Browse By Author Name - Sokolovi

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Sokolovińć, Patrik: Anal√Ĺza, toxick√Ĺch kovov v potravin√°ch a v biologick√Ĺch materi√°loch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.