List of Subject Classifications Records

Browse Results (579 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 5 of 6

Result Pages:    « first ‹ previous  1 2 3 4 5 6  next › last »


  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Milovn√≠k, Peter: ҆t√ļdium reakci√≠ niektor√Ĺch aminokysel√≠n s deriv√°tmi kyseliny kojovej. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
GroŇ°kov√°, Dana: ҆t√ļdium reaktivity N-fenylhydroxylam√≠nu. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 1    
Manduch, R√≥bert: ҆t√ļdium redukcie substituovan√Ĺch 4-aryl-2- aminobutanolidov. Pr√≠prava enantiom√©rne ńćist√Ĺch deriv√°tov 1-aryl-3- aminobut√°n-1,4-diolu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Szolcsanyi, Peter: ҆t√ļdium stereoselektivity ad√≠cie Grignardovych ńćinidiel na 1,2-O-izopropylid√©n-alfa-D-xylopentodialdo-1,4-furan√≥zu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Trebichalsk√Ĺ, Pavol: ҆t√ļdium stereoselektivity ad√≠cie org√°nokovov√Ĺch ńćinidiel na aminometyl cyklohexan√≥n. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Niklas, Ctirad: ҆t√ļdium technologick√Ĺch podmienok pr√≠pravy technick√©ho triacet√≠nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Baranec, Igor: ҆t√ļdium tvarovoselekt√≠vnej aikyl√°cie naftal√©nu na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998. 1    
Jan√≠ńćkov√°, Jana: ҆t√ļdium vlastnosti katalyz√°torov oxidańćnej dimeriz√°cie anil√≠nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
ŇĹivńć√°kov√°, Marianna: ҆t√ļdium vlastnost√≠ katalyz√°torov pre pr√≠pravu prekurzorov substituovan√Ĺch aromatick√Ĺch am√≠nov. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Veverkov√°, Eva and Toma, ҆tefan Study of CuI catalyzed coupling reactions of aryl bromides with imidazole and aliphatic amines under microwave dielectric heating Chemical Papers, Vol.62, No. 3, 2008, 334-338      
Stankovsk√°, M., ҆olt√©s, L., Vikartovsk√°, A., Mendichi, R., Lath, D., Moln√°rov√°, M. and Gemeiner, P. Study of Hyaluronan Degradation by Means of Rotational Viscometry: Contribution of the Material of Viscometer Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 348-352      
Abass, Mohamed, Ismail, Mostafa M., Abdel-Monem, Wafaa R. and Mayas, Aisha S. Substituted pyridopyrimidinones. Part 5. Behavior of 2-hydroxy-4-oxo-4H-pyrido[1,2-őĪ]pyrimidine-3-carbaldehyde in nucleophilic condensation reactions Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 72-83      
ńéuranov√°, Marianna: Syntetick√° Ň°t√ļdia pallavicin√≠nu a neopallavicin√≠nu. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Heged√ľsov√°, Angelika: Syntetick√© vyuŇĺitie dehalogenańćnej dekarboxyl√°cie. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Mathia, FrantiŇ°ek: Synt√©za (¬Ī)-epidihydropinid√≠nu. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Kakal√≠k, Ivan: Synt√©za 1,4-dihydropyrid√≠nov, nesymetricky substituovan√Ĺch v poloh√°ch 3 a 5. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Sleziak, R√≥bert: Synt√©za 2-arylfuro[3,2-c]pyrid√≠nov a ich deriv√°tov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Knesl, Peter: Synt√©za 2-formyl-1,4-dihydropyrid√≠nov a ich reakcie s am√≠nmi. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Pavl√≠kov√°, Daniela: Synt√©za 3-metyl-7,8-dialkylxant√≠nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Bandyov√°, Be√°ta: Synt√©za a identifik√°cia niektor√Ĺch vedńĺajŇ°√≠ch produktov v√Ĺroby vitam√≠nu E. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Sleziak, R√≥bert: Synt√©za a reakcie 1,4 a 1,6-diheteropental√©nov. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Szemes, Fridrich: Synt√©za a reakcie 2-substituovan√Ĺch esterov 4-aryl-1,4-dihydro-6-metyl-3,5-pyrid√≠ndikarboxylov√Ĺch kysel√≠n. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Mrvov√°, Alena: Synt√©za a reakcie 2-X-metyl substituovan√Ĺch 3H-chinazol√≠n-4-√≥nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Bal√°Ňĺiov√°, Sl√°vka: Synt√©za a reakcie aldehydov furo /2,3 - b/ pyrolov√©ho typu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
RemeŇą, ńĹuboŇ°: Synt√©za a reakcie alfa, beta-disubstituovan√Ĺch deriv√°tov fur√°nu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kadleńć√≠kov√°, Katar√≠na: Synt√©za a reakcie chir√°lnych a achir√°lnych N-arylmetyl-5-oxopyrolid√≠n-2-karboxylov√Ĺch kysel√≠n. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Brath, Henrich: Synt√©za a reakcie chir√°lnych furo[f]indolizid√≠ndi√≥nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Phong, Pham Huu Duy: Synt√©za a reakcie esterov 4-aryl (heteroaryl)-2-formyl-1,4-dihydro-6-metyl-3,5-pyrid√≠ndikarboxylov√Ĺch. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Bal√°Ňĺov√°, KateŇôina: Synt√©za a reakcie kyseliny 2-amino-4-fenylbut-3-√©novej. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Mińćov√°, J√ļlia: Synt√©za a reakcie N-(6-chl√≥r-2-benztiazolyl)-kyanacetamidu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1 1  
Havrilov√°, Katar√≠na: Synt√©za a reakcie nesymetricky substituovan√Ĺch 2-formyl-4-(5-X-2-furyl)-l,4-dihydropyrid√≠nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Labudov√°, L√≠via: Synt√©za a reakcie √ü-substituovan√Ĺch deriv√°tov fur√°nu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Krublov√°, Marcela: Synt√©za a reakcie substituovan√Ĺch N -(2-benztiazolyl)-2-prop√©namidov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Pavlovińćov√°, Anna: Synt√©za a reakcie substituovan√Ĺch N-(2-tiazolyl)-2-prop√©namidov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Szemes, Fridrich: Synt√©za a reaktivita hetero[f]indolizid√≠nov. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
Polakovińćov√°, Dana: Synt√©za a Ň°tudium beta-ketosulf√≥nov 5-nitrofur√°nov√©ho radu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1978.      
KoreŇą, Roman: Synt√©za a Ň°t√ļdium vlastnost√≠ 3,4-disubstituovan√Ĺch deriv√°tov fur√°nu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Skańć√°ni, Ivan: Synt√©za a Ň°t√ļdium vlastnost√≠ benztiazolov√Ĺch deriv√°tov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1979.      
Kov√°ńć, Martin: Synt√©za a Ň°t√ļdium vlastnost√≠ deriv√°tov 2H-l-benzopyr√°n-2-√≥nu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Prousek, Josef: Synt√©za a studium vlastnost√≠ heterocyklu se zabudovan√Ĺm fur√°nov√Ĺm j√°drem. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1978.      
GaŇĺo, Roman: Synt√©za a syntetick√© vyuŇĺitie 5- a 6- substituovan√Ĺch alk√©nov√Ĺch deriv√°tov uracilu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Solńćan, Tom√°Ň°: Synt√©za a syntetick√© vyuŇĺitie pentaflu√≥rbenzaldehydu. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Jakubcov√°, M√°ria: Synt√©za a syntetick√© vyuŇĺitie reakt√≠vnych vinylov√Ĺch zl√ļńćen√≠n na b√°ze fur√°nov√Ĺch deriv√°tov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Oravec, Peter: Synt√©za a vyuŇĺitie alfa, beta-nenas√Ĺten√Ĺch lakt√≥nov a lakt√°mov v organickej synt√©ze. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Lackovińćov√°, Daniela: Synt√©za anal√≥gov varitriolu. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Toma, Miroslav: Synt√©za chromog√©nnych 4,4'-bis(naftylazo)difenylsulfidov substituovan√Ĺch na naftal√©novom jadre. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
ńéurica, Milan: Synt√©za deriv√°tov 2H-2-pyran√≥nu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Kub√°Ňą, Juraj: Synt√©za deriv√°tov esterov kyseliny 4-izotiokyanatobut√°novej. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Gogov√°, Andrea: Synt√©za esterov kysel√≠n 3-heteroaryl-4-izotiokyan√°tobut√°nov√Ĺch. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Figedyov√°, SoŇąa: Synt√©za flu√≥rfenylsubstituovan√Ĺch deriv√°tov kyseliny a-aminobut√°novej. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Mastik, Slavom√≠r: Synt√©za furo[2¬ī,3¬ī:4,5]pyrolo[l,2-d][1,2,4]-triazolo[3,4-f][1,2,4]triaz√≠nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Cs√ļsz, Bal√°zs: Synt√©za jatrof√°mu a jeho enantiom√©ru. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Cs√ļsz, Bal√°zs: Synt√©za jatrof√°mu a jeho enantiom√©ru. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Rovensk√Ĺ, Peter: Synt√©za karbazolu z difenylam√≠nu. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Tomńć√°lov√°, Anna: Synt√©za karbazolu z difenylam√≠nu. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
DaniŇ°, Marek: Synt√©za karbazolu z difenylam√≠nu. Katedra organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Vlńćko, Miroslav: Synt√©za karbazolu z difenylam√≠nu. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Florovińć, Stanislav: Synt√©za kyseliny nikot√≠novej selekt√≠vnou oxid√°ciou 3-pikol√≠nu. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
HajaŇ°, Martin: Synt√©za N-substituovan√Ĺch gama-pyrid√≥nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Andicsov√°, Anita: Synt√©za nov√Ĺch heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n, potenci√°lnych angiotenz√≠n II receptor-antagonistov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kakal√≠k, Ivan: Synt√©za nov√Ĺch inhib√≠torov biosynt√©zy cholesterolu. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Tisovsk√Ĺ, Peter: Synt√©za nov√Ĺch p√≠-konjugovan√Ĺch heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n pyrolovej rady pre pr√≠pravu nov√Ĺch foto- a elektroakt√≠vnych materi√°lov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Puterov√°, Zita: Synt√©za nov√Ĺch typov tiof√©nov√Ĺch Ň°trukt√ļr ako stavebn√Ĺch jednotiek pre opto-elektronick√© materi√°ly vyuŇĺit√≠m substituovan√Ĺch 2-aminotiof√©nov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Novotn√Ĺ, Michal: Synt√©za organick√Ĺch ligandov komplexuj√ļcich meńŹ pre pr√≠pravu nov√Ĺch materi√°lov s opto-elektronick√Ĺmi vlastnosŇ•ami. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Mas√°rov√°, Jana: Synt√©za pr√≠rodn√Ĺch goniolakt√≥nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
KutaŇ°ov√°, Vikt√≥ria: Synt√©za pyrid√≠nov√Ĺch b√°z z etanolu, formaldehydu a amoniaku. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Michalica, Peter: Synt√©za pyrid√≠nu kondenzańćnou reakciou etanolu, formaldehydu a ńćpavku. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
҆tibran√°, Magdal√©na: Synt√©za pyrid√≠nu kondenzańćnou reakciou karbonylov√Ĺch zl√ļńćen√≠n, alkoholov a NH3. Katedra organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Krejńćov√°, Barbora: Synt√©za pyrid√≠nu z etanolu, formaldehydu a ńćpavku. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Foldesov√°, Zuzana: Synt√©za pyrid√≠nu z etanolu, formaldehydu a ńćpavku. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Lengyelov√°, Melinda: Synt√©za pyrid√≠nu z etanolu, formaldehydu a ńćpavku. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Slobodn√≠k, Marek: Synt√©za pyrid√≠nu z etanolu, formaldehydu a ńćpavku. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Landl, Mari√°n: Synt√©za √ü-substituovan√Ĺch deriv√°tov fur√°nu na b√°ze vinamid√≠niov√Ĺch sol√≠. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kiss, Tibor: Synt√©za stabiln√Ĺch aminofur√°nov√°ch deriv√°tov a ich reakcie. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
҆tefko, Martin: Synt√©za tienylid√©nfluor√©nov√Ĺch oligoheterocyklov, ako nov√Ĺch tepelne stabiln√Ĺch fluorescenńćn√Ĺch farb√≠v a opto-elektronick√Ĺch materi√°lov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 3    
Habala, Ladislav: Synt√©za tricyklick√Ĺch syst√©mov s vyuŇĺit√≠m NCA-anhydridov aminokysel√≠n. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Rańćkov√°, Dagmar: Synt√©za, reaktivita a Ň°t√ļdium vlastnost√≠ esterov gama a delta izotiokyan√°tokarboxylov√Ĺch kysel√≠n. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 2    
Sabati√©, Andrea: Synt√©zy a reakcie alfa-pyr√≥nov. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
Jakubcov√°, M√°ria: Synt√©zy nov√Ĺch alk√©nov√Ĺch deriv√°tov heterocyklov, prekurzorov nov√Ĺch biologicky akt√≠vnych l√°tok a vodiv√Ĺch polym√©rov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
L√°sikov√°, Angelika: Synt√©zy nov√Ĺch heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n a ich oligom√©rov s predpokladanou biologickou aktivitou ako angiotenz√≠n II receptor-antagonistov. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
Deska, M. and Ňöliwa, W. Syntheses, geometry optimization, and electronic structure of N -and C -substituted benzonaphthyridines Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 32-41      
El-Shenawy, A. I. Synthesis and Antimicrobial Activity of Chemical Papers, Vol.59, No. 3, 2005, 196-201      
Sukdolak, S., Solujińá, S., Manojlovińá, N. and Krstińá, Lj. Synthesis and Antimicrobial Activity of New Chemical Papers, Vol.59, No. 1, 2005, 37-40      
Aly, A. A. and El-Sayed, R. Synthesis and biological activity of new 1,3,4-thiadiazole derivatives Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 56-60      
Abdel-Monem, W. R. Synthesis and Biological Evaluation of Some New Fused Heterobicyclic Derivatives Containing 1,2,4-Triazolo/1,2,4-Triazinopyridinone Moieties Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 276-285      
Abd El-Wahab, Z. H., Mashaly, M. M. and Faheim, A. A. Synthesis and Characterization of Cobalt(II), Cerium(III), and Dioxouranium(VI) Complexes of 2,3-Dimethyl-1-phenyl-4-salicylidene-3-pyrazolin-5-one Mixed Ligand Complexes, Pyrolytic Products, and Biological Activities Chemical Papers, Vol.59, No. 1, 2005, 25-36      
Kaya, ńį., √áulhaońülu, S. and Ňěenol, D. Synthesis and characterization of oligo-4-[(pyridin-3-ylimino)methyl]phenol Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 199-205      
Awas, M. A. A. Synthesis and cyclization reactions with pyrazolopyrimidinyl keto esters part I. Reactivity of pyrazolopyrimidinyl ő≤-keto ester and pyrazolopyrimidinyl őĪ,ő≤-unsaturated ketones Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 338-347      
Ismail, M. M., Othman, E. S. and Mohamed, H. M. Synthesis and Cyclization Reactions with Quinolinyl Keto Esters. I. Chemical Reactivity of Quinolinyl beta-Keto Ester and Quinolinyl alpha,beta-Unsaturated Ketones Chemical Papers, Vol.59, No. 2, 2005, 117-126      
Ismail, M. M. and Mohamed, H. M. Synthesis and Cyclization Reactions with Quinolinyl Keto Esters. II. Synthesis of Novel 3-Diazolylquinolinones and their Enzymic Activity Chemical Papers, Vol.59, No. 2, 2005, -      
El-Deen, I. M. and Ibrahim, H. K. Synthesis and Electron Impact of Mass Spectra of 3-Substituted Chromeno[3,2-c]chromen-6,7-diones Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 200-204      
Xu, C. L., Peng, C. F., Hao, K., Jin, Z. Y. and Yang, S. Q. Synthesis and identification of immunogen medroxyprogesterone acetate residues in edible foods and preparation of the Antisera Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 61-64      
Yang, T. L., Qin, W. W., Xiao, Z. F. and Liu, W. S. Synthesis and Infrared and Fluorescence Spectra of Europium and Terbium Complexes with a Novel Bis-Schiff Base Ligand Derived from 2,6-Diaminopyridine and Indole-2-carbaldehyde Chemical Papers, Vol.59, No. 1, 2005, 17-20      
Hippler, Joerg, Hollmann, Markus, Juerling, Heinrich and Hirner, Alfred V. Synthesis and isolation of methyl bismuth cysteine and its definitive identification by high resolution mass spectrometry Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 742-744 3    
Iwan, M., Kula, A., RzńÖczyŇĄska, Z., Pikus, S., Flisiuk, D. and GomoŇāa, M. Synthesis and properties of lanthanide(III) complexes with 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 376-382      
GaŇ°parov√°, Renata, KleŇ°tinec, M√°rio, KoiŇ°, Pavol and L√°cov√°, Margita Synthesis and Reactions of 2-(4-Oxochromen-3-yl) benzothiazolium and -benzoxazolium Bromides Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, -      
B√ļdov√°, M., Fojt√≠kov√°, K., Miklovińć, J., Mr√°zov√°, V., Horv√°th, B. and KrutoŇ°√≠kov√°, A. Synthesis and reactions of 2-and 4-substituted furo[3,2-c]pyridines Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 231-236      
Bradiakov√°, Ivana, Pr√≥nayov√°, NańŹa, Gatial, Anton and KrutoŇ°√≠kov√°, AlŇĺbeta Synthesis and reactions of 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]furo[3,2-c]pyridine Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 428-434      
Shenawy, A. L. El. Synthesis and Reactions of 5,6,7,8-Tetrabromo-4(3,4-dimethylphenyl)-1H-2,3-benzoxazin-l-one Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 205-208      
Al-Ktaifani, Mahmoud M., Nakawa, Adnan A., Tabbaa, Zouheir A. and Namou, Adel A. Synthesis of 2-methyl-2-propoxypropyl isocyanide and its Cu(I) tetraflouroborate complex Chemical Papers, Vol.62, No. 3, 2008, 329-333      

Page 5 of 6

Result Pages:    « first ‹ previous  1 2 3 4 5 6  next › last »