Browse By Author Name - Jen

Browse Results (12 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
JenńćuŇ°ov√°, Pavl√≠na: Amperometria na makro a mikroelektr√≥dach - vyuŇĺitie v analytickej ch√©mii.. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Jendruchov√°, Michaela: Anaer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd v prep√°Ňĺkov√Ĺch reaktoroch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Jenisov√°, Valent√≠na: Aplik√°cia deriv√°tov 2-merkaptobenzimidazolu v produkcii polyketidov√©ho metabolitu - kyseliny mitorubrinovej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
JenńćuŇ°ov√°, P., Tomńć√≠k, P., Bustin, D., Rievaj, M. and Dovalovsk√°, Z. Calibrationless determination of electroactive species using chronoamperograms at collector segment of interdigitated microelectrode array Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 173-178      
Jeney, Miroslav: F√°zov√© rovnov√°hy solidus - likvidus s√ļstav d√īleŇĺit√Ĺch z hńĺadiska hlin√≠kovej elektrol√Ĺzy. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 2    
Jenńć√≠k, ńĹubom√≠r: Polym√©rne tubul√°rne membr√°ny pre elektrol√Ĺzu. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Jenńćov√°, L√≠via: Pos√ļdenie moŇĺnost√≠ rozvoja chemick√©ho priemyslu v SR. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Jendrichovsk√Ĺ, J√°n: Pr√≠prava a Ň°t√ļdium banzazoc√≠nov√Ĺch deriv√°tov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1979.      
Ferjenńć√≠kov√°, Mel√°nia: Produkcia a regul√°cia biosynt√©zy metabolitov mikromyc√©t Neosartorya fischeri a Talaromyces trachyspermus. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Narwaria, Brijendra Singh: ҆t√ļdium stupŇąa zrenia syrov kryoskopiou. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Jendrichovsk√°, Svetlana: Vplyv podmienok na rast a produkciu am√≠nov Enterobacter sp.. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Ferjentsik, Zolt√°n: Vplyv teploty na zloŇĺenie piva vyroben√©ho z vysokoncentrovan√Ĺch mlad√≠n imobilizovan√Ĺmi kvasinkami. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.