Browse By Author Name - Cechov

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Cechov√°, Zuzana: Biodegrad√°cia polychl√≥rovanych bifenylov (PCB) v kontaminovan√Ĺch p√īdach. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
ńĆechov√°, Danica: EPR spektroskopia biologicky akt√≠vneho komplexu Cu(II) s glutati√≥nom. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.