List of Subject Classifications Records

Browse Results (102 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 2

Result Pages:    1 2  next › last »


  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
T√≥th, Rastislav: Aditiv√°cia FCC katalyz√°torov zeolitmi ZSM-5. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Tulejov√°, Bibi√°na: Adit√≠vy do bit√ļmenov√Ĺch matr√≠c pare fix√°ciu r√°dioakt√≠vnych sol√≠ a vys√Ĺten√Ĺch iontomenińćov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
҆uplata, Peter: Adit√≠vy do ropn√Ĺch produktov na z√°klade zl√ļńćen√≠n b√≥ru. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Al-hakimi, Amin Mohamed: Aktivita modifikovan√Ĺch stabilizovan√Ĺch zeolitov Y v reakcii hydrokrakovania. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Nociar, Andrej: Alkyl√°cia arom√°tov line√°rnymi alfa-olef√≠nmi. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Lovińć, Martin: Alkyl√°cia difenylam√≠nu na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 1    
Khezerlal, Azad Mohammed: Aromatiz√°cia uhńĺovod√≠kov√Ĺch frakci√≠ na zeolitoch ZSM-5. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
PapŇ°ov√° - ҆al√°tov√°, ńĹubica: Biorezistentn√© emulgovateńĺn√© obr√°bacie kvapaliny. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 3    
MoteŇ°ick√°, Ren√°ta: Biorezistentn√© emulgovateńĺn√© obr√°bacie kvapaliny. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Bartkov√°, Alena: Charakteriz√°cia kysl√Ĺch vlastnost√≠ zeolitov. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Toman√≠k, Adam: Chromatograf√≠ck√° separ√°cia plynov√Ĺch olejov. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
RoŇ°tekov√°, Irena: Chromatografick√° separ√°cia zloŇĺiek odb√ļrateńĺn√Ĺch maz√≠v. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
VaŇąov√°, M√°ria: Chromatografick√© stanovenie zloŇĺenia stredn√Ĺch destil√°tov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 5    
Petr√°Ň°ov√°, Elena: Distrib√ļcia s√≠ry z kopyrol√Ĺzy uhńĺovod√≠kov√Ĺch frakci√≠. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Murńćov√°, Zuzana: Emulgovateńĺn√© prostriedky na z√°klade ropn√Ĺch olejov s r√īznou hńļbkou rafin√°cie. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Mlynkov√°, BoŇĺena, Bajus, Martin, H√°jekov√°, Elena, Kostrab, Gabriel and Mravec, DuŇ°an Fuels obtained by thermal cracking of individual and mixed polymers Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 15-24 2    
Rojasov√°, Edita: Fyzik√°lno-chemick√© a katalytick√© vlastnosti zinkom modifikovan√Ĺch zeolitov Z3M - 5. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Moustafa, Nagy E. Gas chromatographic retention times prediction for components of petroleum condensate fraction Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 608-612      
Nagos, Azzi Mohamed Ahme: Hodnotenie visk√≥znych frakci√≠ ropy separańćn√Ĺmi a spektr√°lnymi met√≥dami. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Kovalńć√≠kov√°, Miriam: Hodnotenie vlastnost√≠ plastick√Ĺch maz√≠v, pripraven√Ĺch na z√°klade hydrofobizovan√Ĺch anorganick√Ĺch zahusŇ•ovadiel. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Stefankovicsov√°, Gabriela: Hydrogenanńćn√° rafin√°cia stredn√Ĺch ropn√Ĺch frakci√≠. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
҆abo, ńĹuboŇ°: Hydrokrakovanie na stabilizovan√Ĺch zeolitoch USY modifikovan√Ĺch Ňĺelezom. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998. 4    
R√°czov√°, Ren√°ta: Hydroraf√≠n√°cia ropn√Ĺch destil√°tov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Hortul√°ni, Vladim√≠r: IńĆ-spektr√° kysl√Ĺch centier zeolitov. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Rojasov√°, Edita: Interakcia zinku so zeolitmi ZSM-5 a jeho funkcia pri premene ńĺahk√Ĺch n-alk√°nov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Vizner, Vladim√≠r: I√≥nov√° v√Ĺmena Zn do ZSM‚ÄĒ5 v pevnej f√°ze. Vplyv charakteristiky ńćast√≠c. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Ladick√Ĺ, Marek: Izomeriz√°cia C4 frakcie. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Chripkov√°, NadeŇĺda: Katalytick√° heterog√©nna hydrat√°cia akrylonitrilu. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav pre petroch√©miu, Prievidza, 1986.      
SvitaŇą, Roman: Kinetika kopyrol√Ĺzy uhńĺovod√≠kov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 2    
Mirt, Martin: Koksovanie pri pyrol√Ĺze uhńĺovod√≠kov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 4 1  
HloŇĺek, Petr: Konverze metanolu na zeolitech ZSM-5. Katedra ch√©mie a technol√≥gie ropy CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1989.      
Svitokov√°, Michaela: Konverzia ropn√Ĺch frakci√≠ na modifikovan√Ĺch tepelne stabilizovan√Ĺch zeolitoch Y. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 3    
Awadh, Aldela: Konverzia uhńĺovod√≠kov na selekt√≠vne modifikovan√Ĺch zeolitoch. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Mlynkov√°, BoŇĺena: Kopyrol√Ĺza a kokrakovanie ropn√Ĺch frakci√≠ s polym√©rnymi odpadmi pri recykl√°cii. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Tuan, Le Thanh: Kopyrol√Ĺza alk√°nov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Asheber, Tsehaye Johannes: Kopyrol√Ĺza modelov√Ĺch uhńĺovod√≠kov (Copyrolysis of model hydrocarbona). Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Peńćenka, Mari√°n: Kopyrol√Ĺza polyetyl√©nu a polypropyl√©nu s prim√°rnym benz√≠nom. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
҆pirkov√°, Ivana: Kopyrol√Ĺza polyetyl√©nu s prim√°rnym benz√≠nom. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kond√°sov√°, Ildik√≥: Kopyrol√Ĺza polypropyl√©nu s prim√°rnym benz√≠nom. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
JaŇ°kov√°, Andrea: Mikro-aktivitn√Ĺ test katalyz√°torov pre fluidn√© katalytick√© krakovanie. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 6    
Kavcov√°, Jana: Mikroemulgovateńĺn√© prostriedky na z√°klade ropn√Ĺch podielov a voskov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Olahov√°, Nat√°lia: Modifik√°cia kvapaln√Ĺch produktov z pyrol√Ĺzy ojazden√Ĺch pneumat√≠k. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Dikant, Eduard: Modifik√°cia zeolitov typu ZSM-5. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
҆kr√≠bov√°, Jana: Modifik√°cia zeolitov typu ZSM-5 pre para-selekt√≠vne reakcie. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Leczov√°, Eleon√≥ra: Netoxick√© biodegradabiln√© oleje. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Ambro, Jozef: N√≠zkoteplotn√© vlastnosti stredn√Ĺch ropn√Ĺch destil√°tov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kov√°ńćikov√°, Alena: N√≠zkotuhn√ļce oleje z parafinick√Ĺch a neparafinick√Ĺch r√īp. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 6    
SliŇ°kov√°, Marianna: Oxidańćn√° dehydrogen√°cia √©terov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
FlaŇ°kov√°, Henrieta: Oxidańćn√° dimeriz√°cia met√°nu. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
҆obat, MiloŇ°: Oxidańćn√° dimeriz√°cia met√°nu. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Dobrovińć, Stanislav: Plynov√° chromatografia odplynu z oxid√°cie asfaltov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Hajduov√°, Katar√≠na: Plynovochromatografick√© delenie plynn√Ĺch a kvapaln√Ĺch pyrol√Ĺznych produktov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
SmieŇ°kov√°, Ag√°ta: Premeny aromatick√Ĺch uhńĺovod√≠kov na zeolitoch (izomeriz√°cia C8 arom√°tov). Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Moravansk√Ĺ, Ladislav: Pr√≠prava Zn-modifikovan√Ĺch zeolitov ZSM-5 i√≥novou v√Ĺmenou v pevnej f√°ze. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Paciga, Mari√°n: Pr√≠sady do olejov obsahuj√ļce b√≥r. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Ba, A., Eckert, E. and Vanik, T. Procedures for the Selection of Real Components to Characterize Petroleum Mixtures Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 53-62      
Pechov√°, AlŇĺbeta: Pyrol√Ĺza komun√°lnych a priemyseln√Ĺch odpadov v prietońćnom reaktore. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Semanov√°, Silvia: Pyrol√Ĺza komun√°lnych a priemyseln√Ĺch odpadov vo vs√°dzkovom reaktore. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
Marcinkovińć, Pavel: Pyrol√Ĺza ojazden√Ĺch pneumat√≠k. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Benkovsk√Ĺ, Ladislav: Regener√°cia opotrebovan√Ĺch olejov. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
MiŇ°kove, Miriam: Reologick√© hodnotenie vazel√≠n a mazac√≠ch tukov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Patajov√°, Katar√≠na: Reologick√© vlastnosti olejov a ich frakci√≠. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
KortiŇ°ov√°, Adriana: Reologick√© vlastnosti vazel√≠n a tukov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
S√°rk√∂ziov√°, Anita: Reologick√© vlastnosti visk√≥znych ropn√Ĺch produktov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Vlachovińćov√°, Zora: RozpustnosŇ• polym√©rov a Ň°t√ļdium transform√°cie metylesterov mastn√Ĺch kysel√≠n. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Pavl√≠k, Tom√°Ň°: Simul√°cia prim√°rneho delenia ropy. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Sand, Filip: Simul√°cia procesu spracovania ropy. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
PitoŇą√°k, Pavol: Skupinov√° separ√°cia ropn√Ĺch produktov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 3    
Krivdov√°, Iveta: Sledovanie kysl√Ĺch vlastnost√≠ katalyz√°torov met√≥dou TPDA a modelov√Ĺmi reakciami. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Chvojkov√°, Michaela: Sledovanie obsahu zinku, v√°pnika, s√≠ry a fosforu v aditivovan√Ĺch olejoch. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Velebn√°, Klaudia: Sledovanie tvorby koksu pri kopyrol√Ĺze plastov s prim√°rnym benz√≠nom. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Nemńćovsk√°, Janka: Sledovanie vplyvu pr√≠sad na vlastnosti motorov√Ĺch pal√≠v. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Lov√≠Ň°kov√°, Ingrid: Stabiliz√°cia a i√≥nov√° v√Ĺmena zeolitov typu Y. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Abdulla, Tarik Mahyoob: Stabiliz√°cia a i√≥nov√° v√Ĺmena zeolitu NH4Y v pevnej f√°ze ako sp√īsob pr√≠pravy hydrokrakovacieho katalyz√°tora. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
ViŇ°Ňąovsk√Ĺ, MaroŇ°: Stabiliz√°cia a n√°sledn√° modifik√°cia zeolitov typu Y. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
√Ārkai, Imrich: Stanovenie dif√ļznych charakterist√≠k syntetick√Ĺch zeolitov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Ambro, Jozef: Stanovenie obsahu s√≠ry vo vykurovac√≠ch olejoch a motorov√Ĺch naft√°ch. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Jameńćn√Ĺ, ńĹubom√≠r: Stanovenie s√≠ry v ropn√Ĺch produktoch a chromatografick√Ĺch frakci√°ch. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Mellov√°, Monika: Stanovenie stability motorov√Ĺch olejov oxidańćn√Ĺm testom IP 48/89. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
BartoŇ°ov√°, Zuzana: ҆t√ļdium fyzik√°lno-chemick√Ĺch vlastnost√≠ zeolitu Y v z√°vislosti na podmienkach tepelnej stabiliz√°cie. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Hochholczer, Erik: ҆t√ļdium kysl√Ĺch vlastnost√≠ vybran√Ĺch typov zeolitov met√≥dou TPDA. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Oravkin, Juraj: ҆t√ļdium modelov√Ĺch zl√ļńćen√≠n ako adit√≠vov do n√≠zkoolovnat√Ĺch a bezolovnat√Ĺch automobilov√Ĺch benz√≠nov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
GaŇ°par√≠k, Jozef: ҆t√ļdium podmienok pr√≠pravy polym√©rnych foriem alkohol√°tov hlin√≠ka. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
҆r√°mek, Peter: ҆t√ļdium pr√≠pravy kati√≥nov√Ĺch foriem zeolitov i√≥novou v√Ĺmenou v tuhej f√°ze. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Vojtek, Juraj: ҆t√ļdium vlastnost√≠ vysokob√°zick√Ĺch detergentov pre motorov√© oleje. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Bal√°Ňĺov√°, Kvetoslava: Synt√©za a charakteriz√°cia mezop√≥rov√Ĺch materi√°lov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Petr√°Ň°ov√°, Alexandra: Tuh√© maziv√° v stratovom mazan√≠. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
DaniŇ°kov√°, Jana: Tvorba koksu pri kopyrol√Ĺze polyetyl√©nu s prim√°rnym benz√≠nom. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Hurn√Ĺ, R√≥bert: Tvorba koksu pri kopyrol√Ĺze polypropyl√©nu s prim√°rnym benz√≠nom. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Laux, Juraj: Tvorba koksu pri pyrol√Ĺze hydrogenańćne upraven√Ĺch surov√≠n. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Bartekov√°, Elena: Tvorba koksu pri pyrol√Ĺze produktov z hydrokrakovania. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Kavec, J√°n: √öńćinok pr√≠sad na odparaf√≠novanie ropn√Ĺch olejov√Ĺch frakci√≠ a odolejovanie gańćov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Gazd√≠k, J√°n: Usadzovanie paraf√≠nov v motorov√Ĺch naft√°ch. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kasalovsk√Ĺ, Alexander: Vplyv pr√≠sad na n√≠zkoteplotn√© vlastnosti motorov√Ĺch n√°ft. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Javorkov√°, SoŇąa: Vplyv pr√≠sad na n√≠zkoteplotn√© vlastnosti motorov√Ĺch n√°ft. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Gyer√°kov√°, Frederika: Vplyv pr√≠sad na n√≠zkoteplotn√© vlastnosti motorov√Ĺch n√°ft. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Hor√°k, Andrej: Vplyv pr√≠sad na reologick√© a √ļŇĺitkov√© vlastnosti motorov√Ĺch n√°ft. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 2    
SŇ•ahel, Jaroslav: Vplyv selekt√≠vnej extrakcie mimomrieŇĺkov√©ho hlin√≠ka z tepelne stabilizovan√Ĺch zeolitov Y na ich fyzik√°lno-chemick√© vlastnosti. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1 1  
Aqeel, Salem Mohamed S.: Vplyv zloŇĺenia a pr√≠sady na reologick√© vlastnosti olejov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
҆imov√°, ńĹudmila: VzŇ•ahy medzi zloŇĺen√≠m a √ļŇĺitkov√Ĺmi vlastnosŇ•ami bioodb√ļrateńĺn√Ĺch maz√≠v. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      

Page 1 of 2

Result Pages:    1 2  next › last »