Browse By Author Name - Ka

Browse Results (1238 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 13

Result Pages:    1 2 3 4 5  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
KerekeŇ°, Kamil: "Zelen√Ĺ" oxidant - Ňĺelezan. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 1    
Stucky, Stefan, Koch, Nadine J., Heinz, Uwe and Hegetschweiler, Kaspar 3,5-Bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazole based ligands ‚ÄĒ protonation and metal complex formation Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 388-397      
Jamp√≠lek, J., DoleŇĺal, M., KuneŇ°, J., Raich, I. and LiŇ°ka, F. 4-Substituted Aryl Bromides Coupling with 4-Methoxybenzene-1-thiol by Means of Copper Catalysts Chemical Papers, Vol.59, No. 3, 2005, 182-186      
Gryta, M., Tomaszewska, M. and Morawski, A. W. A Capillary Module for Membrane Distillation Process Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 370-374      
Rauf, Shah Md. Abdur, Ismael, Mohamed, Sahu, Kamlesh Kumar, Suzuki, Ai, Sahnoun, Riadh, Koyama, Michihisa, Tsuboi, Hideyuki, Hatakeyama, Nozomu, Endou, Akira, Takaba, Hiromitsu, Del Carpio, Carlos A., Kubo, Momoji and Miyamoto, Akira A graph theoretical approach to the effect of mutation on the flexibility of the DNA binding domain of p53 protein Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 654-661      
Uher, Dalibor, ńĆirka, ńĹuboŇ°, Kamen√°r, J√°n and H√≠veŇ°, J√°n A new type of Aluminium Smelting Baths Electrical Conductivity Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 25-30      
Kang, Wen-Yi, Ji, Zhi-Qiang and Wang, Jin-Mei A new xanthone from the roots of Securidaca inappendiculata Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 102-104      
Tavakoli, A., Sohrabi, M. and Kargari, A. A review of methods for synthesis of nanostructured metals with emphasis on iron compounds Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 151-170      
ZaluŇĺick√°, Alexandra: Adapt√°cia ńĺudskej melan√≥movej bunkovej l√≠nie bowes na rast v suspenzii v nepr√≠tomnosti s√©ra. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Velik√°, Juliana: Adapt√≠vne lambda sledovanie prietokov√©ho chemick√©ho reaktora na synt√©zu metanolu. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
ńĆirka, ńĹuboŇ°: Adapt√≠vne LQ riadenie Youlova‚ÄĒKuńćerova parametriz√°cia regul√°torov a modelov procesov. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Kańćabov√°, Dana: Adsorpcia aromatick√Ĺch l√°tok na nosińće. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Urbanovsk√°, Alena: Adsorpcia CO2 a butylalkoholu na vybran√Ĺch sorbentoch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
Karaffa, Peter: Adsorpcia trichloretyl√©nu a tolu√©nu na akt√≠vnom uhl√≠. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
VaŇąkov√°, Katar√≠na: Adsorpńćn√° rovnov√°ha fruktozyltransfer√°zy na slabom anexe. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 2    
FarkaŇ°ov√°, Jana: Akrylamid v pek√°rensk√Ĺch v√Ĺrobkoch. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 1    
Bońća, Roman, Breza, Martin, Kacl√≠k, Pavel and Pelik√°n, Peter: Aktiv√°cia mal√Ĺch molek√ļl na komplexoch prechodn√Ĺch kovov. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1986.      
Popovsk√°, Tamara: Aktu√°lne aspekty hodnotenia stability kozmetick√Ĺch g√©lov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
KanńŹ√°rov√°, Helena: Aktu√°lne aspekty hodnotenia stability kozmetick√Ĺch prostriedkov s obsahom UV filtrov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Novomesk√°, Krist√≠na: Aktu√°lne aspekty v√Ĺberu kozmetick√Ĺch emulg√°torov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Velik√°, Juliana: Aktu√°lne probl√©my person√°lneho manaŇĺmentu v podnikovej praxi SR. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Matiov√°, Katar√≠na: Aktu√°lne probl√©my riadenia ńĺudsk√Ĺch zdrojov v podmienkach Istrochem, a.s. Bratislava. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Strniskov√°, Monika: Ak√ļtna inhib√≠cia synt√©zy NO a jej vplyv na funkńćn√© vlastnosti Na, K - ATP √°zy v srdci. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Kasanick√°, Jana: Alkalick√© opracovanie PAN vl√°kien. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Lavińćka, Jozef: Alkyl√°cia difenylam√≠nu. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
M√ļńćkov√°, Katar√≠na: Alkyl√°cia tolu√©nu na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Ol√°hov√°, Monika: Alternations of adaptable properties of pigment-forming yeasts grown under stress conditions. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Rańćka, Gabriel: Amin√°cia cyklohex√©nu na heterog√©nnych katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Mińć√°kov√°, Katar√≠na: Amonol√Ĺza alkylamionoderiv√°tov sil√°nu. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kassay, Peter: Amylolytick√© kvasinky a ich pouŇĺitie pri produkcii etanolu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Lond√°kov√°, Zdenka: Amyl√≥za a amylopekt√≠n cere√°lnych a amarantov√Ĺch Ň°krobov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
KoŇĺka, ҆., Zemanovińćov√°, A., Bachmann, G. and Hofbauer, H. An Application of Identification and Control Design to the Experimental Calorimeter Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 229-236      
Karcz, J. and Szoplik, J. An Effect of the Eccentric Position of the Propeller Agitator on the Mixing Time Chemical Papers, Vol.58, No. 1, 2004, 9-14      
Szoplik, J. and Karcz, J. An Efficiency of the Liquid Homogenization in Agitated Vessels Equipped with Off-Centred Impeller Chemical Papers, Vol.59, No. 6a, 2005, 373-379      
KoŇĺka, ҆. and MikleŇ°, J. An Iterative Identification and Control Design of a Chemical Reactor Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 335-341      
SrdoŇ°ov√°, Katar√≠na: Anaer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd a BIOPO s.r.o. Leopoldov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
HruŇ°eck√°, Kamila: Anaer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd vo vysokov√Ĺkonnom prep√°Ňĺkovom reaktore. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Kratochv√≠l, Karol: Anaer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd z vin√°rskych z√°vodov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Cicmanov√°, Katar√≠na: Anaer√≥bne spracovanie kukurice a kukurińćnej sil√°Ňĺe. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Kallausch, Vil√©m: Anaer√≥bne spracovanie organick√Ĺch odpadov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
҆tofkov√°, Lenka: Anaer√≥bny prep√°Ňĺkov√Ĺ filter v re√°lnych podmienkach. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Hu, X., Bekassy-Molnar, E. and Vatai, Gy. Analysis and Characterization of Membrane Fouling of Ultrafiltration Separation for Oil-in-Water Emulsion Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 16-20      
Uhrinov√°, K., PlieŇ°ovsk√°, N. and Matherny, M. Analytical Calibration of the Energy Dispersive X-Ray Spectrometer Preparation of the Reference Samples for the Determination of Main and Minor Elements in Airborne Dust Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 185-187      
҆irok√°, Be√°ta: Analytick√© aspekty lyz√≠ndekarboxyl√°zy. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Hazalov√°, Erika: Analytick√© Ň°t√ļdium stanovenia niektor√Ĺch lieńćiv kapil√°rnou izotachofor√©zou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Rosincov√°, Danka: Analytick√© vyuŇĺitie cyklodextr√≠nom modifikovanej elektr√≥dy v anal√Ĺze lieńćiv. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 1 1  
Orlick√°, M√°ria: Analytick√© vyuŇĺitie DNA modifikovanej elektr√≥dy. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Voltemarov√°, Veronika: Anal√Ĺza a hodnotenie zmien vlastnost√≠ papiera pri starnut√≠ vplyvom zl√ļńćen√≠n prechodn√Ĺch prvkov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005. 2    
KrasŇąansk√°, Jarmila: Anal√Ĺza a rozhodovanie pri urńćovan√≠ cieńĺov√Ĺch trhov obchodu. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Filipov√°, Katar√≠na: Anal√Ĺza a vyuŇĺitie druhotn√Ĺch lipidick√Ĺch surov√≠n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Morvayov√°, Kamila: Anal√Ĺza efekt√≠vnosti rozvozu v√Ĺrobkov v a.s. LUMILK Luńćenec. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Mierka, Tibor: Anal√Ĺza ekonomick√Ĺch ukazovateńĺov v chemick√Ĺch podnikoch pri poskytovan√≠ podporn√Ĺch sluŇĺieb. √östav manaŇĺmentu, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Tak√°ńćov√°, Dana: Anal√Ĺza enentiom√©rov polychl√≥rovan√Ĺch bifenylov (PCB) plynovou chromatografiou vo viackol√≥nov√Ĺch syst√©moch. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Purov√°, Veronika: Anal√Ĺza konkurencie a marketingov√©ho prostredia certifikańćn√©ho org√°nu QSCrt, s.r.o.. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 2    
KaŇ°parov√°, Svatava: Anal√Ĺza kreat√≠nkin√°zov√©ho syst√©mu v patologickom mozgu pomocou prenosu magnetiz√°cie 31P NMR. Oddelenie NMR a hmotnostnej spektrometrie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
HŇôeb√≠ńćkov√°, Lenka: Anal√Ĺza likvidity v konkurze a vyrovnan√≠. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Kańĺavsk√°, M√°ria: Anal√Ĺza niektor√Ĺch l√°tok multikomponentn√©ho biologick√©ho syst√©mu. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Sul√≠kov√°, Monika: Anal√Ĺza procesu suŇ°enia papiera za √ļńćelom zn√≠Ňĺenia jeho energetickej n√°rońćnosti. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
LaŇ°Ň°ov√°, Lenka: Anal√Ĺza rastu kvasiniek v z√°vislosti od hodnoty pH m√©dia a teploty. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Polka, Peter: Anal√Ĺza rastu vybran√Ĺch bakt√©ri√≠ v modelovom prostred√≠. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Hud√°kov√°, Monika: Anal√Ĺza s elektr√≥dou modifikovanou redoxn√Ĺm medi√°torom. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
LiŇ°ka, Igor: Anal√Ĺza stopov√Ĺch koncentr√°ci√≠ vybran√Ĺch organick√Ĺch l√°tok vo vode. Izol√°cia a prekoncentr√°cia na tuhej f√°ze. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav vodn√©ho hospod√°rstva, 1992.      
Majersk√°, Mariana: Anal√Ĺza termoreakt√≠vneho polyimidu na b√°ze bismale√≠nimidu a zmeny jeho Ň°trukt√ļry p√īsoben√≠m acet√≥nu. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav k√°blov a izolantov, 1986.      
Martinsk√°, Saskia: Anal√Ĺza trhu hlin√≠ka a jeho polotovarov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Trstensk√°, Andrea: Anal√Ĺza trhu potravin√°rskych v√Ĺrobkov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
ńĆukalovsk√°, ńĹubica: Anal√Ĺza v√Ĺvoja stavu MTZ a jeho optimaliz√°cia v podmienkach trhovej ekonomiky. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Riecka, Jana: Anal√Ĺzy s DNA biosenzorom v prietokovom elektrochemickom a impedimetrickom usporiadan√≠. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
҆pirkov√°, Katar√≠na: Anelovanie 3H-chinazol√≠n-4-ti√≥nov na tioamidickej v√§zbe. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Kusyov√°, Erika: Anorganicko - organick√© s√≥l-g√©l povlaky. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Such√°nov√°, Monika: Antibakteri√°lne a genotoxick√© √ļńćinky pr√≠rodn√Ĺch l√°tok. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Nagyov√°, Erika: Antimikrobi√°lna aktivita vybran√Ĺch laktobacilov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Bachanov√°, Katar√≠na: Antimikrobi√°lna aktivita vybran√Ĺch psychofarm√°k. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Weisser, K., Adamec, J., KuneŇ°, J. and Kaustov√°, J. Antimycobacterial 1-Aryl-5-benzylsulfanyltetrazoles Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 214-219      
Munkov√°, Katar√≠na: Antioxidańćn√© a antimutag√©nne √ļńćinky ovsa siateho. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Bohuck√°, Miriama: Antioxidańćn√© vlastnosti niektor√Ĺch pońĺnohospod√°rskych plod√≠n. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Bohunick√°, Ren√°ta: Aplik√°cia adit√≠v pri v√Ĺrobe trvanliv√©ho peńćiva. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Luk√°ńćov√°, Katar√≠na: Aplik√°cia controllingu v podnikovej sf√©re. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Z√°veck√°, Slavom√≠ra: Aplik√°cia finanńćn√©ho controllingu v celul√≥zo-papierenskom podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Z√°vodsk√°, Lea: Aplik√°cia finanńćno-ekonomickej anal√Ĺzy v podniku Zberne surov√≠n ŇĹilina, a.s.. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Nagyov√°, Katar√≠na: Aplik√°cia imobiliz√°tov v kontinu√°lnej etanolovej ferment√°cii. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003. 1    
Z√°chensk√°, Zlatica: Aplik√°cia logistick√Ĺch procesov vo vybranom podniku na efekt√≠vne vyuŇĺ√≠vanie prepravy. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Dovalovsk√°, Zuzana: Aplik√°cia mikroelektr√≥d pri voltamp√©rometrickej anal√Ĺze. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Skokanov√°, Marianna: Aplik√°cia vn√ļtropodnikov√©ho controllingu vo vybranom v√Ĺrobnom podniku. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Viselka, Martin: Aplik√°cie gumovej drviny v gum√°rskych zmesiach. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Moravńć√≠kov√°, Erika: Apopt√≥za a nekr√≥za indukovan√° l√°tkami s akrid√≠nov√Ĺm skeletom. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
Jastrzńôbska, Aneta and SzŇāyk, Edward Application of 31P NMR for added polyphosphate determination in pork meat Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 414-419 1    
Kov√°ńćov√°, Katar√≠na: Application of Genetic Algorithm to Design of Molecules with Given Topological Indices. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
KoreŇąovsk√°, M. and Suhaj, M. Application of GF-AAS Methods for As3+ and As5+ Determination in Fish Products Chemical Papers, Vol.59, No. 3, 2005, 153-156      
Kohajdov√°, Zlatica and Karovińćov√°, Jolana Application of hydrocolloids as baking improvers Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 26-38      
Kurzawa, Marzanna, Jastrzńôbska, Aneta and SzŇāyk, Edward Application of isotachophoretic and conductometric methods for neomycin trisulphate determination Chemical Papers, Vol.63, No. 3, 2009, 255-260 3    
Kujawski, W., Capa La, W., Palczewska-Tulinska, M., Ratajczak, W., Linkiewicz, D. and Michalak, B. Application of Membrane Pervaporation Process to the Enhanced Separation of Fusel Oils Chemical Papers, Vol.56, No. 1, 2002, 3-6      
WoliŇĄska-Grabczyk, A., MuszyŇĄski, J. and Jankowski, A. Applications of Polyurethane-Based Membranes in Pervaporation Separations Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 389-392      
Dulebov√°, Monika: Aspekty trvanlivosti pek√°rskych v√Ĺrobkov. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kravjansk√°, Patr√≠cia: Automatick√© analyz√°tory - datab√°zov√Ĺ s√ļbor. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Pip√≠Ň°kov√°, Katar√≠na: Autoprotil√°tky u pacientov s podozren√≠m na reumatick√© ochorenie. Katedra mikrobiol√≥gie, biol√≥gie a bioch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Stankovsk√°, Monika: Bakteri√°lna biocen√≥za tuh√Ĺch povrchov vodn√©ho toku. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Stasov√°, Monika: Bari√©rov√© a povrchov√© vlastnosti polym√©rnych vrstiev. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
҆pińćka, Peter: Bed and contact conductivity in a packed bed. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
Hartman, M., PohoŇôel√Ĺ, M. and Trnka, O. Behaviour of inorganic constituents of municipal sewage sludge during fluidized-bed combustion Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 181-185      
Vajsov√°, Katar√≠na: Bioakt√≠vne metabolity huby Fusarium solani. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      

Page 1 of 13

Result Pages:    1 2 3 4 5  next › last »