriz√°cia extraktov z repkov√Ĺch Ň°rotov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
MikuŇ°ov√°, Lucia: Antioxidanty cere√°li√≠ a ich vplyv na zdravie ńćloveka. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 2    
Sonawane, Anaya: Antioxidative effects of spices on sunflower oil. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
P√°losov√°, Eszter: Aplik√°cia a vplyv kyslomlieńćnych bakt√©ri√≠ na kvalitu a bezpeńćnosŇ• syrov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Bohunick√°, Ren√°ta: Aplik√°cia adit√≠v pri v√Ĺrobe trvanliv√©ho peńćiva. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
JuraŇ°ńć√≠k, Martin: Aplik√°cia airlift bioreaktora s vysok√Ĺm obsahom buniek pre kontinu√°lnu ferment√°ciu srv√°tky. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Jenisov√°, Valent√≠na: Aplik√°cia deriv√°tov 2-merkaptobenzimidazolu v produkcii polyketidov√©ho metabolitu - kyseliny mitorubrinovej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Daniela Mackov√Ĺch: Aplik√°cia hydridovej techniky AAS pri anal√Ĺze geologick√Ĺch materi√°lov. Katedra ch√©mie - Hutn√≠cka fakulta, Technick√° univerzita v KoŇ°iciach,      
Nagyov√°, Katar√≠na: Aplik√°cia imobiliz√°tov v kontinu√°lnej etanolovej ferment√°cii. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003. 1    
Khemaissia, Abdallah: Aplik√°cia kryoskopie v mliek√°rstve. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Pech√°ńćkov√°, Daniela: Aplik√°cia oxidańćno - redukńćn√©ho potenci√°lu pri √ļprave v√īd Ňĺelezanom draseln√Ĺm. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
ńĆurilla, Ondrej: Aplik√°cia oxidoredukńćn√Ĺch enz√Ĺmov na v√Ĺvoj biosenzorov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Orb√°n, Jozef: Aplik√°cia Penicillium nalgiovense pri v√Ĺrobe fermentovan√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Majern√≠k, Peter: Aplik√°cia PLC a SCADA syst√©mov pri riaden√≠ re√°lnych procesov. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
Navr√°til, Mari√°n: Aplik√°cia prietokovej mikrokalorimetrie v anal√Ĺze alkoholick√Ĺch n√°pojov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Gavorn√≠kov√°, Jana: Aplik√°cia trendov vin√°rskej moderny v prev√°dzkov√Ĺch podmienkach. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Maticov√°, NadeŇĺda: Aplik√°cia vybran√Ĺch proteolytick√Ĺch enz√Ĺmov do cesta na zlepŇ°enie akosti pek√°rskych v√Ĺrobkov. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Mińćicov√°, Zuzana: Aplik√°cia vybrat√Ĺch druhov koagulańćn√Ĺch enz√Ĺmov v mliek√°rstve. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Polakovińć, Milan: Aplik√°cie matematick√©ho modelovania v biochemickom inŇĺinierstve. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Klein, J., DolgoŇ°, O., God√≥, ҆., BlaŇĺej, M. and MarkoŇ°, J. Application of a Magnetic Tracer Method for the Characterization of Hydrodynamics in Internal-Loop Airlift Bioreactors Chemical Papers, Vol.54, No. 6b, 2000, 456-466      
Kov√°ńćov√°, Katar√≠na: Application of Genetic Algorithm to Design of Molecules with Given Topological Indices. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kohajdov√°, Zlatica and Karovińćov√°, Jolana Application of hydrocolloids as baking improvers Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 26-38      
Kujawski, W., Capa La, W., Palczewska-Tulinska, M., Ratajczak, W., Linkiewicz, D. and Michalak, B. Application of Membrane Pervaporation Process to the Enhanced Separation of Fusel Oils Chemical Papers, Vol.56, No. 1, 2002, 3-6      
L√≥pez-Fonseca, R., Guti√©rrez-Ortiz, J. I., Guti√©rrez-Ortiz, M. A. and Gonz√°lez-Velasco, J. R. Application of Zeolite Catalysts for the Abatement of Chlorinated VOCs from Waste Streams Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 413-420      
WoliŇĄska-Grabczyk, A., MuszyŇĄski, J. and Jankowski, A. Applications of Polyurethane-Based Membranes in Pervaporation Separations Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 389-392      
Li, Xi-An, Peng, Jian-Bing and Yan, Yong-Li Aqueous foam stabilized by polyoxyethylene dodecyl ether Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 620-624      
Porkertov√°, Gabriela: Aromatiz√°cia met√°nu. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Khezerlal, Azad Mohammed: Aromatiz√°cia uhńĺovod√≠kov√Ĺch frakci√≠ na zeolitoch ZSM-5. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Kravjansk√°, Patr√≠cia: Automatick√© analyz√°tory - datab√°zov√Ĺ s√ļbor. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
N√©meth, Peter: Automatizovan√© recpirometrick√© merania s aktivovan√Ĺm kalom. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Laukov√°, Denisa: Bacillus Cereus a celkov√Ĺ pońćet mikroorganizmov v pasterizovanej smotane. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 3    
Stankovsk√°, Monika: Bakteri√°lna biocen√≥za tuh√Ĺch povrchov vodn√©ho toku. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
҆pińćka, Peter: Bed and contact conductivity in a packed bed. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
Mrafkov√°, L., HutŇąan, M. and Drtil, M. Behaviour of Anaerobic Baffled Reactor Treating Nonacidified Wastewater Chemical Papers, Vol.54, No. 6b, 2000, 448-455      
Hartman, M., PohoŇôel√Ĺ, M. and Trnka, O. Behaviour of inorganic constituents of municipal sewage sludge during fluidized-bed combustion Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 181-185      
Kinder, Peter: Benchmarking rozhoduj√ļcich parametrov komun√°lnych ńćistiarn√≠ odpadov√Ĺch v√īd s kapacitou do 10000 obyvateńĺov. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Fris, J√°n: Bezpeńćn√° prev√°dzka regenerańćn√©ho kotla, modelovanie tlakov√Ĺch vńļn. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Laurinc, Tom√°Ň°: Bezpeńćnostn√° anal√Ĺza chemick√Ĺch reaktorov. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Niemec, Peter: Bezpeńćnostn√° anal√Ĺza CSTR. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Hubinov√°, Milada: Bezpeńćnostn√° anal√Ĺza pomocou programu HYSYS. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Labovsk√Ĺ, Juraj: Bezpeńćnostn√° anal√Ĺza r√ļrov√©ho reaktora. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Rajt√°rov√°, Sylvia: Bezpr√ļdov√© medenie. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Vajsov√°, Katar√≠na: Bioakt√≠vne metabolity huby Fusarium solani. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
MikuŇ°ov√°, Lucia, ҆turd√≠k, Ernest, MoŇ°ovsk√°, Silvia and Bobr√≠k, Miroslav Biochemical aspects of exercise in prevention of overweight and obesity Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 97-119      
Kopasov√°, Eva: Biochemick√° odpoveńŹ nekonidij√ļceho mutanta trichodema viride na osvetlenie. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
ńéurdinov√°, Alena: Biochemick√© zmeny v potravin√°ch sp√īsoben√© mikroorganizmami. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Kyseńĺov√°, Zuzana: Biodegrad√°cia pentachl√≥rfenolu PCP v p√īdach. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Cechov√°, Zuzana: Biodegrad√°cia polychl√≥rovanych bifenylov (PCB) v kontaminovan√Ĺch p√īdach. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Holecov√°, Viera: Biodegrad√°cia polychl√≥rovan√Ĺch bifenylov v kvapaln√Ĺch m√©di√°ch. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
BeŇąov√°, Paula: Biodegradańćn√° aktivita aktinomyc√©t. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Kov√°ńćov√°, SoŇąa: Biodegradańćn√° aktivita streptomyc√©n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Kov√°ńćov√°, SoŇąa: Biodegradańćn√° aktivita streptomyc√©t. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 1    
Karovińćov√°, J. and Kohajdov√°, Z. Biogenic Amines in Food Chemical Papers, Vol.59, No. 1, 2005, 70-79      
҆evńćekov√°, Jana: Biog√©nne am√≠ny ako ukazovateńĺ mikrobi√°lnej kontamin√°cie potrav√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Bilanińćov√°, Dagmar: Biokatalyz√°tory v pr√≠prave tenzidov na b√°ze vedńĺajŇ°√≠ch produktov potravin√°rskeho priemyslu. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      

Page 2 of 24

Result Pages:    « first ‹ previous  1 2 3 4 5 6  next › last »