Browse By Author Name - Brezovick

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Brezovick√Ĺ, ńĹubom√≠r: Fermentovan√© m√§sov√© v√Ĺrobky - v√Ĺroba celosvalov√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Brezovick√Ĺ, Radoslav: MoŇĺnosti intenzifik√°cie anaer√≥bneho spracovania kukurińćnej sil√°Ňĺe. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Brezovick√°, Zuzana: Zmena palivovej z√°kladne tepl√°rne a jej vplyv na Ňĺivotn√© prostredie. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.