Browse By Author Name - Dinka, Peter

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dinka, Peter: Dekarboxyl√°cia alifatick√Ĺch karboxylov√Ĺch kysel√≠n. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992. 2    
Dinka, Peter: Pr√≠prava hydrotalcitov a l√°tok podobn√Ĺch hydrotalcitom a ich katalytick√° aktivita v oxidańćn√Ĺch a kondenzańćn√Ĺch reakci√°ch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.