List of Subject Classifications Records

Browse Results (579 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 3 of 6

Result Pages:    « first ‹ previous  1 2 3 4 5 6  next › last »


  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Keder, R., Drabina, P., Hanusek, J. and Sedl√°k, M. New substituted mono-and bis(imidazolyl)pyridines and their application in nitroaldolisation reaction Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 324-326 1    
K√≥sa, Csaba: Nov√© sp√īsoby odstraŇąovania C02 z pyrol√Ĺzneho plynu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Jakubńćek, Milan: OdstraŇąovanie CO2 z pyrol√Ĺzneho plynu amoniak√°lnym pran√≠m. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
GaŇ°parovińćov√°, Dana: OdstraŇąovanie dusińćnanov z pitnej vody na polym√©rnych katalyz√°toroch. Katedra anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Bońćkajov√°, Monika: OdstraŇąovanie dusińćnanov z vody katalytickou redukciou. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
BerkeŇ°, D., Lopuch, J., Proksa, B. and PovaŇĺanec, F. Optical Resolution of Ethyl 2-(Benzylamino)-4-oxo-4-phenylbutanoate with Tartaric Acid A Practical Synthesis of D-Homophenylalanine Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 350-354      
Wr√≥blewska, A. and Milchert, E. Optimization of the Reaction Parameters of Epoxidation of Allyl Alcohol with Hydrogen Peroxide on TS-1 Catalyst Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 247-255      
Krajńć√≠k, J√°n: Ovplyvnenie stereoselektivity 1,3-dipol√°rnej cykload√≠cie pomocou Lewisov√Ĺch kysel√≠n. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Schwendt, P., ҆vanńć√°rek, P., Pavelńć√≠k, F. and Marek, J. Oxalatooxoperoxo Complexes of Vanadium(V) with Organic Cations Chemical Papers, Vol.56, No. 3, 2002, 158-161      
Antol, Marcel: Oxid√°cia alkylaromatick√Ĺch uhńĺovod√≠kov v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Barcziov√°, Ter√©zia: Oxid√°cia arom√°tov na chin√≥ny v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Paligov√°, Jarmila: Oxid√°cia cyklohexylam√≠nu na cyklohexan√≥nox√≠m. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Harrachov√°, Gabriela: Oxid√°cia cyklohexylam√≠nu na cyklohexanonox√≠m v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Kańćenov√°, SoŇąa: Oxid√°cia cyklohexylam√≠nu na cyklohexan√≥nox√≠m v plynnej f√°ze. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Gogov√°, Zuzana: Oxid√°cia cyklohexylam√≠nu na cyklohexan√≥nox√≠m v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
҆ulc, Marek: Oxid√°cia cyklohexylam√≠nu na heterog√©nnych katalyz√°toroch. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 3    
B√≠rov√°, Andrea: Oxid√°cia cyklohexylam√≠nu na heterog√©nnych katalyz√°toroch, obsahuj√ļcich W. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
҆midt, Michal: Oxid√°cia cyklohexylam√≠nu v parnej f√°ze. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Cs√°nyi, Mari√°n: Oxid√°cia cyklohexylam√≠nu v parnej f√°ze. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Celder, Filip: Oxid√°cia cyklohexylam√≠nu v parnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Rakottyay, Karol: Oxid√°cia cyklohexylam√≠nu v parnej f√°ze. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Merva, Vojtech: Oxid√°cia cyklohexylam√≠nu v parnej f√°ze. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
L√∂rincz, Juraj: Oxid√°cia cyklohexylam√≠nu vzduchom v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Fitz, Otakar: Oxid√°cia metylnaftal√©nu v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Varga, Mari√°n: Oxid√°cia N-metylpyrolid√≥nu kysl√≠kom. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 2    
Maliniakov√°, ńĹudmila: Oxid√°cia p‚ÄĒkrezolu v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
DrŇ°ka, Rastislav: Oxid√°cia tolu√©nu na heterog√©nnych katalyz√°toroch na chin√≥ny a hydrochin√≥ny. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Antol, Marcel: Oxid√°cia tolu√©nu vzduchom na heterog√©nnych katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
llkovińć, Jozef: Oxidańćn√° dimeriz√°cia met√°nu. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
҆tancl, Filip: Oxidańćn√° dimeriz√°cia met√°nu. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Vencel, T., Donovalov√°, J., G√°plovsk√Ĺ, A., Kimura, T. and Toma, ҆. Oxygen Exclusion from the Organic Solvents Using Ultrasound and Comparison with Other Common Techniques Used in Photochemical Experiments Chemical Papers, Vol.59, No. 4, 2005, 271-274      
MiŇ°√ļt, Michal: Parci√°lna oxid√°cia met√°nu na formaldehyd. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
BartoŇ°, Kristi√°n: Parci√°lna oxid√°cia met√°nu na fosf√°tov√Ĺch katalyz√°toroch. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Mih√°ly, Peter: Parci√°lna oxid√°cia met√°nu na fosf√°tov√Ĺch katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Lenńć√©Ň°, Pavol: Parci√°lna oxid√°cia met√°nu na fosf√°tov√Ĺch katalyz√°toroch. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Babjak, Matej: Pd(II)- katalyzovan√© cykliz√°cie nenas√Ĺten√Ĺch polyolov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Szolcs√°nyi, Peter: Pd(II)-CataIysed Oxycarbonylation and Aminocarbonylation in the Total Synthesis of Natural Products and their Analogues. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Reh√°k, Peter: Pd(II)-katalyzovan√© alkoxykarbonyl√°cie aminoenitolov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Karlub√≠kov√°, Ońĺga: Pd(ll)-katalyzovan√© bicykliz√°cie v synt√©ze pr√≠rodn√Ĺch l√°tok. Tot√°lna synt√©za varitriolu. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Końć√≠, Kamila, Obalov√°, Lucie and Lacn√Ĺ, Zdenńõk Photocatalytic reduction of CO2 over TiO2 based catalysts Chemical Papers, Vol.62, No. 1, 2008, 1-9      
Ferenc, W., Walk√≥w-Dziewulska, A. and Sadowski, P. Physicochemical Properties of 2,3- and 3,5-Dimethoxybenzoates of Co(II), Ni(II), and Cu(II) Chemical Papers, Vol.59, No. 5, 2005, 324-331      
KaŇąa, Rastislav: Pictetova-Spenglerova reakcia v synt√©ze polycyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Holecov√°, Miroslava: Porovnanie aktivity a selektivity Pd-Cu katalyz√°torov, nanesen√Ĺch na polym√©rnych a anorganick√Ĺch nosińćoch v procese katalytickej hydrogen√°cie dusińćnanov v kvapalnej f√°ze. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Al-Sarawy, A. A., El-Bindary, A. A., El-Sonbati, A. Z. and Omar, T. Y. Potentiometric and Thermodynamic Studies of 3-(4-Methoxyphenyl)-5-azorhodanine Derivatives and their Metal Complexes with Some Transition Metals. XIV Chemical Papers, Vol.59, No. 4, 2005, 261-266      
Fouda, A. S., Al-Sarawy, A. A. and El-Katori, E. E. Potentiometric and thermodynamic studies of 3-methyl-1-phenyl-{ p -[ N -(pyrimidin-2-yl)-sulfamoyl]phenylazo}-2-pyrazolin-5-one and its metal complexes Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 5-9      
Radovińá, Ivona R., Kijevńćanin, Mirjana Lj., Gabrijel, Marijan Z., ҆erbanovińá, Slobodan P. and Djordjevińá, Bojan D. Prediction of excess molar volumes of binary mixtures of organic compounds from refractive indices Chemical Papers, Vol.62, No. 3, 2008, 302-312      
҆imonyiov√°, SoŇąa: Premena formyl skupiny na kyano skupinu v skelete gama-pyran√≥nov√Ĺch deriv√°tov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Ragańć, Pavel: Premena metanolu na olef√≠ny. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Juh√°s, Erik: Premena met√°nu na fosf√°tov√Ĺch katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Dembick√Ĺ, Marek: Premena met√°nu na hydroxyapatitov√Ĺch katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Macko, R√≥bert: Premena met√°nu na silike. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Jamp√≠lek, Josef, Brojerov√°, EliŇ°ka, DoleŇĺal, Martin, KuneŇ°, JiŇô√≠ and Jun, Daniel Preparation and antiplatelet activity of glycidic acid derivatives Chemical Papers, Vol.62, No. 3, 2008, 281-287      
Fischer, R., H√ĹroŇ°ov√°, E., FiŇ°era, ńĹ., Hametner, C. and CyraŇĄski, M. K. Preparation of 7-Methylenepyrrolo[1,2-c]pyrimidin-1(5H)-ones and their 1,3-Dipolar Cycloadditions towards Isoxazolinyl and Isoxazolidinyl Spironucleosides Chemical Papers, Vol.59, No. 4, 2005, 275-288      
Greg√°Ňą, Fridrich, Melicherńć√≠k, Milan, Greg√°Ňą, Juraj and Remko, Milan Preparation of trisodium O-monoalkyl and O-monoaryl diphosphates Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 223-226      
Semak, Vladislav, Boh√°ńć, Andrej, SaliŇ°ov√°, Marta, Addov√°, Gabriela and Danko, Peter Preparation of őĪ -methyl- ő≥ -butyrolactone: Mechanism of its formation and utilization in 2-methyl-1-tetralone synthesis Chemical Papers, Vol.62, No. 3, 2008, 275-280      
KerekeŇ°, Ladislav: Priama epoxid√°cia olef√≠nov v plynnej f√°ze. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kar√°csonyiov√°, Darina: Priama hydroxyl√°cia arom√°tov v plynnej f√°ze. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
B√°hidsk√Ĺ, Michal: Priama oxid√°cia arom√°tov na hydroxyderiv√°ty. Katedra organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Lipt√°kov√°, Be√°ta: Priama premena benz√©nu na fenol v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Holl√Ĺ, Michal: Priama premena met√°nu na formaldehyd. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Lipt√°kov√°, Be√°ta: Priama synt√©za fenolu z benz√©nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
҆tefanińćka, Peter: Priama synt√©za fenolu z benz√©nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Katońćov√°, Alena: Prieskum synt√©zy deriv√°tov 5-halog√©nuracilu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
FarkaŇ°ov√°, Zdena: Prieskum synt√©zy nov√Ĺch deriv√°tov xant√≠nu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
҆ilh√°r, Peter: Pr√≠prava 2-aryl-3-metlid√©ntetrahydrofur√°nov a ich vyuŇĺitie v synt√©ze spiroheterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Moln√°rov√°, Zuzana: Pr√≠prava 2-nitrobenzaldehydu oxid√°ciou 2-nitrotolu√©nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Podolan, Gabriel: Pr√≠prava a 1,3-dipol√°rne cykload√≠cie chir√°lnych nitr√≥nov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Dugovińć, Branislav: Pr√≠prava a 1,3-dipol√°rne cykload√≠cie chir√°lnych nitr√≥nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Kopanińć√°kov√°, Zuzana: Pr√≠prava a 1,3-dipol√°rne cykload√≠cie chir√°lnych nitr√≥nov odvoden√Ĺch od alfa-aminokysel√≠n. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Blahov√°, Elena: Pr√≠prava a charakteriz√°cia katalyz√°torov na b√°ze zeolitov ZSM-5. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Chud√≠k, Miloslav: Pr√≠prava a reakcie 2-substituovan√Ĺch 1,4-dihydopyrid√≠nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 1    
Luk√°ńćiov√°, Andrea: Pr√≠prava a reakcie 6-ńćl√°nkov√Ĺch dus√≠kat√Ĺch heterocyklov s organokovmi. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Chylov√°, Jana: Pr√≠prava a reakcie aldehydov furo[3,2-b]pyrolov√©ho typu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Baumlov√°, Barbora: Pr√≠prava a reakcie chir√°lnych 2-formyl-l,4-dihydropyrid√≠nov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Karel, Patrik: Pr√≠prava a reakcie cyklohexan√≥nox√≠mu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Pullman, J√°n: Pr√≠prava a reakcie kondenzovan√Ĺch pyrolo-furo-pyrid√≠nov√Ĺch deriv√°tov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
BoŇ°mansk√°, Katar√≠na: Pr√≠prava a reakcie substituovan√Ĺch N-(2-tienylmetyl)-5-oxoprol√≠n-2-karboxylov√Ĺch kysel√≠n. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Syńć, Norbert: Pr√≠prava a reakcie substituovan√Ĺch prop√©nov√Ĺch kysel√≠n. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Petro, Martin: Pr√≠prava a reakcie vybran√Ĺch anal√≥gov chinazol√≠nov√Ĺch alkaloidov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
ńĆernuchov√°, Petra: Pr√≠prava a spektr√°lne vlastnosti kondenzovan√Ĺch deriv√°tov chinoxalinu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Jendrichovsk√Ĺ, J√°n: Pr√≠prava a Ň°t√ļdium banzazoc√≠nov√Ĺch deriv√°tov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1979.      
ńĆerveŇą, Pavol: Pr√≠prava a Ň°t√ļdium optickej aktivity polym√©rov na b√°ze polyfosfaz√©nu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Buńćkov√°, Henrieta: Pr√≠prava a Ň°t√ļdium reakcie dialkoxypyridazin√≥nov s organokovmi na b√°ze horńć√≠ka. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Such√Ĺ, Mojm√≠r: Pr√≠prava a Ň°t√ļdium reakci√≠ vybran√Ĺch chl√≥rmetyl-chinazol√≠n-4-ti√≥nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Such√Ĺ, Mojm√≠r: Pr√≠prava a Ň°t√ļdium reakci√≠ vybran√Ĺch chl√≥rmetylchinazol√≠n-4-ti√≥nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
҆kodov√°, Miroslava: Pr√≠prava a vlastnosti flu√≥rovan√Ĺch chinol√≥nov a ich prekurzorov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Bella, MaroŇ°: Pr√≠prava a vlastnosti kondenzovan√Ĺch heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n sel√©nu. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Sv√≠tkov√°, Zuzana: Pr√≠prava a vlastnosti pyridokondenzovan√Ĺch benzimidazolov√Ĺch deriv√°tov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Brad√°ńć, Vladim√≠r: Pr√≠prava a vyuŇĺitie chir√°lnych male√≠nimidov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Buńćko, Marek: Pr√≠prava a vyuŇĺitie imidoyl a amidinoyl izotiokyan√°tov v synt√©ze benzotriazoc√≠nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
H√ĹroŇ°ov√°, Eva: Pr√≠prava a vyuŇĺitie modifikovan√Ĺch nukleozidov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
FiŇ°era, Roman: Pr√≠prava alkyl-N-fenylkarbam√°tov alkohol√Ĺzou N,N'-difenylmońćoviny. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Stahovcov√°, M√°ria: Pr√≠prava butylvinyl√©teru vinyl√°ciou n-butanolu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Papiernik, Michal: Pr√≠prava cyklohexan√≥nox√≠mu oxid√°ciou cyklohexylam√≠nu na zmesn√Ĺch oxidoch kovov. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Pastucha, Ivan: Pr√≠prava dimetylkarbon√°tu reakciou oxidu uhlińćit√©ho a metanolu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
ńĆepec, Pavol: Pr√≠prava √©terov glycerolu. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Vavrekov√°, Petronela: Pr√≠prava glukon√°tov biologicky akt√≠vnych kovov. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Dinka, Peter: Pr√≠prava hydrotalcitov a l√°tok podobn√Ĺch hydrotalcitom a ich katalytick√° aktivita v oxidańćn√Ĺch a kondenzańćn√Ĺch reakci√°ch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Fischer, R√≥bert: Pr√≠prava izoxazolid√≠nov√Ĺch anal√≥gov nukleozidov cestou 1,3-dipol√°rnych cykload√≠ci√≠ chir√°lnych a achir√°lnych nitr√≥nov. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Ad√°mek, ńĹudov√≠t: Pr√≠prava karbonylov√Ĺch zl√ļńćen√≠n termickou dekarboxyl√°ciou. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      

Page 3 of 6

Result Pages:    « first ‹ previous  1 2 3 4 5 6  next › last »