Browse By Author Name - Jurko, Miroslav

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Jurko, Miroslav: Infrańćerven√© a elektr√≥nov√© spektr√° Ň°tvorjadrov√Ĺch meńŹnat√Ĺch komplexov s 3-a4-pyridylkarbinolom. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.