Browse By Author Name - Nagyov

Browse Results (8 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Nagyov√°, Erika: Antimikrobi√°lna aktivita vybran√Ĺch laktobacilov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Nagyov√°, Katar√≠na: Aplik√°cia imobiliz√°tov v kontinu√°lnej etanolovej ferment√°cii. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003. 1    
Nagyov√°, Jana: Invenńćno-inovańćn√Ĺ proces vo v√Ĺskume v podmienkach trhovej ekonomiky. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Nagyov√°, Denisa: MoŇĺnost√≠ odfarbovania cukorn√Ĺch roztokov iontomenińćmi. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Nagyov√°, Janka: Nosińće pre imobiliz√°ciu liehovarn√≠ckych kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Nagyov√°, Anik√≥: Postantibiotick√Ĺ √ļńćinok a postantibiotick√Ĺ √ļńćinok subinhibińćn√Ĺch koncentr√°ci√≠ vybran√Ĺch antibiot√≠k na salmonely. Katedra mikrobiol√≥gie, bioch√©mie a biol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Nagyov√°, AgneŇ°a: ҆t√ļdium met√≥d hodnotenia kvality tlańće a potlańćiteńĺnosti ofsetov√Ĺch papierov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Nagyova, Erika: Vytv√°ranie integrovan√©ho syst√©mu riadenia v potravin√°rskom podniku. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.