Browse By Author Name - Hru

Browse Results (10 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Chrun, Rithy: Amylolytick√© p√īsobenie kmeŇąov z ńćeńĺade Mucoraceae na tuh√© substr√°ty. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
HruŇ°eck√°, Kamila: Anaer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd vo vysokov√Ĺkonnom prep√°Ňĺkovom reaktore. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
HruŇ°kov√°, Sylvia: Chemiluminometrick√© a elektrochemick√© stanovenie biologicky v√Ĺznamn√Ĺch l√°tok. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
HruŇ°ovsk√°, Pavl√≠na: Enz√Ĺmov√© vybavenie Hlivy ustricovitej. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Hrub√°, Jarmila: Met√≥dy na d√īkaz cytotoxick√©ho √ļńćinku PCB. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Hrub√°, Miroslava: MoŇĺnosti elimin√°cie kontaminantov z potravin√°rskych adit√≠v. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Hr√ļzik, Dominik: Separ√°cia alk√©nov preparat√≠vnou chromatografiou kvapalina - tuh√° l√°tka. VyuŇĺitie chromatografick√Ĺch met√≥d na hodnotenie zeolitick√Ĺch adsorbentov. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1988.      
Hrubo, Milan: ҆t√ļdium pr√≠pravy, Ň°trukt√ļry a vlastnosti bromidu am√≥nneho dopovan√©ho Cu. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Hrub√°, Jana: Tenk√© ochrann√© a izolańćn√© vrstvy z oxidu kremińćit√©ho. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Hrubizna, Mari√°n: Zmeny v synt√©ze glykoprote√≠nov u Trichoderma viride pońćas fotokonidi√°cie. Katedra mikrobiol√≥gie, bioch√©mie a biol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.