List of Subject Classifications Records

Browse Results (1085 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 11

Result Pages:    1 2 3 4 5  next › last »


  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Znad, H., BlaŇĺej, M., B√°leŇ°, V. and MarkoŇ°, J. A Kinetic Model for Gluconic Acid Production by Aspergillus niger Chemical Papers, Vol.58, No. 1, 2004, 23-28      
Kańćabov√°, Dana: Adsorpcia aromatick√Ĺch l√°tok na nosińće. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Tandlich, Roman: Aer√≥bna mikrobi√°lna degrad√°cia hydrof√≥bnych aromatick√Ĺch polutantov vo vodnom prostred√≠. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Potiskov√°, Jana: Akcelerańćn√© faktory oxid√°cie lipidov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
FarkaŇ°ov√°, Jana: Akrylamid v pek√°rensk√Ĺch v√Ĺrobkoch. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 1    
Schwabov√°, Daniela: Aktu√°lne aspekty hodnotenia kvality kozmetick√Ĺch g√©lov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Popovsk√°, Tamara: Aktu√°lne aspekty hodnotenia stability kozmetick√Ĺch g√©lov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
KanńŹ√°rov√°, Helena: Aktu√°lne aspekty hodnotenia stability kozmetick√Ĺch prostriedkov s obsahom UV filtrov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Novomesk√°, Krist√≠na: Aktu√°lne aspekty v√Ĺberu kozmetick√Ĺch emulg√°torov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Linderov√°, Martina: Aktu√°lne krit√©ri√° hodnotenia kvality kozmetick√Ĺch emulzi√≠. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Cig√°Ňąov√°, Jana: Akumul√°cia a transform√°cia xenobiot√≠k mikroorganizmami. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Ol√°hov√°, Monika: Alternations of adaptable properties of pigment-forming yeasts grown under stress conditions. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Hronsk√Ĺ, Vladim√≠r: Aminokyseliny v procese zrenia hroznov√©ho v√≠na. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Reńćkov√°, T√≠mea: Am√≠ny - ich v√Ĺskyt v taven√Ĺch syroch. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kassay, Peter: Amylolytick√© kvasinky a ich pouŇĺitie pri produkcii etanolu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Lond√°kov√°, Zdenka: Amyl√≥za a amylopekt√≠n cere√°lnych a amarantov√Ĺch Ň°krobov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
҆krov√°nkov√°, SoŇąa: Analytick√© a senzorick√© hodnotenie niektor√Ĺch byl√≠n a bylinn√Ĺch ńćajov. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
҆irok√°, Be√°ta: Analytick√© aspekty lyz√≠ndekarboxyl√°zy. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
PoŇĺgayov√°, Lucia: Analytick√©, senzorick√© a mikrobiologick√© hodnotenie zŇēn k√°vovn√≠ka. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Chrvalov√°, Zuzana: Analytika v cukrovink√°rskej technol√≥gii. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Janeńćek, ҆tefan: Anal√Ĺza aminokyselinov√Ĺch sekvenci√≠ (alfa/beta)8-barelov√Ĺch enz√Ĺmov z hńĺadiska ich evol√ļcie a vzŇ•ahov medzi Ň°trukt√ļrou a stabilitou. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Greif, Gabriel: Anal√Ĺza biog√©nnych am√≠nov v potravin√°ch a ich produkcia mikroorganizmami. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kmec√≠kov√°, Ter√©zia: Anal√Ĺza cukrov v rastlinnom materi√°li. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Koh√ļtov√°, Jana: Anal√Ĺza esterov kyseliny ftalovej vo vybran√Ĺch zloŇĺk√°ch potravinov√©ho reŇ•azca. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Hurtov√°, Silvia: Anal√Ĺza lipidov kvapalinovou chromatografiou. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
҆machov√°, JiŇôina: Anal√Ĺza mastn√Ĺch kysel√≠n met√≥dou HPLC. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Krahuńĺcov√°, Jana: Anal√Ĺza mlieńćne fermentovan√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Slan√°, Danica: Anal√Ĺza mlieńćne fermentovan√Ĺch zeleninov√Ĺch Ň°tiav. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 3    
Trn√°kov√°, Miriam: Anal√Ĺza organick√Ĺch chl√≥rovan√Ĺch zl√ļńćen√≠n v potravin√°ch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Kneppo, D√°rius: Anal√Ĺza pentachl√≥rfenolu v potravin√°ch. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Balberńć√°kov√°, Jana: Anal√Ĺza poz√≠cie podniku a jeho potenci√°lu v hospod√°rskej s√ļŇ•aŇĺi. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Porubiak, Michal: Anal√Ĺza prchav√Ĺch zloŇĺiek rastlinn√Ĺch potravinov√Ĺch matr√≠c. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Krajńćov√°, Eva: Anal√Ĺza pr√≠rodn√Ĺch antioxidantov a sprievodn√Ĺch l√°tok tukov met√≥dou HPLC. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
TobiaŇ°ov√°, Martina: Anal√Ĺza rajńćiakov√Ĺch v√Ĺrobkov z hńĺadiska ich kvality a autenticity. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Ivanov√°, Be√°ta: Anal√Ĺza rajńćiakov√Ĺch v√Ĺrobkov z hńĺadiska ich kvality a autenticity. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
LaŇ°Ň°ov√°, Lenka: Anal√Ĺza rastu kvasiniek v z√°vislosti od hodnoty pH m√©dia a teploty. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Polka, Peter: Anal√Ĺza rastu vybran√Ĺch bakt√©ri√≠ v modelovom prostred√≠. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Sokol, Jozef: Anal√Ĺza rez√≠du√≠ lieńć√≠v v potravin√°ch Ňĺivońć√≠Ň°neho p√īvodu. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
ńĆert√≠k, Martin: Anal√Ĺza vybran√Ĺch metabolitov bakt√©ri√≠ mlieńćneho kvasenia. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Kohajdov√°, Zlatica: Anal√Ĺza vybran√Ĺch metabolitov mikroorganizmov kapil√°rnou izotachofor√©zou v mlieńćne fermentovan√Ĺch zeleninov√Ĺch Ň°Ň•av√°ch. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
KukliŇ°ov√°, Jarmila: Anal√Ĺza vybran√Ĺch potravin√°rskych v√Ĺrobkov z hńĺadiska ich autenticity. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Nusov√°, Mariana: Anal√Ĺza vybran√Ĺch zloŇĺiek mlieńćnej ferment√°cie ITP. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Sokolovińć, Patrik: Anal√Ĺza, toxick√Ĺch kovov v potravin√°ch a v biologick√Ĺch materi√°loch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Nagyov√°, Erika: Antimikrobi√°lna aktivita vybran√Ĺch laktobacilov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Bachanov√°, Katar√≠na: Antimikrobi√°lna aktivita vybran√Ĺch psychofarm√°k. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
DŇĺugan, Marek: Antimikrobi√°lne spektrum izolovan√Ĺch fytonc√≠dov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Melega, ńĹubom√≠r: Antimikrobi√°lne vlastnosti extraktov rastl√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Grancov√°, Jana: Antimikrobi√°lne vlastnosti oxidovan√Ĺch olejov. √östav biotechnol√≥gie a potravin√°rstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Heaphy, Be√°ta: Antioxidańćn√° aktivita flavonoidov cibule a poh√°nky. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Nhat, Dang Minh: Antioxidańćn√° aktivita niektor√Ĺch koren√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
N√°dask√Ĺ, Pavol: Antioxidańćn√° aktivita plzensk√Ĺch a Ň°peci√°lnych p√≠v. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Adamov√°, Adriana: Antioxidańćn√© a antimikrobi√°lne √ļńćinky vybran√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch antioxidantov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Munkov√°, Katar√≠na: Antioxidańćn√© a antimutag√©nne √ļńćinky ovsa siateho. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
PiŇ°tekov√°, Patr√≠cia: Antioxidańćn√© a antiprotein√°zov√© √ļńćinky flavonoidov. Katedra biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002. 2    
Kontuńĺov√°, Adela: Antioxidańćn√© formul√°cie na b√°ze rozmar√≠nu. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Hlad√≠kov√°, Vlasta: Antioxidańćn√© √ļńćinky niektor√Ĺch adit√≠vnych l√°tok. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Lis√°, Lucia: Antioxidańćn√© √ļńćinky niektor√Ĺch druhov koren√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Solńć√°nov√°, Michaela: Antioxidańćn√© √ļńćinky niektor√Ĺch koren√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 2    
Kravec, J√°n: Antioxidańćn√© √ļńćinky niektor√Ĺch pochut√≠n. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
S√©kelyov√°, Zuzana: Antioxidańćn√© √ļńćinky zloŇĺiek extraktu pupalky dvojrońćnej. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 1    
Fajerov√°, Tatiana: Antioxidańćn√© vlastnosti antokyan√≠nov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
҆paldov√°, Stanislava: Antioxidańćn√© vlastnosti cere√°li√≠. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Bohuck√°, Miriama: Antioxidańćn√© vlastnosti niektor√Ĺch pońĺnohospod√°rskych plod√≠n. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
҆olt√Ĺsov√°, Jana: Antioxidańćn√Ĺ √ļńćinok a charakteriz√°cia extraktov z pupalkov√Ĺch Ň°rotov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Sońĺava, Marek: Antioxidańćn√Ĺ √ļńćinok a charakteriz√°cia extraktov z repkov√Ĺch Ň°rotov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Sova, Martin: Antioxidańćn√Ĺ √ļńćinok niektor√Ĺch priemyseln√Ĺch plod√≠n. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
KoŇ°√≠kov√°, M√°ria: Antioxidańćn√Ĺ √ļńćinok strukov√≠n. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
MikuŇ°ov√°, Lucia: Antioxidanty cere√°li√≠ a ich vplyv na zdravie ńćloveka. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 2    
Sonawane, Anaya: Antioxidative effects of spices on sunflower oil. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
P√°losov√°, Eszter: Aplik√°cia a vplyv kyslomlieńćnych bakt√©ri√≠ na kvalitu a bezpeńćnosŇ• syrov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Bohunick√°, Ren√°ta: Aplik√°cia adit√≠v pri v√Ĺrobe trvanliv√©ho peńćiva. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
JuraŇ°ńć√≠k, Martin: Aplik√°cia airlift bioreaktora s vysok√Ĺm obsahom buniek pre kontinu√°lnu ferment√°ciu srv√°tky. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Jenisov√°, Valent√≠na: Aplik√°cia deriv√°tov 2-merkaptobenzimidazolu v produkcii polyketidov√©ho metabolitu - kyseliny mitorubrinovej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Nagyov√°, Katar√≠na: Aplik√°cia imobiliz√°tov v kontinu√°lnej etanolovej ferment√°cii. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003. 1    
Khemaissia, Abdallah: Aplik√°cia kryoskopie v mliek√°rstve. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
ńĆurilla, Ondrej: Aplik√°cia oxidoredukńćn√Ĺch enz√Ĺmov na v√Ĺvoj biosenzorov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Orb√°n, Jozef: Aplik√°cia Penicillium nalgiovense pri v√Ĺrobe fermentovan√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Navr√°til, Mari√°n: Aplik√°cia prietokovej mikrokalorimetrie v anal√Ĺze alkoholick√Ĺch n√°pojov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Gavorn√≠kov√°, Jana: Aplik√°cia trendov vin√°rskej moderny v prev√°dzkov√Ĺch podmienkach. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Maticov√°, NadeŇĺda: Aplik√°cia vybran√Ĺch proteolytick√Ĺch enz√Ĺmov do cesta na zlepŇ°enie akosti pek√°rskych v√Ĺrobkov. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Mińćicov√°, Zuzana: Aplik√°cia vybrat√Ĺch druhov koagulańćn√Ĺch enz√Ĺmov v mliek√°rstve. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Kohajdov√°, Zlatica and Karovińćov√°, Jolana Application of hydrocolloids as baking improvers Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 26-38      
Dulebov√°, Monika: Aspekty trvanlivosti pek√°rskych v√Ĺrobkov. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Laukov√°, Denisa: Bacillus Cereus a celkov√Ĺ pońćet mikroorganizmov v pasterizovanej smotane. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 3    
Stankovsk√°, Monika: Bakteri√°lna biocen√≥za tuh√Ĺch povrchov vodn√©ho toku. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Vajsov√°, Katar√≠na: Bioakt√≠vne metabolity huby Fusarium solani. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
MikuŇ°ov√°, Lucia, ҆turd√≠k, Ernest, MoŇ°ovsk√°, Silvia and Bobr√≠k, Miroslav Biochemical aspects of exercise in prevention of overweight and obesity Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 97-119      
ńéurdinov√°, Alena: Biochemick√© zmeny v potravin√°ch sp√īsoben√© mikroorganizmami. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Kyseńĺov√°, Zuzana: Biodegrad√°cia pentachl√≥rfenolu PCP v p√īdach. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Cechov√°, Zuzana: Biodegrad√°cia polychl√≥rovanych bifenylov (PCB) v kontaminovan√Ĺch p√īdach. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Holecov√°, Viera: Biodegrad√°cia polychl√≥rovan√Ĺch bifenylov v kvapaln√Ĺch m√©di√°ch. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
BeŇąov√°, Paula: Biodegradańćn√° aktivita aktinomyc√©t. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Kov√°ńćov√°, SoŇąa: Biodegradańćn√° aktivita streptomyc√©n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Kov√°ńćov√°, SoŇąa: Biodegradańćn√° aktivita streptomyc√©t. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 1    
Karovińćov√°, J. and Kohajdov√°, Z. Biogenic Amines in Food Chemical Papers, Vol.59, No. 1, 2005, 70-79      
҆evńćekov√°, Jana: Biog√©nne am√≠ny ako ukazovateńĺ mikrobi√°lnej kontamin√°cie potrav√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Bilanińćov√°, Dagmar: Biokatalyz√°tory v pr√≠prave tenzidov na b√°ze vedńĺajŇ°√≠ch produktov potravin√°rskeho priemyslu. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Gach, ҆tefan: Biokonzerv√°cia zeleninov√Ĺch Ň°tiav. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Stiskalov√°, Dagmar: Biokonzerv√°cia zeleninov√Ĺch Ň°tiav. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kubińćkov√°, Martina: Biokonzerv√°cia zeleninov√Ĺch Ň°tiav. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      

Page 1 of 11

Result Pages:    1 2 3 4 5  next › last »