Browse By Author Name - Valach, Milan

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Valach, Milan: Anal√Ĺza vlastnost√≠ algoritmov spojit√©ho riadenia s umiestnen√≠m p√≥lov. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Valach, Milan: Biosenzory na stanovenie etanolu s vyuŇĺit√≠m alkoholdehydrogen√°zy. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Valach, Milan: V√Ĺvoj biosenzorov pre monitoring etanolovej ferment√°cie s imobilizovan√Ĺmi kvasinkami. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.