List of Subject Classifications Records

Browse Results (543 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 4 of 6

Result Pages:    « first ‹ previous  1 2 3 4 5 6  next › last »


  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
GajdoŇ°, Daniel: Pr√≠prava sklokeramiky pre aplik√°cie v hum√°nnej medic√≠ne. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
ńĆierna, Silvia: Pr√≠prava slinkov√Ĺch miner√°lov met√≥dou s√≥l-g√©l. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
K√°chov√°, Be√°ta: Pr√≠prava sodno ‚ÄĒ draseln√Ĺch Ňĺelezanov. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
VeteŇ°ka, Peter: Pr√≠prava Ti02 emisn√Ĺch vrstiev na korundovej elektrokeramike met√≥dou s√≥l-g√©l. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Kitta, Peter: Pr√≠prava tvarovan√Ĺch v√Ĺrobkov z hydroxylapatitu. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Krejńć√≠, Rastislav: Pr√≠prava vl√°kien z Al2O3 met√≥dou s√≥l-g√©l. Katedra chemickej technol√≥gie silik√°tov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Turc√°rov√°, Andrea: Pr√≠prava zloŇĺitejŇ°√≠ch zmesn√Ĺch oxidov. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Sabov√°, Monika: Pr√≠prava zmesn√Ĺch oxidov Y-Ba-Cu-Mn. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Halas, Martin: Pr√≠prava, spektr√°lne a elektrochemick√© vlastnosti Ň°tvorjadrov√Ĺch meńŹnat√Ĺch komplexov s deriv√°tmi pyrid√≠nu. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Polakovińćov√°, Petra: Pr√≠prava, spektr√°lne vlastnosti a Ň°trukt√ļra fur√°nkarboxyl√°tov C u(II)s biologicky akt√≠vnymi ligandmi. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Arkosiov√°, Miroslava: Pr√≠prava, Ň°trukt√ļra a vlastnosti Cu+ - i√≥novo vodiv√Ĺch oxidov√Ĺch skiel. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Urbanov√°, Vladim√≠ra: Pr√≠prava, tvarovanie a spekanie hydroxyapatitov√Ĺch pr√°Ň°kov. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Dvorsk√Ĺ, Andrej: Pr√≠spevok k Ň°t√ļdiu Ň°trukt√ļry niektor√Ĺch fenantrol√≠noxidov√Ĺch komplexov Cu/II/. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Vargov√°, Lucia: Progres√≠vne biokeramick√© materi√°ly na b√°ze hydroxyapatitu pre klinick√© aplik√°cie. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Tholt, J√°n: Progres√≠vne biokeramick√© materi√°ly pre aplik√°cie v medic√≠ne. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Andrejkovińćov√°, Sl√°vka: Properties of bentonite from the Lieskovec deposit and its potential enviromental applications. √östav anorganickej ch√©mie, Slovensk√° akad√©mia vied, 2008. 1    
G√°likov√°, Z., Chovancov√°, M. and Danielik, V. Properties of Ni-W alloy coatings on steel substrate Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 353-359      
KŇąaŇĺovińć, Milan: Pr√ļdov√° √ļńćinnosŇ• pri elektrol√Ĺze hlin√≠ka z n√≠zkoteplotn√Ĺch elektrolytov. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Korenko, Michal, Kuchar√≠k, Mari√°n and Janińćkovińć, DuŇ°an Rapid solidification processing in molten salts chemistry: X-ray analysis of deeply undercooled cryolite-alumina melts Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 219-222      
Holick√°, ŇĹaneta: Rast oxidov√Ĺch vrstiev na hlin√≠ku pripraven√Ĺch z kysl√Ĺch elektrolytov. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Chrenkov√°, M., Siln√Ĺ, A. and ҆imko, F. Reactions of Vanadium Oxide with Cryolite Chemical Papers, Vol.59, No. 2, 2005, 85-88      
Szeg√©nyi, Igor: Reakcie s√≠ranov v hlin√≠kovom elektrolyz√©ri. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Ambrov√°, Marta: Reakcie zl√ļńćen√≠n s√≠ry pri elektrolytickej v√Ĺrobe hlin√≠ka. Katedra anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Nemńćekov√°, Michaela: Reakcie zl√ļńćen√≠n s√≠ry v hlin√≠kovom elektrolyz√©ri. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Stanńć√≠kov√°, Danica: Reakńćn√Ĺ mechanizmus precipit√°cie SrTiO3. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
T√≥thov√°, Silvia: Reaktivita v√°pencov pri likvid√°cii emisi√≠ SO2. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
VavruŇ°ka, Bohuslav: Reaktivita v√°pencov z hńĺadiska ods√≠rovania. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Psota, Andrej: Recykl√°cia technologick√©ho odpadu z v√Ĺroby sklen√Ĺch vl√°kien. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Laukov√°, D√°Ň°a: Redoxn√© reakcie jodokomplexov FeIII so Schiffov√Ĺmi b√°zami. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Holkov√°, Z., Pach, L., Lath, D. and KriŇ°t√≠n, J. Relation among the Aggregation of Boehmite Particles in Sols, Microstructure of Gels, nod Crystallization of Corundum Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 149-154      
Paulechov√°, Monika: Riadenie v√Ĺvoja mikroŇ°trukt√ļry SAB cementov pri vzniku gehlenithydr√°tu a ettringitu. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Gabńćov√°, Jana: Rovnov√°ha solidus-likvidus v taveninov√Ĺch s√ļstav√°ch. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Ivanov√°, Marianna: Rozbor moŇĺnost√≠ racion√°lneho vyuŇĺitia odpadov z chemick√©ho a hutn√≠ckeho priemyslu SR. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Lovńćińćan, Jozef: Rozp√ļŇ°Ň•anie oxidu hlinit√©ho v n√≠zkotaviteńĺn√Ĺch elektrolytoch na b√°ze kryolitu. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Starkov√°, Marianna: RozpustnosŇ• a kinetika rozp√ļŇ°Ň•ania oxidu hlinit√©ho n√≠zkoteplotn√Ĺch kryolitov√Ĺch tavenin√°ch. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Sklen√°rov√°, Jana: RozpustnosŇ• Mg(OH)2 v roztokoch am√≥nnych sol√≠. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Hubin√°kov√°, Katar√≠na: RozpustnosŇ• oxidu lantanit√©ho v tavenin√°ch. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Csat√°ri, Marek: RozpustnosŇ• zl√ļńćen√≠n chr√≥mu v kryolitov√Ĺch tavenin√°ch. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
҆√≠poŇ°, Rastislav: Roztokov√© vlastnosti komplexov Cu(II) a Fe(III) s bioligandmi. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Hnatko, Miroslav: RTG kvantitat√≠vna f√°zov√° anal√Ĺza zmes√≠ CS - C4AF - C4A3S - C2S. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Petr√≠kov√°, Jana: Selekt√≠vne vrstvy pre sol√°rne kolektory. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Magulov√°, Katar√≠na: Separ√°cia f√°z cementov√©ho slinku. Katedra keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
KŇôesŇ•an, Jan: Sialony z pr√≠rodn√Ĺch √≠lov√Ĺch surov√≠n. √östav anorganickej ch√©mie, Slovensk√° akad√©mia vied, 2006.      
Li, Zheng, Liu, Jing, Gong, Xue, Mao, Xuerong, Sun, Xiunan and Zhao, Zhouxing Silica sulfuric acid-catalyzed expeditious environment-friendly hydrolysis of carboxylic acid esters under microwave irradiation Chemical Papers, Vol.62, No. 6, 2008, 630-634      
Kuchar√≠k, M., Chamelot, P., Cassayre, L. and Taxil, P. Silver as anode in cryolite‚ÄĒalumina-based melts Chemical Papers, Vol.61, No. 2, 2007, 142-145      
S√Ĺkorov√°, Alexandra: S√≠ra ako neńćistota pri elektrolytickej v√Ĺrobe hlin√≠ka. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Svoboda, DuŇ°an: S√≠ra ako neńćistota pri v√Ĺrobe hlin√≠ka. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
҆ul√°kov√°, Sl√°vka: Sklen√© elektrolyty. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Lap√°rov√°, Jana: Sk√ļmanie dehydrogenańćn√Ĺch reakci√≠ v komplexoch Ni s heterocyklick√Ĺmi dus√≠kat√Ĺmi ligandmi. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
PetruŇ°kov√°, Viera: Sk√ļmanie vplyvu podmienok skladovania na kor√≥ziu √ļŇĺitkov√©ho skla. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
HajduŇ°ek, Ivan: S√≥l - g√©l vrstvy na keramike. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Minarovińć, Ivan: S√≥l-g√©l mullit spevnen√Ĺ pr√≠davkom ZrO2. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Bańća, ńĹuboŇ°: Solidifik√°cia ferochr√≥mov√Ĺch √ļletov na bezcementovej b√°ze. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Brestovansk√Ĺ, J√°n: Solidifik√°cia tuh√Ĺch odpadov. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
҆√≠poŇ°, Rastislav, ҆ima, Jozef, Tarapńć√≠k, Pavol and Gyurcsik, B√©la Solution properties of iron(III) complexes with 5-fluorosalicylic acid ‚ÄĒ spectra, speciation, and redox stability Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 496-503      
BroŇ°kovińćov√°, Anna: Sp√°janie koordinańćn√Ĺch polyedrov medi most√≠kov√Ĺmi ligandmi. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Ondrejovińć, G. and Kotońćov√°, A. Spectral and Electrochemical Study of Coordination Molecules Cu 4OX 6L 4: Cu 4 OBrnCl (6‚ąín) (Pyridine) 4 Complexes Chemical Papers, Vol.59, No. 3, 2005, 166-173      
Ondrejovińć, G. and Kotońćov√°, A. Spectral and electrochemical study of coordination molecules Cu4OX6L4: 3-Methylpyridine and 4-Methylpyridine Cu4OBrnCl(6‚ąín)L4 complexes Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 10-21 1    
Ondrejovińć, G. and Kotońćov√°, A. Spectral and electrochemical study of coordination molecules Cu4OX6L4: 3-Pyridylmethanol and 4-pyridylmethanol Cu4OBrnCl(6‚ąín)(pm)4 complexes Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 198-206      
Ondrejovińć, G., Kotońćov√°, A. and Valigura, D. Spectrochemical and Electrochemical Properties of Distorted Pentacoordinate [Cu(chel)2X]Y Complexes Chemical Papers, Vol.56, No. 3, 2002, 168-173      
Podzimek, FrantiŇ°ek: Spekanie Al2O3 v pr√≠tomnosti kvapalnej f√°zy. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
GajdoŇ°ov√°, Janka: Spekanie g√©lu hydroxyapatitu lisovan√©ho vysok√Ĺmi tlakmi. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Karnajov√°, Alena: Spekanie SiC za pr√≠tomnosti kvapalnej f√°zy. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Kov√°ńćik, Ivan: Spektr√° EPR a Ň°trukt√ļra niektor√Ĺch tetra-, penta- a hexakoordinovan√Ĺch komplexov i√≥nu Cu2+. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1990.      
BroŇ°kovińćov√°, Anna: Spektr√°lne Ň°t√ļdium ceruloplasminu v podmienkach diabetes mellitus. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Nemec, Ivan: Spincrossover v komplexoch Ňĺeleza. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
MaŇ•hov√°, Martina: Spinov√Ĺ prechod v komplexoch Ňĺeleza. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
MaŇ•hov√°, Martina: Spinov√Ĺ prechod v komplexoch Ňĺeleza. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Cibulkov√°, Jarmila: Spracovanie alkalick√Ĺch odpadov√Ĺch v√īd. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
BajtoŇ°ov√°, Anna: Stanoven√≠ Sb v pr√°Ň°kov√Ĺch materi√°lech met√≥dou RRSA. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
MikloŇ°kov√°, Miroslava: Stanovenie chemickej odolnosti fosforeńćn√Ĺch skiel. Katedra chemickej technol√≥gie silik√°tov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
҆tefanidesov√°, Patr√≠cia: Stanovenie f√°zov√Ĺch rovnov√°h v s√ļstave KF - K2NbF7 - Nb205. Katedra anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Ferenńćuhov√°, Jana: Stanovenie hustoty taven√≠n s√ļstav NaF - Na2SO4, a LiP - KF - B2O3. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Hirńćkov√°, Sl√°vka: Stanovenie hustoty taven√≠n s√ļstavy KF - KBF4 - K2TiF4. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Dominov√°, ńĹubom√≠ra: Stanovenie mineralogick√©ho zloŇĺenia pc-slinku chemickou separ√°ciou f√°z. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
MaŇąkoŇ°, Peter: Stanovenie parametrov v√°pna p√°len√©ho v r√īznych atmosf√©rach. Katedra chemickej technol√≥gie silik√°tov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 3    
Vargov√°, Silvia: Stanovenie pr√≠ńćin vzniku neŇĺiaduceho z√°kalu transparentnej glaz√ļry. Katedra keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
҆√ļlyov√°, Monika: Stanovenie re√°lneho f√°zov√©ho zloŇĺenia slinkov / cementov. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
KońćiŇ°ov√°, Jana: Stanovenie relat√≠vnej pevnosti v√§zby drasl√≠ka v miner√°loch pomocou elektroultrafiltr√°cie. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
ńĆernekov√°, Eva: Stanovenie rozpustnosti Al2O3 v kryolitov√Ĺch tavenin√°ch. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Mańćugov√°, M√°ria: Stanovenie viskozity s√ļstavy KF - KBF4 - K2TiF6. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Ondrejovińć, Gregor, Koman, Marian and Kotońćov√°, Adela Structural and electronic effects involving pyridine rings in 4-methylpyridine Cu4OX6L4 complexes. I. Vibrational spectra of Cu4OBr n Cl(6‚ąí n )(4-Mepy)4 complex Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 480-486      
Ondrejovińć, Gregor, Koman, Marian and Kotońćov√°, Adela Structural and electronic effects involving pyridine rings in 4-methylpyridine Cu4OX6L4 complexes. II. Correlations based on molecular structure of the Cu4OCl6(4-Mepy)4 complex Chemical Papers, Vol.62, No. 6, 2008, 566-574      
Kop√°l, Igor: ҆trukt√ļra a vlastnosti halog√©nkomplexov Ni II s piperid√≠nom a jeho metylderiv√°tmi. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kop√°l, Igor: ҆trukt√ļra a vlastnosti halog√©nkomplexov Ni(II) s piperid√≠nom a jeho metylderiv√°tmi. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Lorinc, ҆tefan: ҆trukt√ļra a vlastnosti meńŹnat√Ĺch komplexn√Ĺch zl√ļńćen√≠n biologicky √ļńćinn√Ĺch deriv√°tov kyseliny antranilovej. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Sambou, Piguny: ҆trukt√ļra a vlastnosti tetramern√Ĺch komplexov Cu40X6L4. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Hung, Duong Tuan: Studen√° impregn√°cia anodicky impregnovan√Ĺch vrstiev hlin√≠ka. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
LariŇ°ov√°, Andrea: Studen√© utesŇąovanie anodicky oxidovan√Ĺch povlakov na b√°ze kobaltnat√Ĺch sol√≠. Katedra anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
RadoŇ°ovsk√°, Zuzana: ҆t√ļdium chemick√©ho zloŇĺenia tuh√Ĺch roztokov s√ļstavy C-C2S-C3A-C4AF-C4A3S. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
SpiŇ°iakov√°, Zuzana: ҆t√ļdium cirkul√°cie neńćist√īt van√°du v hlin√≠kovom elektrolyz√©ri. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Jev√≠kov√°, Jaroslava: ҆t√ļdium dehydrogenańćn√Ĺch reakci√≠ komplexov Ni(II) s heterocyklick√Ĺmi nas√Ĺten√Ĺmi dus√≠kat√Ĺmi ligandmi. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
BaŇąack√°, Jana: ҆t√ļdium distrib√ļcie reaktivity pomocou relaxańćn√©ho polyreakt√≠vneho kinetick√©ho modelu. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
OndruŇ°ov√°, Darina: ҆t√ļdium ditiokarbam√°tov kovov a ich vplyv na kinetiku vulkaniz√°cie gum√°rensk√Ĺch zmes√≠. Katedra anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
Michalkov√°, Em√≠lia: ҆t√ļdium efektu zmieŇ°an√Ĺch ani√≥nov v Cu+ i√≥novo vodiv√Ĺch skl√°ch. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Marko, Marian: ҆t√ļdium f√°zov√©ho diagramu elektrolytu pre v√Ĺrobu Al s vysok√Ĺm obsahom AlF3 za dynamick√Ĺch a rovnov√°Ňĺnych podmienok. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Seńćov√°, Barbora: ҆t√ļdium f√°zov√©ho diagramu s√ļstavy Na3AlF6-Na3FSO4-NaCl. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Galusek, DuŇ°an: ҆t√ļdium f√°zovej premeny alfa - Si3N4 na beta - Si3N4. Katedra chemickej technol√≥gie silik√°tov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Slamka, Miroslav: ҆t√ļdium f√°zov√Ĺch diagramov s√ļstav Na3FSO4- KX.(X = F,Cl). Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Jant√°kov√°, Zuzana: ҆t√ļdium f√°zov√Ĺch diagramov s√ļstav obsahuj√ļcich molybd√©n a b√≥r. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      

Page 4 of 6

Result Pages:    « first ‹ previous  1 2 3 4 5 6  next › last »