Browse By Author Name - Netriov

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Netriov√°, Jana: Anal√Ĺza antiarytmika a vybran√Ĺch antidepres√≠v v krvnom s√©re pacientov. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Kosa, Ladislav, Mackov√°, Iveta and Netriov√°, Zuzana Determination of the enthalpy of fusion of K3TaO2F4 and KTaF6 Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 493-496 1    
Netriov√°, Zuzana: F√°zov√© objemov√© vlastnosti fluoridov√Ĺch s√ļstav na b√°ze tantalu. √östav anorganickej ch√©mie, Slovensk√° akad√©mia vied, 2008.      
Netriov√°, Jana: VyuŇĺitie chromatografick√Ĺch met√≥d v onkologickej praxi. HPLC stanovenie morf√≠nu a jeho metabolitov v klinick√Ĺch vzork√°ch. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.