List of Subject Classifications Records

Browse Results (2328 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 24 of 24

Result Pages:    « first ‹ previous  19 20 21 22 23 24


  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Koz√°kov√°, Bernadetta: Zhodnotenie pivovarsk√Ĺch kvasn√≠c po separ√°cii piva. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Jany√≠kov√°, Gabriela: Zhodnotenie technologickej linky ńćistenia mestsk√Ĺch odpadov√Ĺch v√īd v ńćistiarn√≠ odpadov√Ĺch v√īd Nov√© Z√°mky. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Rajjov√°, Angelika: Zhodnotenie vplyvu novej technol√≥gie na kvalitat√≠vne vlastnosti a v√ĹŇ•aŇĺnosŇ• syra ńĆedar. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
KuboŇą, OldŇôich: Zhodnotenie vplyvu v√Ĺroby ńćist√Ĺch chemik√°li√≠ na zneńćistenie ovzduŇ°ia prchav√Ĺmi organick√Ĺmi l√°tkami. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Sak√°ńćov√°, Marcela: Z√≠skavanie pr√≠rodn√Ĺch farb√≠v zo sladu. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Baxa, Stanislav: Z√≠skavanie senzoricky akt√≠vnych l√°tok z ńćakanky (Cichorium intybus). Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
VrŇ°ansk√°, Martina: ZlepŇ°uj√ļce pr√≠pravky pri v√Ĺrobe beŇĺn√©ho peńćiva. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
GieroŇąov√°, Timea: ZloŇĺenie a antioxidańćn√© vlastnosti otr√ļb obiln√≠n. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Nhat, Dang Minh: ZloŇĺenie a aplik√°cia esenci√°lnych olejov niektor√Ĺch koren√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 2    
Csontos, Peter: Zmapovanie chladiaceho syst√©mu v Heinekene, a.s. Hurbanovo a n√°vrh opatren√≠ pre zlepŇ°enie jeho chodu. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
K√°ńćer√≠kov√°, Magdal√©na: Zmena chutnosti srv√°tky ferment√°ciou kyslomlieńćnymi kult√ļrami. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Brezovick√°, Zuzana: Zmena palivovej z√°kladne tepl√°rne a jej vplyv na Ňĺivotn√© prostredie. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Vargov√°, Ag√°ta: Zmeny aminokysel√≠n pri √ļprave potrav√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kas√°Ň°ov√°, Katar√≠na: Zmeny aminokysel√≠n pri √ļprave potrav√≠n. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Larisch, Ronald: Zmeny bielkov√≠n a tukov pri zren√≠ fermentovan√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Gregorov√°, Ońĺga: Zmeny biocen√≥zy akt√≠vneho kalu po p√īsoben√≠ niektor√Ĺch Ň•aŇĺk√Ĺch kovov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Hambalko, Jaroslav: Zmeny dus√≠kat√Ĺch l√°tok pri zren√≠ fermentovan√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
҆kr√≠bov√°, Ren√°ta: Zmeny lipidov pri tepelnej √ļprave hov√§dzieho m√§sa. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Hambalkov√°, Anna: Zmeny lipidov pri zren√≠ fermentovan√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Deankov√°, Eva: Zmeny mikrobiologickej kontamin√°cie v homogen√°te plodn√≠c hlivy ustricovej. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
PeŇ•kov√°, Andrea: Zmeny miner√°lnych l√°tok pri √ļprave potrav√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Lipkov√°, Alena: Zmeny miner√°lnych l√°tok pri √ļprave potrav√≠n. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Ondrejkov√°, Monika: Zmeny neńćokol√°dov√Ĺch cukroviniek pońćas technologick√©ho procesu a skladovania. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Palińćkov√°, Dagmar: Zmeny por√©znej Ň°trukt√ļry ńćastice uhlia pońćas procesu jej spańĺovania. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kovanińćov√°, Val√©ria: Zmeny vybran√Ĺch zloŇĺiek potrav√≠n konzervovan√Ĺch netradińćn√Ĺmi met√≥dami. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1988. 2    
Kleimanov√°, Miroslava: Zv√§ńćŇ°enie kapacity SńĆOV v RuŇĺomberku. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Bońĺov√°, Andrea: Zv√ĹŇ°enie spońĺahlivosti sk√ļŇ°ania mlieka na pr√≠tomnosŇ• inhibińćn√Ĺch l√°tok. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Z√°horsk√°, Lenka: Zv√ĹŇ°enie stability orechovej plnky antioxidantami cere√°li√≠. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      

Page 24 of 24

Result Pages:    « first ‹ previous  19 20 21 22 23 24