List of Records PrezeraŇ• podńĺa rokov

Browse Results (335 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 4

Result Pages:    1 2 3 4  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Babor, K. and the staff of the Editor‚Äôs Office 60th Birthday of Ing. J√°n Hirsch, DrSc. Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 374-374      
Znad, H., BlaŇĺej, M., B√°leŇ°, V. and MarkoŇ°, J. A Kinetic Model for Gluconic Acid Production by Aspergillus niger Chemical Papers, Vol.58, No. 1, 2004, 23-28      
Martinkov√°, M., Gonda, J. and DŇĺoganov√°, M. A New Stereocontrolled Approach to a Key Intermediate in the Synthesis of (2S,3R)-Capreomycidine Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 292-293      
A Special Anniversary Chemical Papers, Vol.58, No. 6, 2004, 375-375      
ŇĹuŇĺov, Jozef: Amin√°cia benz√©nu amoniakom. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
JenńćuŇ°ov√°, Pavl√≠na: Amperometria na makro a mikroelektr√≥dach - vyuŇĺitie v analytickej ch√©mii.. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Dost√°l, P., BakoŇ°ov√°, M. and Bob√°l, V. An Approach to Adaptive Control of a CSTR Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 184-190      
Karcz, J. and Szoplik, J. An Effect of the Eccentric Position of the Propeller Agitator on the Mixing Time Chemical Papers, Vol.58, No. 1, 2004, 9-14      
҆krov√°nkov√°, SoŇąa: Analytick√© a senzorick√© hodnotenie niektor√Ĺch byl√≠n a bylinn√Ĺch ńćajov. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
PoŇĺgayov√°, Lucia: Analytick√©, senzorick√© a mikrobiologick√© hodnotenie zŇēn k√°vovn√≠ka. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Greif, Gabriel: Anal√Ĺza biog√©nnych am√≠nov v potravin√°ch a ich produkcia mikroorganizmami. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Sztrecskov√°, Martina: Anal√Ĺza ftal√°tov v m√§kńćen√Ĺch typoch polyvinylchloridu. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Pavl√≠kov√°, Anna: Anal√Ĺza hospod√°renia vybran√©ho podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Bzdilov√°, Marcela: Anal√Ĺza procesu hvozdenia sladu za √ļńćelom zn√≠Ňĺenia jeho energetickej n√°rońćnosti. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Sul√≠kov√°, Monika: Anal√Ĺza procesu suŇ°enia papiera za √ļńćelom zn√≠Ňĺenia jeho energetickej n√°rońćnosti. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Polka, Peter: Anal√Ĺza rastu vybran√Ĺch bakt√©ri√≠ v modelovom prostred√≠. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
KukliŇ°ov√°, Jarmila: Anal√Ĺza vybran√Ĺch potravin√°rskych v√Ĺrobkov z hńĺadiska ich autenticity. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Nusov√°, Mariana: Anal√Ĺza vybran√Ĺch zloŇĺiek mlieńćnej ferment√°cie ITP. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Mih√°likov√°, Michaela: Anal√Ĺza vyuŇĺitia NMR rezidu√°lnych dip√≥lov√Ĺch interakci√≠ na urńćovanie konform√©rov molek√ļl. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Lipnińćanov√°, Tatiana: Anim√°cie v riaden√≠ procesov pomocou MATLABu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Annual report 2003, FCHPT STU Bratislava, (2004)      
Nagyov√°, Erika: Antimikrobi√°lna aktivita vybran√Ĺch laktobacilov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Weisser, K., Adamec, J., KuneŇ°, J. and Kaustov√°, J. Antimycobacterial 1-Aryl-5-benzylsulfanyltetrazoles Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 214-219      
Z√°vodsk√°, Lea: Aplik√°cia finanńćno-ekonomickej anal√Ĺzy v podniku Zberne surov√≠n ŇĹilina, a.s.. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Dovalovsk√°, Zuzana: Aplik√°cia mikroelektr√≥d pri voltamp√©rometrickej anal√Ĺze. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Ilńćin, Michal: Aplik√°cia poruchovej te√≥rie na Ň°t√ļdium medzimolekulov√Ĺch interakci√≠ syst√©mov s otvoren√Ĺmi a uzavret√Ĺmi elektr√≥nov√Ĺmi hladinami. Oddelenie chemickej fyziky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kov√°ńćov√°, Katar√≠na: Application of Genetic Algorithm to Design of Molecules with Given Topological Indices. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Blahov√°, E. and BrandŇ°teterov√°, E. Approaches in Sample Handling before HPLC Analysis of Complex Matrices Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 362-373      
MaŇ•o, Peter: Aromatioz√°cia met√°nu na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kr√°ńĺov√°, K., Kissov√°, K., ҆vajlenov√°, O. and Vanńćo, J. Biological Activity of Copper(II) N-Salicylideneaminoacidato Complexes. Reduction of Chlorophyll Content in Freshwater Alga Chlorella vulgaris and Inhibition of Photosynthetic Electron Transport in Spinach Chloroplasts Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 357-361      
Theiszov√°, Marica: Biologick√° aktivita vybrat√Ĺch heterocyklick√Ĺch dus√≠kat√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Dankov√°, Katar√≠na: Chemometrick√° anal√Ĺza a klasifik√°cia biochemick√Ĺch a potravin√°rskych d√°t. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Toman√≠k, Adam: Chromatograf√≠ck√° separ√°cia plynov√Ĺch olejov. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kalina, Andrej: ńĆistenie odpadov√Ĺch v√īd elektrokoagul√°ciou. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kisa, M., Jelemensky, ńĹ., Mierka, O. and Stopka, J. Comparison of CFD Modelling with Small-Scale Field Experiments of Chlorine Dispersion Chemical Papers, Vol.58, No. 6, 2004, 429-434      
Bal√°Ňĺov√°, Andrea: Controlling pohńĺad√°vok ako s√ļńćasŇ• finanńćn√©ho controllingu. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Graczov√°, E., Steltenpohl, P., B√°lintov√°, L. and KrŇ°ańćkov√°, E. Correlation of Vapour‚ÄďLiquid Equilibrium Data of Ternary Systems Chemical Papers, Vol.58, No. 6, 2004, 442-446      
Vańĺkov√°, Zuzana: Deriv√°ty N-salicylid√©nglutam√°tovo-meńŹnat√©ho komplexu - Ň°t√ļdium redox aktivity a antiproliferańćn√Ĺch vlastnost√≠. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Bubnińćov√°, Katar√≠na: Detekcia environment√°lne rizikov√Ĺch l√°tok pomocou DNA biosenzora. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Anil, G., Reddy, M. R. P., Kumar, A. and Prakash, T. L. Determination of Silicon in Tantalum nod its Compounds Using ICP-OES Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 195-199      
Koll√°r, Jozef: Difunkńćn√© fluorescenńćn√© znańćky na b√°ze chromof√≥r-HAS; pr√≠prava, spektr√°lna charakteristika a vyuŇĺitie. √östav polym√©rov, Slovenk√° akad√©mia vied, 2004.      
PotŇĮńćek, F. and Pulcer, M. Displacement of Black Liquor from Pulp Bed Chemical Papers, Vol.58, No. 6, 2004, 377-381      
Zeliskov√°, Dagmar: DNA Reconstruction The Shortest Common Superstring Problem. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kacko, Branislav: Dynamicko-mechanick√© vlastnosti vulkaniz√°tov. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kogan, G., ҆rob√°rov√°, A. and Tam√°s, L. Effect of Externally Applied Fungal Polysaccharides on Fusariosis in Tomato Plants Chemical Papers, Vol.58, No. 2, 2004, 139-144      
Janotka, I. and Krajńći, ńĹ. Effect of Polymer on Structural Characteristics and Steel Corrosion of Cement-Poor Mortar Chemical Papers, Vol.58, No. 2, 2004, -      
Meńćiarov√°, M., Toma, ҆. and Babiak, P. Effect of Ultrasound on One-Pot Conversion of Alcohols to Nitro and Azido Compounds Chemical Papers, Vol.58, No. 2, 2004, 104-108      
Rievaj, M., Lietava, J. and Bustin, D. Electrochemical Determination of Nitric Oxide in Blood Samples Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 306-310      
Tak√°csov√°, Jana: Elektrochemick√© Ň°t√ļdium Ň°tvorjadrov√Ĺch meńŹnat√Ĺch komplexov s 3-metylpyrid√≠nom v nitromet√°ne. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Horv√°thov√°, Helena: Enantiomeric ńćist√© deriv√°ty homotryptof√°nu a jeho pyrol-3-yl anal√≥gov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
BireŇ°ov√°, Miroslava: Energetick√Ĺ audit v√Ĺrobn√©ho podniku. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
DoleŇĺel, Peter: Energetick√Ĺ audit v√Ĺrobn√©ho podniku. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Abdel-Razik, H. H. and Said, S. B. Ennminonitrile in Heterocyclic Synthesis: Synthesis and Reactions of Some Pyrimidine Derivatives Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 209-213      
Luk√°ńć, Pavol: Epoxid√°cia propyl√©nu v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Rzepkowska, M., Wr√≥blewska, A. A. and Lewandowski, G. Epoxidation of Methallyl Chloride with a 30 % H202 over the TS-1 Catalyst Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 324-329      
Polovka, Martin: EPR Ň°t√ļdium antioxidańćn√Ĺch vlastnost√≠ potrav√≠n a biosyst√©mov. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Dvoranov√°, Dana: EPR Ň°t√ļdium radik√°lov√Ĺch medziproduktov fotochemick√Ĺch reakci√≠. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Serrano-S√°nchez, A. M., Steltenpohl, P., Gonz√°les-Marcos, M. P., Gonz√°les-Marcos, J.A. and Gonz√°les-Velasco, J. R. Evaluation of the Oxidizing Potential of Ru and Ru-Pt/ZrO2 Catalysts for NO Oxidation in the Presence of C3H6 and O2 Chemical Papers, Vol.58, No. 1, 2004, 41-47      
Juma, M. and Bafrnec, M. Experimental Determination of Rubber Curing Reaction Heat Using the Transient Heat Conduction Equation Chemical Papers, Vol.58, No. 1, 2004, 29-32      
Makrl√≠k, E. and Vobeck√Ĺ, M. Extraction Distribution of Micronmox|nts of Strontium in the Two-Phase Water‚ÄĒHCl‚ÄĒNitrobenzene‚ÄĒBenzo-15-crown-5‚ÄĒHydrogen Dicarbollylcobaltate System Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 160-162      
Doleńćek, P., Bendov√°, H., ҆iŇ°ka, B. and Machańć, I. Fall of Spherical Particles through a Carreau Fluid Chemical Papers, Vol.58, No. 6, 2004, 397-403 1    
Mrkva, Peter: F√°zov√° stabilita alfa - Sialonov. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
K√∂rmendyov√°, Eva: F√°zov√° Ň°trukt√ļra a vlastnosti zmesn√Ĺch vl√°kien na b√°ze polypropyl√©nu a polyesteru. Katedra vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
K√∂rmendyov√°, Eva: F√°zov√° Ň°trukt√ļra a vlastnosti zmesn√Ĺch vl√°kien na b√°ze polypropyl√©nu a polyesteru. Katedra vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Mackov√°, Jaroslava: F√°zov√© a objemov√© vlastnosti podsyst√©mov syst√©mu KF-K2TaF7-Ta2Os. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Brezovick√Ĺ, ńĹubom√≠r: Fermentovan√© m√§sov√© v√Ĺrobky - v√Ĺroba celosvalov√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kuch√°lik, Martin: Finanńćn√° anal√Ĺza podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kotianov√°, Petra: Finanńćn√° anal√Ĺza vybran√©ho podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kristian, P., Balentov√°, E., Bern√°t, J., Imrich, J., Sedl√°k, E., Danihel, I., B√∂hm, S., Pr√≥nayov√°, N., Klika, K. D., Pihlaja, K. and Baranov√°, J. Fluorescence and Structure of Methylated Acridin-9-ylthioureas Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 268-275      
ŇĹitŇąansk√Ĺ, Mari√°n: Fotoredoxn√© a katalytick√© vlastnosti rodanoŇĺelezit√Ĺch komplexov so Schiffov√Ĺmi b√°zami. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Zsemlye, Roland: Funkńćn√© a bezpeńćnostn√© aspekty potravin√°rskych a kozmetick√Ĺch hydrokoloidov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Hergottov√°, Zuzana: Fyzik√°lno-chemick√© vlastnosti vrstiev hybridn√Ĺch lakov na polym√©rnych podloŇĺk√°ch. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Masaryk, Vladim√≠r: Fyzik√°lnochemick√© a optick√© vlastnosti povrchu PP f√≥li√≠ opracovan√Ĺch atmosf√©rick√Ĺm v√Ĺbojom. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
DlhoŇ°, Marek: Fyziol√≥gia pivovarsk√Ĺch kvasiniek v stresov√Ĺch podmienkach. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Karcz, J., Siciarz, R. and Bielka, I. Gas Hold-Up in a Reactor with Dual System of Impellers Chemical Papers, Vol.58, No. 6, 2004, 404-409      
Bar√°nkov√°, Andrea: Gum√°rensk√© zmesi s magneticky akt√≠vnymi plnivami pre inteligentn√© pl√°Ň°te. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
҆vandov√°, Zuzana: Hodnotenie bezpeńćnosti chemick√Ĺch reaktorov. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Koppov√°, Romana: Hydrogen√°cia aromatick√Ĺch nitrozl√ļńćen√≠n na katalyz√°toroch kov-zeolit. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Hortul√°ni, Vladim√≠r: IńĆ-spektr√° kysl√Ĺch centier zeolitov. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Dzijak, Rastislav: Identifik√°cia tkanivovo Ň°pecifick√Ĺch foriem alternat√≠vneho zostrihu mRNA CA9. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
In Memory of RNDr. Vojtech B√≠lik, DrSc. Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 294-294      
Dubekov√°, Katar√≠na: Indolov√© izotiokyan√°ty-reaktivita a protin√°dorov√© vlastnosti. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
M√©riov√°, Katar√≠na: Indukcia expresie internal√≠nu B pre Ň°pecifick√ļ detekciu Listeria monocytogenes ELISA met√≥dou. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Jurko, Miroslav: Infrańćerven√© a elektr√≥nov√© spektr√° Ň°tvorjadrov√Ĺch meńŹnat√Ĺch komplexov s 3-a4-pyridylkarbinolom. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Grzmil, B., Kic, B. and Rabe, M. Inhibition of the Anatase‚ÄĒRutile Phase Transformation with Addition of K2O, P2O5, and Li2O Chemical Papers, Vol.58, No. 6, 2004, 410-414      
Voros, Juraj: Inteligentn√© riadenie pomocou PLC Simatic S7 s podporou Matlabu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kov√°ńćov√°, Martina: Intereakcie aktu√°lnych zirk√≥niov√Ĺch zl√ļńćen√≠n so zloŇĺkami bunińćinov√Ĺch vl√°kien a pomocn√Ĺmi l√°tkami papiera. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kleinov√°, Miroslava: Interpret√°cia EPR spektier komplexn√Ĺch zl√ļńćen√≠n v tuhej f√°ze. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Rambouskov√°, Gabriela: Izol√°cia, vyuŇĺitie a zdravotn√© aspekty polyfenolov Ň°upiek kakaov√Ĺch b√ībov. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Ergang, Peter: Jednobunkov√° g√©lov√° elektrofor√©za (kom√©tov√° met√≥da) na monitorovanie modulańćn√Ĺch vlastnost√≠ vybran√Ĺch syntetick√Ĺch l√°tok. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
ńéurkovińćov√°, Erika: Kalkul√°cie n√°kladov vo V√Ĺskumnom √ļstave vodn√©ho hospod√°rstva pre vybran√© anal√Ĺzy vody. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
PeŇ°kov√°, M., Hanusek, J. and Mach√°ńćek, V. Kinetics and Mechanism of the Cyclization of Methyl (2-Cyano-4,6 dinitrophenylsulfanyl)acetate Producing Methyl 3-Amino-5,7-dinitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate Chemical Papers, Vol.58, No. 2, 2004, 133-138      
Vańĺkov√°, Krist√≠na: Kinetika farbenia a distrib√ļcia farbiva vo vl√°kne pri farben√≠ zmesn√Ĺch PP/PES vl√°kien disperzn√Ĺmi farbivami. Oddelenie vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Peńćenka, Mari√°n: Kopyrol√Ĺza polyetyl√©nu a polypropyl√©nu s prim√°rnym benz√≠nom. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Janńćiov√°, Dana: Kvalitat√≠vne triedenie historick√Ĺch kn√≠h SR z 19. a 20. storońćia do technologick√Ĺch tried pre technol√≥giu deacidifik√°cie. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Pritula, Ondrej: Kvantitat√≠vna rtg a neutr√≥nov√° f√°zov√° anal√Ĺza Portlandsk√©ho slinku. √östav anorganickej ch√©mie, Slovenk√° akad√©mia vied, 2004. 1    
Matuszn√°, Katar√≠na: Kvantovochemick√© v√Ĺpońćty a line√°rna optick√° spektroskopia paracyklof√°nov. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Gosiewska, S., Gotov, B. and Toma, ҆. Ligand Effect on Pd(0)-Catalyzed Allylation of Alkyl (Diphenylmethylene)glycinates Chemical Papers, Vol.58, No. 2, 2004, 113-116      
Knezevicz, Z. and Obradovic, B. Lipase Immobilization in a Hollow Fibre Membrane Reactor: Kinetics Characterization and Application for Palm Oil Hydrolysis Chemical Papers, Vol.58, No. 6, 2004, 418-423      
Kong, L. G., Tan, Z. C., Zhang, W., Xu, F., Wang, M. H., Bao, X. H., Zhang, T. and Sun, L. X. Low-Temperature Heat Capacity and Thermodynamic Properties of Crystalline 2-Chloro-5-trichloromethylpyridine Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 295-298      

Page 1 of 4

Result Pages:    1 2 3 4  next › last »