List of Subject Classifications Records

Browse Results (412 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 5

Result Pages:    1 2 3 4 5  next › last »


  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Podolan, Gabriel, FiŇ°era, ńĹubor and Pr√≥nayov√°, NańŹa 1,3-Dipolar Cycloaddition of D-Xylose Derived Nitrone with Methyl Acrylate and its Utilization in Synthesis of Chiral Polyhydroxylated Pyrrolidinones and Pyrrolidines Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, - 2    
Radulovińá, N., Dekińá, M., Zlatkovińá, B., Dekińá, S., Dekińá, V. and Palińá, R. A detailed analysis of volatile constituents of Aquilegia pancicii Degen, a Serbian steno-endemic species Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 405-409      
Vojtekov√°, Viera, Nov√°kov√°, Jarmila, Mackov√Ĺch, Daniela and BlaŇ°kov√°, Jana A new method of evaluation of element pollutant mobility in sediments Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 160-167      
Moldovan, Zenovia A novel kinetic-spectrophotometric method for determination of nitrites in water Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 385-390 1    
Zhao, Minglei, Yang, Xiao-Feng, He, Shenfeng and Wang, Liping A rhodamine-based Hg2+-selective fluorescent probe in aqueous solution Chemical Papers, Vol.63, No. 3, 2009, 261-267 3    
ŇĹidekov√°, Zuzana: Absol√ļtne stanovenie stopov√Ĺch koncentr√°ci√≠ niektor√Ĺch kovov vo vod√°ch met√≥dou potenciometrickej rozp√ļŇ°Ň•acej anal√Ĺzy. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Ferencov√°, Andrea: Achir√°lna a chir√°lna HPLC anal√Ĺza lieńćiv. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 2    
Mińćińć, Sanja: Adapt√°cia a tvorba chemometricky a metrologick√Ĺ orientovan√©ho softv√©ru. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Shevchenko, Ganna M. and Kulichenko, Sergey A. Alkalimetric determination of hydrophobic pharmaceuticals using stabilized o/w emulsions Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 435-439      
JenńćuŇ°ov√°, Pavl√≠na: Amperometria na makro a mikroelektr√≥dach - vyuŇĺitie v analytickej ch√©mii.. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Lapenaite, I., Kurtinaitiene, B., Marcinkeviciene, L., Bachmatova, I., Laurinavicius, V. and Ramanavicius, A. An Enzymatic Sensor for the Analysis of Glycerol in Beverages Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 345-349      
Uhrinov√°, K., PlieŇ°ovsk√°, N. and Matherny, M. Analytical Calibration of the Energy Dispersive X-Ray Spectrometer Preparation of the Reference Samples for the Determination of Main and Minor Elements in Airborne Dust Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 185-187      
Matherny, M. Analytical Order, its Figures of Merit and their Authentication Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 147-150      
Ficek, Jozef: Analytick√° kontrola inhib√≠torov pri v√Ĺrobe metylmetakryl√°tu. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Ulbrich, Pavol: Analytick√° Ň°t√ļdia technologick√Ĺch uzlov pri v√Ĺrobe metylmetakryl√°tu. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
҆imov√°, Anna: Analytick√© Ň°t√ļdium chlorovan√Ĺch difenylov chromatografick√Ĺmi met√≥dami. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1979.      
Hazalov√°, Erika: Analytick√© Ň°t√ļdium stanovenia niektor√Ĺch lieńćiv kapil√°rnou izotachofor√©zou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
BriedoŇąov√°, Ren√°ta: Analytick√© vyuŇĺitie chemicky modifikovan√Ĺch elektr√≥d. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Rosincov√°, Danka: Analytick√© vyuŇĺitie cyklodextr√≠nom modifikovanej elektr√≥dy v anal√Ĺze lieńćiv. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 1 1  
Wickleinov√°, Andrea: Analytick√© vyuŇĺitie DNA modifikovanej elektr√≥dy. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Orlick√°, M√°ria: Analytick√© vyuŇĺitie DNA modifikovanej elektr√≥dy. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Dobrota, Martin: Analytick√© vyuŇĺitie fluoridovo-selekt√≠vnych elektr√≥d. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Suriakov√°, Edita: Analytick√© vyuŇĺitie uhl√≠kovej elektr√≥dy pokrytej polym√©rnym filmom. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Netriov√°, Jana: Anal√Ĺza antiarytmika a vybran√Ĺch antidepres√≠v v krvnom s√©re pacientov. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Markov√°, Martina: Anal√Ĺza betaxolol - hydrochloridu v liekoch a telov√Ĺch tekutin√°ch. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Hyrav√°, Zuzana: Anal√Ĺza biologicky akt√≠vnych pol√°rnych organick√Ĺch l√°tok vo vzork√°ch s vodnou matricou s vyuŇĺit√≠m kombin√°ci√≠ separańćn√Ĺch met√≥d (LC, HPLC a GC). Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Końćan, Anton: Anal√Ĺza chl√≥rdibenzodiox√≠nov a chl√≥rdibenzofur√°nov met√≥dou plynovej chromatografie - hmotnostnej spektrometrie. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav prevent√≠vneho lek√°rstava, Centrum hygieny, 1987.      
Tak√°ńćov√°, Dana: Anal√Ĺza enentiom√©rov polychl√≥rovan√Ĺch bifenylov (PCB) plynovou chromatografiou vo viackol√≥nov√Ĺch syst√©moch. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Hrouzek, J√°n: Anal√Ĺza kovov kapil√°rnou plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Matisov√°, Ońĺga: Anal√Ĺza mnohozloŇĺkov√Ĺch uhńĺovod√≠kov√Ĺch zmes√≠ kapil√°rnou plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Hrouzkov√°, Svetlana: Anal√Ĺza mnohozloŇĺkov√Ĺch vzoriek organick√Ĺch polutantov v Ňĺivotnom prostred√≠ plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
҆krab√°kov√°, Svetlana: Anal√Ĺza mnohozloŇĺkov√Ĺch zmes√≠ kapil√°rnou plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kańĺavsk√°, M√°ria: Anal√Ĺza niektor√Ĺch l√°tok multikomponentn√©ho biologick√©ho syst√©mu. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
҆imkov√°, Darina: Anal√Ĺza organick√Ĺch kysel√≠n met√≥dou vysoko√ļńćinnej kvapalinovej chromatografie. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Baranov√°, Vladim√≠ra: Anal√Ĺza pomocou DNA biosenzora. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
҆imovińć, Pavel: Anal√Ĺza prchav√Ĺch organick√Ĺch l√°tok met√≥dou Headspace. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Sokol, Jozef: Anal√Ĺza rez√≠du√≠ lieńć√≠v v potravin√°ch Ňĺivońć√≠Ň°neho p√īvodu. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
B√°chor, Michal: Anal√Ĺza rez√≠du√≠ pestic√≠dov r√Ĺchlou GC-MS. Fakulta chemickej a potravin√°rskej technol√≥gie, Katedra analytickej ch√©mie, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kirchner, Michal: Anal√Ĺza rez√≠du√≠ pestic√≠dov r√Ĺchlou kapil√°rnou plynovou chromatografiou. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
AndraŇ°ńć√≠kov√°, M√°ria: Anal√Ĺza rez√≠du√≠ pestic√≠dov vo vod√°ch r√Ĺchlou GC-MS. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Verńć√≠k, Tom√°Ň°: Anal√Ĺza rezistentn√Ĺch organick√Ĺch zl√ļńćen√≠n v potravin√°ch. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Fuknov√°, M√°ria: Anal√Ĺza s DNA biosenzorom. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Hud√°kov√°, Monika: Anal√Ĺza s elektr√≥dou modifikovanou redoxn√Ĺm medi√°torom. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
LiŇ°ka, Igor: Anal√Ĺza stopov√Ĺch koncentr√°ci√≠ vybran√Ĺch organick√Ĺch l√°tok vo vode. Izol√°cia a prekoncentr√°cia na tuhej f√°ze. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav vodn√©ho hospod√°rstva, 1992.      
SeneŇ°iov√°, Lucia: Anal√Ĺza substituovan√Ĺch fenolov met√≥dami GC a GC-MS v dvojkol√≥nov√Ĺch zostav√°ch. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 4    
Bel√°kov√°, Viera: Anal√Ĺza toxick√Ĺch l√°tok niektor√Ĺmi spektr√°lnymi met√≥dami. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Slab√Ĺ, Rastislav: Anal√Ĺza toxick√Ĺch PCB kapil√°rnou plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, 1993.      
ŇĹiak, ńĹudov√≠t: Anal√Ĺza viaczloŇĺkov√Ĺch zmes√≠ fluorescenńćnou spektroskopiou. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Zaj√≠ńćkov√°, Zuzana: Anal√Ĺza vybran√Ĺch l√°tok v matriciach zo Ňĺivotn√©ho prostredia plynovou chromatografiou po derivatiz√°cii. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Frińćov√°, Jana: Anal√Ĺza vybran√Ĺch zloŇĺiek potrav√≠n plynovou chromatografiou vo viackol√≥nov√Ĺch usporiadaniach. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Riecka, Jana: Anal√Ĺzy s DNA biosenzorom v prietokovom elektrochemickom a impedimetrickom usporiadan√≠. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
R√ļrikov√°, D. and Kudrav√°, M. Anodic stripping voltammetric determination of lead and cadmium in soil extracts Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 22-26      
Rexov√°, Dagmar: Aplik√°cia mikroelektr√≥d pri voltamp√©rometrickej anal√Ĺze. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Dovalovsk√°, Zuzana: Aplik√°cia mikroelektr√≥d pri voltamp√©rometrickej anal√Ĺze. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Br√ļnov√°, Alena: Aplik√°cia mikroelektr√≥d v analytickej ch√©mii. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
B√≥rikov√°, Henrieta: Aplik√°cia voltamp√©rometrick√Ĺch mikroelektr√≥d v stopovej anal√Ĺze. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Ferancov√°, Adriana: Aplikańćn√© moŇĺnosti bezkontaktnej vodivostnej detekcie v kapil√°rnej izotachofor√©ze. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Blahov√°, E. and BrandŇ°teterov√°, E. Approaches in Sample Handling before HPLC Analysis of Complex Matrices Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 362-373      
Yu, Hong, Zhang, Ji, Zhao, Yuan-Cong, Wang, Na, Wang, Qin, Yang, Xin-Bin and Yu, Xiao-Qi Asymmetric synthesis of 2,6-substituted dihydropyrone catalyzed by 3-monosubstituted and 3,3‚Ä≤-bisubstituted BINOL titanium complexes Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 187-193      
Janńć√≠kov√°, Petra: Bezkalibrańćn√© stanovenie stopov√Ĺch koncentr√°ci√≠ Bi met√≥dou prietokovej coulometrie. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
JenńćuŇ°ov√°, P., Tomńć√≠k, P., Bustin, D., Rievaj, M. and Dovalovsk√°, Z. Calibrationless determination of electroactive species using chronoamperograms at collector segment of interdigitated microelectrode array Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 173-178      
T√≥thov√°, Jana, ŇĹiak, ńĹudov√≠t and S√°deck√°, Jana Characterization and Classification of Distilled Drinks Using Total Luminescence and Synchronous Fluorescence Spectroscopy Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 265-275      
Dońćekal, B., Smetkov√°, V. and Dońćekalov√°, H. Characterization of Czech Soils by Diffusive Gradients in Thin Films Techniques Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 161-166      
Korman√≠k, Mat√ļŇ°: Charakteriz√°cia a klasifik√°cia biochemick√Ĺch a potravin√°rskych d√°t met√≥dami mnohorozmernej anal√Ĺzy d√°t a pomocou umel√Ĺch neur√≥nov√Ĺch siet√≠. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
GreŇąa, Martin: Charakteriz√°cia enantiom√©rnych interakci√≠ pri separ√°cii chir√°lnych zl√ļńćen√≠n plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
P√≠Ň°, ńĹubom√≠r: Charakteriz√°cia liehov√≠n aromatizovan√Ĺch borievkami fluorescenńćnou spektroskopiou. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
PecuŇ°ov√°, Daniela: Chemiluminiscenńćn√° anal√Ĺza v pr√≠tomnosti fluorof√≥rov. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
HruŇ°kov√°, Sylvia: Chemiluminometrick√© a elektrochemick√© stanovenie biologicky v√Ĺznamn√Ĺch l√°tok. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
KruŇĺlicov√°, D√°Ň°a, Mr√°zov√°, Viera, ҆nuderl, Katja, Moc√°k, J√°n and Lankmayr, Ernst Chemometric classification of edible oils Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 165-174      
Nemeńćek, Peter, ńéurńćekov√°, Tatiana, Moc√°k, J√°n and Waisser, Karel Chemometrical analysis of computed QSAR parameters and their use in biological activity prediction Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 84-91      
Dankov√°, Katar√≠na: Chemometrick√° anal√Ĺza a klasifik√°cia biochemick√Ĺch a potravin√°rskych d√°t. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
FraŇąo, ńĹuboŇ°: Chemometrick√° anal√Ĺza klinick√Ĺch a elektrochemick√Ĺch d√°t. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
MyŇ°ińćkov√°, Lenka: Chemometrick√© sp√īsoby efekt√≠vnej transform√°cie analytick√©ho sign√°lu. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Musil, Stanislav: Chemometrick√© urńćenie element√°rneho zloŇĺenia i√≥nov organick√Ĺch l√°tok kombin√°ciou GC/MS. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
ńĆief, Emil: Chemometrick√Ĺ v√Ĺpońćet a spracovanie analytick√Ĺch sign√°lov. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Hornik, P., Milde, D., Trenz, Z., VyslouŇĺil, K. and StuŇĺka, V. Colon tissue concentrations of copper, iron, selenium, and zinc in colorectal carcinoma patients Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 297-301 1    
Martos, N. Ramos, S√°nchez, A. Garc√≠a and D√≠az, A. Molina Comparative Study of the Retention of Nine Phenolic Compounds on Anionic Exchanger Resins Chemical Papers, Vol.59, No. 3, 2005, 161-165      
Koh√ļtov√°, M. and Valent, A. Copper(II) Complexes Containing Schiff Bases Derived from Salicylaldehyde and Esters of L-Glutamic Acid Chemical Papers, Vol.56, No. 2, 2002, 95-99      
Korenkov√°, Eva: D√°vkovanie veńĺk√Ĺch objemov v konvenńćnej a r√Ĺchlej plynovej chromatografii pouŇĺit√≠m injektora s programovanou teplotou odparovania. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
KriŇ°tof, J√°n: Detailn√° dvojrozmern√° a viacrozmern√° anal√Ĺza d√°t. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Bubnińćov√°, Katar√≠na: Detekcia environment√°lne rizikov√Ĺch l√°tok pomocou DNA biosenzora. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kir√°lyov√°, Zuzana, ҆nuderl, Katja, Kraic, Filip and Mocak, Jan Determination and classification of pollutants in waste water Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 143-152      
Bartekov√°, J., ŇĹemberyov√°, M., Bajńćan, D. and VyŇ°insk√°, D. Determination of bioavailable iron in noncontaminated Slovak soils by flame atomic absorption spectrometry Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 122-124 1    
Shao, X. D., Liu, H. Y., Gao, X. F., Chen, W. Q. and Song, Z. H. Determination of norfloxacin in pharmaceuticals, human serum, and urine using a luminol‚ÄĒdissolved oxygen chemiluminescence system Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 353-358      
LaŇ°tincov√°, J., Posp√≠Ň°ilov√°, L., Mat√ļŇ°kov√°, L., Kaderov√°, E. and Beinrohr, E. Determination of Total Contents of Cd, Pb, Cr, Ni, As, Cu, Zn, Co, V, Mo in Some Slovak Soils Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 131-135      
Madarasov√°, Ivana: DNA biosenzor ako senzor chemickej toxicity. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kubrińćanov√°, Vladim√≠ra: DNA biosenzor v prietokovom elektrochemickom usporiadan√≠. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
RuŇ°ńć√°kov√°, M√°ria: DNA biosenzory pre hodnotenie rizikov√Ĺch l√°tok. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Dońćekal, B., Ňėez√°ńćov√°-Smetkov√°, V. and Dońćekalov√°, H. Effect of Humic Acid on Metal Uptake Measured by Diffusive Gradients in Thin Films Technique Chemical Papers, Vol.59, No. 5, 2005, 298-303      
Ghoneim, Mohammed M., El-Desoky, Hanaa S., El-Ries, Mohammed A. and Abd-Elaziz, Ashraf M. Electrochemical determination of muscle relaxant drug tetrazepam in bulk form, pharmaceutical formulation, and human serum Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 127-134      
Rievaj, M., Lietava, J. and Bustin, D. Electrochemical Determination of Nitric Oxide in Blood Samples Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 306-310      
Bońćkayov√°, Adriana: Elektroanalytick√° aplik√°cia interdigitovan√Ĺch s√ļborov mikroelektr√≥d. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Jursa, Stanislav: Elektroanalytick√© vyuŇĺitie interdigitovan√Ĺch radov mikroelektr√≥d. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Skalińćanov√°, Alena: Elektroanalytick√© vyuŇĺitie interdigitovan√Ĺch s√ļborov mikroelektr√≥d. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Buchtov√°, Gabriela: Elektrochemick√° detekcia aminokysel√≠n. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kujovsk√Ĺ, Michal: Elektrochemick√° prekoncentr√°cia kovov pre ich n√°sledn√© stanovenie at√≥movou absorpńćnou spektrometriou. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Tropp, Miroslav: Elektrochemick√° prekoncentr√°cia Sb pre n√°sledn√© stanovenie met√≥dou GF AAS. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Zb√≠nov√°, Iveta: Elektrochemick√° prekoncentr√°cia stopov√Ĺch mnoŇĺstiev Pb pre AAS s plameŇąovou atomiz√°ciou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
StŇôelec, Milan: Elektrochemick√© predkoncentrańćn√© met√≥dy pre at√≥mov√ļ spektroskopiu. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Oz√°balov√°, Katar√≠na: Elektrochemick√© senzory so selekt√≠vnym modifik√°torom. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      

Page 1 of 5

Result Pages:    1 2 3 4 5  next › last »