List of Subject Classifications Records

Browse Results (543 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 6

Result Pages:    1 2 3 4 5 6  next › last »


  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
KerekeŇ°, Kamil: "Zelen√Ĺ" oxidant - Ňĺelezan. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 1    
Abdollahi-Alibeik, Mohammad and Zaghaghi, Zahra 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin as a useful reagent for efficient synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1 H )-ones under solvent-free conditions Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 97-101      
Patel, Niketan S., Jauhari, Smita and Mehta, Girishkumar N. 1,7‚Ä≤-dimethyl-2‚Ä≤-propyl-1H,3‚Ä≤H-2,5‚Ä≤-bibenzo[d]imidazole as a corrosion inhibitor of mild steel in 1 M HCl Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 51-55      
Stucky, Stefan, Koch, Nadine J., Heinz, Uwe and Hegetschweiler, Kaspar 3,5-Bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazole based ligands ‚ÄĒ protonation and metal complex formation Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 388-397      
Zemanov√°, Matilda, Chovancov√°, Marta and KrivoŇ°√≠k, Pavol A new approach to nickel electrolytic colouring of anodised aluminium Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 62-70      
Uher, Dalibor, ńĆirka, ńĹuboŇ°, Kamen√°r, J√°n and H√≠veŇ°, J√°n A new type of Aluminium Smelting Baths Electrical Conductivity Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 25-30      
Andac, Muberra, Asan, Adem and Isildak, Ibrahim A simple flow injection spectrophotometric determination method for iron(III) based on O -acetylsalicylhydroxamic acid complexation Chemical Papers, Vol.63, No. 3, 2009, 268-273 1    
Fellner, P., JuriŇ°ov√°, J., Khandl, V., S√Ĺkorov√°, A. and Thonstad, J. Adsorption of SO2 on alumina Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 311-314 1    
Bońća, Roman, Breza, Martin, Kacl√≠k, Pavel and Pelik√°n, Peter: Aktiv√°cia mal√Ĺch molek√ļl na komplexoch prechodn√Ĺch kovov. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1986.      
Ambrov√°, Marta, JuriŇ°ov√°, Jana and Fellner, Pavel Aluminium Electrolysis with Carbon Anode Containing Sulphur Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 3-11      
Mińć√°kov√°, Katar√≠na: Amonol√Ĺza alkylamionoderiv√°tov sil√°nu. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Ambrov√°, Marta, Fellner, Pavel and Thonstad, Jomar Anodic reactions of sulphate in molten salts Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 8-14 1    
Lis√°, Jana: Anodick√° oxid√°cia. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 2    
Hanesov√°, Alena: Aplik√°cia s√≥l-g√≥l procesu pri tvarovan√≠ anorganick√Ĺch pr√°Ň°kov. Katedra chemickej technol√≥gie silik√°tov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Lekova, V. D., Gavazov, K. B. and Dimitrov, A. N. Application of a ternary complex of tungsten(VI) with 4-nitrocatechol and thiazolyl blue for extraction-spectrophotometric determination of tungsten Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 283-287 1    
Kurzawa, Marzanna, Jastrzńôbska, Aneta and SzŇāyk, Edward Application of isotachophoretic and conductometric methods for neomycin trisulphate determination Chemical Papers, Vol.63, No. 3, 2009, 255-260 3    
Pavlik, J√°n: Application of Models of the Spin Crossover. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008. 3    
Janek, Mari√°n: Autotransform√°cia H-foriem smektitov vo vodnej disperzii. √östav anorganickej ch√©mie, Slovensk√° akad√©mia vied, 1998.      
Andr√°Ň°, Andrej: Bilancia a optimaliz√°cia procesov v leŇ°tiarni olovnat√©ho skla a v neutralizańćnej stanici. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
KoŇąarikov√°, Liana: BiodegradovateńĺnosŇ• miner√°lnych vl√°kien v modelov√Ĺch roztokoch. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
T√≥th, Radovan: Biokompatibiln√© nanokompozity na b√°ze hydroxyapatitu. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
Repick√°, Zuzana, Krupkov√°, Lenka, Korabik, Maria, Moncońĺ, J√°n, Hudecov√°, Daniela and Valigura, DuŇ°an Bis(5-Me(O)salicylato)copper(II) Complexes with/without Diethylnicotinamide - Preparation, Structure and Properties Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 52-62      
Vaskov√°, Zuzana, Stachov√°, Petra, Krupkov√°, Lenka, Hudecov√°, Daniela and Valigura, DuŇ°an Bis(nitrobenzoato)copper(II) Complexes with Nicotinamide, Preparation, Structure and Properties Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 77-87      
Tkaczikov√°, Blanka: ńĆasov√° z√°vislosŇ• starnutia anodick√Ĺch povlakov utesnen√Ĺch kombinovan√Ĺm sp√īsobom. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kavas, H√ľseyin, Kasapońülu, Nermin, Baykal, Abd√ľlhadi and K√∂seońülu, Y√ľksel Characterization of NiFe2O4 nanoparticles synthesized by various methods Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 450-455 1    
ńĆapl√°rov√°, ńĹuba: Charakteriz√°cia anorganick√Ĺch pln√≠v pre plasty a elastomery. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kissov√°, Adriana: Charakteriz√°cia niektor√Ĺch modifik√°ci√≠ Mg(OH)2. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Pachingerov√°, Denisa: Charakteriz√°cia pigmentovan√Ĺch anodick√Ĺch povlakov hlin√≠ka. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
G√°l, Michal: Charakteriz√°cia pigmentovan√Ĺch anodick√Ĺch povlakov hlin√≠ka. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Blaho, Pavol: Charakteriz√°cia pigmentovan√Ĺch anodick√Ĺch povlakov na hlin√≠ku.. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
ńĆech, Juraj: Charakteriz√°cia pigmentov√Ĺch anodick√Ĺch povlakov. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Ambrov√°, M., Fellner, P., Gabńćov√°, J. and S√Ĺkorov√°, A. Chemical Reactions of Sulphur Species in Cryolite-Based Melts Chemical Papers, Vol.59, No. 4, 2005, 235-239      
Pan√°ńćek, Milan: Chemick√° odolnosŇ• √ļŇĺitkov√©ho skla v um√Ĺvańćk√°ch riadu. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Dr√°bik, M., G√°likov√°, ńĹ. and Slade, R. C. T. Chemistry for the design and better understanding of cement-based materials and composites Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 91-97 4    
PlŇ°ko, Alfonz: Chlor√°cia anhydridov organick√Ĺch kysel√≠n chloromeńŹnat√Ĺmi komplexmi. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1982.      
Noaman, Maha S. M., Lences, Zoltan, Vitkovińć, Martin, GabriŇ°ov√°, Z. and Palou, Martin Comparison of two ő≤-SiAlON ceramics prepared from synthetic and natural raw materials Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 3-13      
Rykowska, Iwona and Urbaniak, WŇāodzimierz Complexes of transition metals bonded to silica via ő≤ -diketonate groups ‚ÄĒ synthesis, structure, and catalytic activity Chemical Papers, Vol.62, No. 3, 2008, 268-274      
Radulovińá, Niko S., ńźordevińá, Nevenka D., Zlatkovińá, Bojan K. and Palińá, Radosav M. Composition of the essential oil of Geocaryum cynapioides (Guss.) L. Engstrand Chemical Papers, Vol.62, No. 6, 2008, 603-607      
Chrastn√Ĺ, Vladislav and Kom√°rek, Michael Copper determination using ICP-MS with hexapole collision cell Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 512-519      
Gembick√Ĺ, Milan, Moncońĺ, J√°n, LebruŇ°kov√°, Katar√≠na, MartiŇ°ka, Ladislav and Valigura, DuŇ°an Copper(II) 3,5-Dinitrosalicylate ‚Äď The Unique System for Cocrystal Formation by Gentle Changes in Preparation Procedure Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 290-300      
Danielik, Vladim√≠r, Fellner, Pavel and Matal, OldŇôich Corrosion of Nickel in the Molten Mixture LiF-NaF-ZrF4 Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 3-11      
Danielik, Vladim√≠r, Fellner, Pavel, Ambrov√°, Marta and Matal, OldŇôich Corrosion of Nickel-Chromium Alloy in the Molten Mixture LiF-NaF-KF Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 36-42      
Zemanov√°, Matilda Corrosion resistance of zinc electrodeposited from acidic and alkaline electrolytes using pulse current Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 574-578      
Proks, I., Danńõk, V., Chrenkov√°, M., ҆imko, F. and P√°nek, Z. Cryoscopy in Solvents with Dystectic Melting Chemical Papers, Vol.56, No. 2, 2002, 71-76      
Chrenkov√°, M., Bońća, M., Kuch√°rik, M. and Danńõk, V. Density of Melts of the System KF‚ÄĒK2MoO4‚ÄĒSiO2 Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 283-287      
Kosa, Ladislav and Proks, Ivo Determination of dissociation degrees of K3NbF8 and K3TaF8 by thermodynamic analysis of subsystems of the KF-K2NbF7 and KF-K2TaF7 systems Chemical Papers, Vol.62, No. 6, 2008, 616-622      
Kosa, L., Mackov√°, I. and Chrenkov√°, M. Determination of the Enthalpy of Fusion of K2NbF7 and K3NbF8 Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 301-303      
Kosa, Ladislav, Mackov√°, Iveta and Netriov√°, Zuzana Determination of the enthalpy of fusion of K3TaO2F4 and KTaF6 Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 493-496 1    
Kosa, L., Mackov√°, I. and ҆imko, F. Determination of the enthalpy of fusion of Na3FeF6 Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 221-223      
Yan, B., Zhang, H. J., Zhou, G. L. and Ni, J. Z. Different Thermal Decomposition Process of Lanthanide Complexes with Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 83-86      
Sz√°kov√°, J., TlustoŇ°, P., Pavl√≠kov√°, D., Hanńć, A. and Batysta, M. Effect of addition of ameliorative materials on the distribution of As, Cd, Pb, and Zn in extractable soil fractions Chemical Papers, Vol.61, No. 4, 2007, 276-281      
Petrova, Maria A. and Dukov, Ivan L. Effect of crown ethers on the solvent extraction and separation of lanthanide(III) ions with 4-benzoyl-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 207-214      
Kr√°ńĺov√°, Katar√≠na, Masarovińćov√°, Elena, ҆erŇ°eŇą, FrantiŇ°ek and Ondrejkovińćov√°, Iveta Effect of different Fe(III) compounds on photosynthetic electron transport in spinach chloroplasts and on iron accumulation in maize plants Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 358-363      
Korenko, M. Electrical conductivity of the molten KF‚ÄĒK2TaF7 system Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 321-323 1    
Ambrov√°, Marta, JuriŇ°ov√°, Jana and Danielik, Vladim√≠r Electrochemical behaviour of lanthanum fluoride in molten fluorides Chemical Papers, Vol.62, No. 6, 2008, 559-565      
Ambrov√°, Marta, JuriŇ°ov√°, Jana, S√Ĺkorov√°, Alexandra, Uher, Dalibor, Danielik, Vladim√≠r and H√≠veŇ°, J√°n Electrochemical behaviour of the LiF-(CaF2)-La2O3 system Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 154-159      
Navr√°tilov√°, Z. and Vacul√≠kov√°, L. Electrodeposition of mercury film on electrodes modified with clay minerals Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 348-352      
Benov√°, Michaela: Elektrick√° vodivosŇ• suspenzi√≠. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Kov√°ńć, Ladislav: Elektrochemick√° extrakcia lant√°nu. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Nov√°k, Bronislav: Elektrochemick√° oxid√°cia Ňĺeleza v prostred√≠ taven√≠n. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Krajńć√≠r, Martin: Elektrochemick√° pr√≠prava Ňĺelezanov z taven√≠n. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Benov√°, Michaela: Elektrochemick√° pr√≠prava Ňĺelezanov-Fe(VI) v tavenin√°ch. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
T√≥thov√°, M√°ria: Elektrochemick√° separ√°cia arz√©nu z odpadu pri v√Ĺrobe arzenidu g√°lia. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Pentr√°k, Martin: Elektrochemick√© reakcie zl√ļńćen√≠n s√≠ry v tavenin√°ch. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Tak√°csov√°, Jana: Elektrochemick√© Ň°t√ļdium Ň°tvorjadrov√Ĺch meńŹnat√Ĺch komplexov s 3-metylpyrid√≠nom v nitromet√°ne. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
ńĆ√≠Ňĺ, ҆tefan: Elektrochemick√© Ň°t√ļdium s√ļstavy NaF - AlF3 - Na2S04. Katedra anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
ńĆervenkov√°, M√°ria: Elektrochemick√© vlastnosti taven√≠n obsahuj√ļcich fluorid lantanit√Ĺ. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Seregi, Eugen: Elektrochemick√© vyluńćovanie kovov z taven√≠n. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Kir√°lyov√°, Krist√≠na: Elektrolytick√© vyluńćovanie lant√°nu. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
StriŇ°kov√°, DanuŇ°a: Elektrolytick√© vyluńćovanie molybd√©nu z oxofluoridov√Ĺch taven√≠n. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Vetr√°kov√°, Zuzana: Elektrolytick√© vyluńćovanie trojzloŇĺkovej vrstvy Pb-Sn-Cu. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
G√°likov√°, Zuzana: Elektrolytick√© vyluńćovanie zliatinov√Ĺch povlakov Ni - W. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
T√≥thov√°, Silvia: Elektrol√Ĺza Al v n√≠zkoteplotn√Ĺch elektrolytoch. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992. 1    
Leitner, Vladim√≠r: Elektromagnetick√© vlastnosti substituovan√Ĺch oxidov Ňĺeleza pripraven√Ĺch z kvapalnej f√°zy. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Hoghov√°, Monika: Elimin√°cia vplyvu v√Ĺkvetotvorn√Ĺch sol√≠ z keramick√Ĺch surov√≠n. Katedra chemickej technol√≥gie silik√°tov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Balogov√°, Zuzana: Entalpick√° anal√Ĺza v bin√°rnych s√ļstav√°ch. Katedra anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Ner√°d, I., MikŇ°√≠kov√°, E. and Danńõk, V. Enthalpic Analysis of Potassium Heptafluorotantalate Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 73-77      
Ner√°d, I., Kosa, L., MikŇ°√≠kov√°, E. and Adamkovińćov√°, K. Enthalpic analysis of the CaTiSiO5 system Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 274-278 2    
Han√°kov√°, Henrieta: Experiment√°lne Ň°t√ļdium f√°zov√©ho diagramu NaCl-KCl-KF. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Fibiov√°, Annam√°ria: Experiment√°lne Ň°t√ļdium f√°zov√©ho diagramu s√ļstav LiF - AlF3 a KF - AlF3. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
KoreŇą, B., Valach, F., Siv√Ĺ, P. and Meln√≠k, Milan: Experiment√°lne v√Ĺsledky r√∂ntgenovej Ň°trukt√ļrnej anal√Ĺzy vybran√Ĺch karboxyl√°tomeńŹŇąat√Ĺch komplexov. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1986.      
Schr√∂tterov√°, D. and Nekov√°Ňô, P. Extraction of Cr(VI), Mo(VI), and W(VI) from Sulfate Solutions by Primary Amine Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 393-397      
Schr√∂tterov√°, D. and Nekov√°Ňô, P. Extraction of Re(VII) by neutral and basic extractants Chemical Papers, Vol.60, No. 6, 2006, 427-431      
Kuchar√≠k, Mari√°n: F√°zov√° anal√Ĺza s√ļstavy Na3AlF6-Al203. Povrchov√© nap√§tie taven√≠n s√ļstav NaF-AlF3-Al2O3 a KF-K2MoO4-SiO2. √östav anorganickej ch√©mie, Slovenk√° akad√©mia vied, 2005.      
Mrkva, Peter: F√°zov√° stabilita alfa - Sialonov. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
M√©s√°roŇ°ov√°, Margar√©ta: F√°zov√© diagramy s√ļstav obsahuj√ļcich zl√ļńćeniny Ňĺiaruvzdorn√Ĺch kovov. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Bńõlunkov√°, D√°Ň°a: F√°zov√© diagramy s√ļstav roztaven√Ĺch sol√≠ obsahuj√ļcich komplexn√© zl√ļńćeniny. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
KrivoŇ°ov√°, Ivana: F√°zov√© diagramy s√ļstav s roztaven√Ĺmi fluoridmi. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Netriov√°, Zuzana: F√°zov√© objemov√© vlastnosti fluoridov√Ĺch s√ļstav na b√°ze tantalu. √östav anorganickej ch√©mie, Slovensk√° akad√©mia vied, 2008.      
Kub√≠kov√°, Blanka: F√°zov√© rovnov√°hy a povrchov√© nap√§tie elektrolytov pre vyluńćovanie ni√≥bu. √östav anorganickej ch√©mie, Slovensk√° akad√©mia vied, 2006.      
KoŇąarik, Jozef: F√°zov√© rovnov√°hy solidus - likvidus a likvidus - gazeus v s√ļstave Na2SO4 - H2O. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Jeney, Miroslav: F√°zov√© rovnov√°hy solidus - likvidus s√ļstav d√īleŇĺit√Ĺch z hńĺadiska hlin√≠kovej elektrol√Ĺzy. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 2    
Slobodn√≠k, Peter: F√°zov√© rovnov√°hy v s√ļstav√°ch kvapaln√Ĺch hnoj√≠v. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Pavl√≠k, Tom√°Ň°: F√°zov√© rovnov√°hy v s√ļstav√°ch s obsahom zl√ļńćen√≠n Ňĺiaruvzdorn√Ĺch kovov. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Kur√°Ňąov√°, Silvia: F√°zov√© rovnov√°hy v s√ļstave Na3AlF6-LiF-Al2O3. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
T√≥thov√°, Miriam: F√°zov√© rovnov√°hy v s√ļstave NaF-KF-AlF3. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Karell, Radovan: F√°zov√© rozhranie Al/kryolitov√° tavenina. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Moln√°rov√°, M√°ria: F√°zov√Ĺ diagram a hustota taven√≠n s√ļstavy FLINAK - K2NbF7. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Majchr√°k, August√≠n: F√°zov√Ĺ diagram Na3AlF6 - MgF2 - AlF3 - experiment√°lny a teoretick√Ĺ rozbor. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
ńĆ√≠Ňĺek, Vladim√≠r: F√°zov√Ĺ diagram s√ļstavy H2O - (NH4)Al(S04)2 - H2S04 s pr√≠davkom Al2(S04)3. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993. 1    

Page 1 of 6

Result Pages:    1 2 3 4 5 6  next › last »