Browse By Author Name - Dugovi

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Dugovińć, Branislav: 1,3-Dipol√°rne cykload√≠cie nitronov katalyzovan√© Lewisov√Ĺmi kyselinami a ich vyuŇĺitie v synt√©ze. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Dugovińć, Branislav: Pr√≠prava a 1,3-dipol√°rne cykload√≠cie chir√°lnych nitr√≥nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Dugovińćov√°, Tatiana: ҆t√ļdium met√≥d hodnotenia fotopolymerizańćn√Ĺch reakci√≠. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.