Browse By Author Name - Vojtekov

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Vojtekov√°, Viera, Nov√°kov√°, Jarmila, Mackov√Ĺch, Daniela and BlaŇ°kov√°, Jana A new method of evaluation of element pollutant mobility in sediments Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 160-167      
Vojtekov√°, V., Krakovsk√°, E., Mackov√Ĺch, D., Remeteiov√°, D. and Tomko, J. Single and Sequential Extractions for Element Fractionation of Sediment Samples Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 179-184 2    
Remeteiov√°, D., Krakovsk√°, E., Sminńć√°kov√°, E., Tomko, J. and Vojtekov√°, V. Study of Cd, Cu, Ni, Pb, and Zn Mobile Forms in Gravitation Dust Sediment Particles Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 188-191 5    
Vojtekov√°, Helena: VyuŇĺitie bakt√©ri√≠ Escherichia coli pri stanoven√≠ genotoxick√Ĺxh l√°tok. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.