Browse By Author Name - Hergottov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Hergottov√°, Zuzana: Fyzik√°lno-chemick√© vlastnosti vrstiev hybridn√Ĺch lakov na polym√©rnych podloŇĺk√°ch. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.