Browse By Author Name - Farka

Browse Results (10 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
FarkaŇ°ov√°, Jana: Akrylamid v pek√°rensk√Ĺch v√Ĺrobkoch. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 1    
FarkaŇ°ov√°, Estera: Indukcia sekr√©cie proteolytick√Ĺch enz√Ĺmov v Saccharomyces cerevisiae. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
FarkaŇ°ov√°, Lenka: Komparat√≠vne Ň°t√ļdium transportn√Ĺch procesov vl√°knit√Ĺch h√ļb pońćas ich kl√≠ńćenia. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
FarkaŇ°, Pavol: Konjugovan√° ad√≠cia N-nukleofilov v synt√©ze alfa aminokysel√≠n. Pr√≠prava a reakcie deriv√°tov kyseliny 2-indanylaminooctovej. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
FarkaŇ°ov√°, Petra: Modelovanie dynamiky procesu aktiv√°cie. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
FarkaŇ°ov√°, Jarmila: MoŇĺnosti vyuŇĺitia iontomenińćov na odfarbenie technick√Ĺch cukorn√Ĺch roztokov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
FarkaŇ°ov√°, Jana: PouŇĺitie r√°dioizotopov√Ĺch met√≥d pri sledovan√≠ biologickej aktivity nov√Ĺch syntetick√Ĺch anal√≥gov inzul√≠nu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.   1  
FarkaŇ°ov√°, Zdena: Prieskum synt√©zy nov√Ĺch deriv√°tov xant√≠nu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
FarkaŇ°ov√°, Gabriela: ҆t√ļdium vplyvu surov√≠n a adit√≠v na reologick√© vlastnosti ciest. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
FarkaŇ°ov√°, Alena: VyuŇĺitie predkoncentrańćn√Ĺch techn√≠k v ultrastopovej anal√Ĺze rez√≠du√≠ pestic√≠dov. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.