Browse By Author Name - Miklovi

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Miklovińćov√°, Anna: Charakteriz√°cia povrchov√Ĺch vlastnost√≠ makromolekulov√Ĺch materi√°lov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Miklovińć, Jozef, Segńĺa, Peter, MikloŇ°, DuŇ°an, TitiŇ°, J√°n, Herchel, Radovan and Meln√≠k, Milan Copper(II) and cobalt(II) hydroxypyridinecarboxylates: Synthesis, crystal structures, spectral and magnetic properties Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 464-471      
Miklovitz, Ladislav: Riadenie vybran√©ho procesu pomocou riadiaceho syst√©mu FOXBORO. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
B√ļdov√°, M., Fojt√≠kov√°, K., Miklovińć, J., Mr√°zov√°, V., Horv√°th, B. and KrutoŇ°√≠kov√°, A. Synthesis and reactions of 2-and 4-substituted furo[3,2-c]pyridines Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 231-236