Browse By Author Name - Mackov

Browse Results (9 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Vojtekov√°, Viera, Nov√°kov√°, Jarmila, Mackov√Ĺch, Daniela and BlaŇ°kov√°, Jana A new method of evaluation of element pollutant mobility in sediments Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 160-167      
Daniela Mackov√Ĺch: Aplik√°cia hydridovej techniky AAS pri anal√Ĺze geologick√Ĺch materi√°lov. Katedra ch√©mie - Hutn√≠cka fakulta, Technick√° univerzita v KoŇ°iciach,      
Kosa, L., Mackov√°, I. and Chrenkov√°, M. Determination of the Enthalpy of Fusion of K2NbF7 and K3NbF8 Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 301-303      
Kosa, Ladislav, Mackov√°, Iveta and Netriov√°, Zuzana Determination of the enthalpy of fusion of K3TaO2F4 and KTaF6 Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 493-496 1    
Kosa, L., Mackov√°, I. and ҆imko, F. Determination of the enthalpy of fusion of Na3FeF6 Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 221-223      
Mackov√°, Jaroslava: F√°zov√© a objemov√© vlastnosti podsyst√©mov syst√©mu KF-K2TaF7-Ta2Os. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Hol√°, Ońĺga, Annus, J√ļlius, BuŇ°ovsk√Ĺ, Ladislav, Fedorko, Pavol, Hockicko, Peter, Mackov√°, SoŇąa, Sk√°kalov√°, Viera and Daniela ŇĹilinsk√°: Laborat√≥rne cvińćenia z fyziky I. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1020-2      
Hol√°, Ońĺga, BuŇ°ovsk√Ĺ, Ladislav, Fedorko, Pavol, Hockicko, Peter, Mackov√°, SoŇąa, Luk√°ńć, Peter, Sk√°kalov√°, Viera and ŇĹilinsk√°, Daniela: Laborat√≥rne cvińćenia z fyziky II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1023-7      
Vojtekov√°, V., Krakovsk√°, E., Mackov√Ĺch, D., Remeteiov√°, D. and Tomko, J. Single and Sequential Extractions for Element Fractionation of Sediment Samples Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 179-184 2