List of Subject Classifications Records

Browse Results (13 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set


 Browse by Research Fields, Courses and Disciplines -> 250000 Chemical Sciences -> 250300 Organic Chemistry -> 250301 Organic Chemical Synthesis :

No further child subject classifications could be found.


  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Lavińćka, Jozef: Alkyl√°cia difenylam√≠nu. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Porkertov√°, Gabriela: Aromatiz√°cia met√°nu. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Moravńć√≠kov√°, Daniela: Intramolekulov√° Michaelova ad√≠cia v synt√©ze heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Mrzula, Miroslav: Katalytick√° kondenz√°cia 2-merkaptobenztiazolu s alkylam√≠nmi. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Kocman, Richard: Katalytick√° oxid√°cia cyklohex√°nu. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
҆midt, Michal: Oxid√°cia cyklohexylam√≠nu v parnej f√°ze. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Solńćan, Tom√°Ň°: Synt√©za a syntetick√© vyuŇĺitie pentaflu√≥rbenzaldehydu. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Cs√ļsz, Bal√°zs: Synt√©za jatrof√°mu a jeho enantiom√©ru. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Andicsov√°, Anita: Synt√©za nov√Ĺch heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n, potenci√°lnych angiotenz√≠n II receptor-antagonistov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Krejńćov√°, Barbora: Synt√©za pyrid√≠nu z etanolu, formaldehydu a ńćpavku. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
҆tefko, Martin: Synt√©za tienylid√©nfluor√©nov√Ĺch oligoheterocyklov, ako nov√Ĺch tepelne stabiln√Ĺch fluorescenńćn√Ĺch farb√≠v a opto-elektronick√Ĺch materi√°lov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 3    
Csatayov√°, Krist√≠na: Tot√°lna synt√©za (+)-epipinidin√≥nu. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 2    
F√°berov√°, Silvia: Tvorba koksu pri kopyrol√Ĺze zmesn√Ĺch plastov s prim√°rnym benz√≠nom. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.