Browse By Author Name - Masaryk, Vladim

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Masaryk, Vladim√≠r: Fyzik√°lnochemick√© a optick√© vlastnosti povrchu PP f√≥li√≠ opracovan√Ĺch atmosf√©rick√Ĺm v√Ĺbojom. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.