Browse By Author Name - Daniela

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Daniela Mackov√Ĺch: Aplik√°cia hydridovej techniky AAS pri anal√Ĺze geologick√Ĺch materi√°lov. Katedra ch√©mie - Hutn√≠cka fakulta, Technick√° univerzita v KoŇ°iciach,      
Hol√°, Ońĺga, Annus, J√ļlius, BuŇ°ovsk√Ĺ, Ladislav, Fedorko, Pavol, Hockicko, Peter, Mackov√°, SoŇąa, Sk√°kalov√°, Viera and Daniela ŇĹilinsk√°: Laborat√≥rne cvińćenia z fyziky I. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1020-2      
MoŇ°kov√°, Daniela Jochec: Vplyv silik√°tovej Ň°trukt√ļry na vlastnosti nanokompozitov na b√°ze vrstevnat√Ĺch √≠lov v polym√©rnej matrici. √östav polym√©rov, Slovensk√° akad√©mia vied, 2008.