Browse By Author Name - Koll

Browse Results (10 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Koll√°r, Jozef: Difunkńćn√© fluorescenńćn√© znańćky na b√°ze chromof√≥r-HAS; pr√≠prava, spektr√°lna charakteristika a vyuŇĺitie. √östav polym√©rov, Slovenk√° akad√©mia vied, 2004.      
RuŇĺińćkov√°, S., Jankovsk√°, E., Koller, L. and Matherny, M. Evaporation of the Chosen Elements from Auxiliary DC Arc Discharge and their Excitation in the Marinkovińá Sources Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 204-207      
RuŇĺińćkov√°, S., Koller, L. and Matherny, M. Investigation of the solid samples evaporation from the auxiliary DC arc discharge in the atomic emission spectroscopy Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 116-121 1    
Lath, D., Csomorov√°, K., Koll√°rikov√°, G., Stankovsk√°, M. and ҆olt√©s, L. Molar Mass‚ÄĒIntrinsic Viscosity Relationship of High-Molar-Mass Hyaluronans: Involvement of Shear Rate Chemical Papers, Vol.59, No. 5, 2005, 291-293      
Koll√°rov√°, Lenka: Oxidańćn√° stabilita lipidov v multif√°zov√Ĺch syst√©moch. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Koll√°rov√°, Anna: Polyesterov√© vl√°kna so zmenenou prieńćnou geometriou. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Koll√°rikov√°, Gabriela: Polym√©rne mikrokapsule pre kontrolovan√© uvońĺŇąovanie bioakt√≠vnych substanci√≠. √östav polym√©rov, Slovensk√° akad√©mia vied, 2006.      
Koll√°r, Miroslav: Pr√≠spevok k odstraŇąovaniu kovov z odpadov√Ĺch v√īd fluidn√Ĺm reaktorom. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav vodn√©ho hospod√°rstva, 1991.      
Koll√°rikov√°, Gabriela: Vplyv kombin√°cie fosforeńćn√©ho a tiazolov√©ho ur√Ĺchńĺovańća na s√≠rnu vulkaniz√°ciu pr√≠rodn√©ho kauńćuku. Katedra plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Koll√°rikov√°, Andrea: Vplyv technologick√Ĺch vodn√Ĺch pr√ļdov na v√Ĺsledn√© parametre CHSK a BSK5. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.