Browse By Author Name - Sedl

Browse Results (16 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Sedl√°ńćek, Stanislav: Dlhodob√° prev√°dzka domovej ńćistiarne odpadov√Ĺch v√īd s membr√°novou separ√°ciou kalu. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Sedl√°k, Tom√°Ň°: Finanńćn√° anal√Ĺza v√Ĺrobkovej div√≠zie a progn√≥za v√Ĺvoja jej finanńćn√Ĺch zdrojov a potrieb. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kristian, P., Balentov√°, E., Bern√°t, J., Imrich, J., Sedl√°k, E., Danihel, I., B√∂hm, S., Pr√≥nayov√°, N., Klika, K. D., Pihlaja, K. and Baranov√°, J. Fluorescence and Structure of Methylated Acridin-9-ylthioureas Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 268-275      
Sedl√°kov√°, J., Lojkov√°, L. and Kub√°Ňą, V. Gas Chromatographic Determination of Monoterpenes in Spruce Needles (Picea abies, P. omoricaand P. pungens) after SupercriticalFluid Extraction Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 359-363      
Sedl√°ńćek, Jaroslav: Kor√≥zia Ňĺiaruvzdorn√Ĺch materi√°lov v skl√°rstve. Katedra keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002. 1    
Sedlańćkov√°, Barbora: MoŇĺnosti priemyselnej aplik√°cie imobilizovanej p-galaktozid√°zy. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Keder, R., Drabina, P., Hanusek, J. and Sedl√°k, M. New substituted mono-and bis(imidazolyl)pyridines and their application in nitroaldolisation reaction Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 324-326 1    
Sedl√°ńćkov√°, Alena: Pr√≠prava a Ň°t√ļdium vlastnost√≠ slinkov√Ĺch miner√°lov pripraven√Ĺch met√≥dou s√≥l - g√©l. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Sedl√°ńćek, Jaroslav: Pr√≠prava a vlastnosti Cu+ i√≥novo-vodiv√Ĺch fosforeńćn√Ĺch skiel. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Sedl√°kov√°, Lucia: Regul√°cia homeost√°zy fosfolipidov u kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Mal√≠k, I., Sedl√°rov√°, E., Cs√∂llei, J., Andriamainty, F. and ńĆiŇĺm√°rik, J. Relationship between physicochemical properties, lipophilicity parameters, and local anesthetic activity of dibasic esters of phenylcarbamic acid Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 206-213      
Sedl√°ńćek, ńĹubom√≠r: Riadenie procesu vulkaniz√°cie na osobn√Ĺch vulkanizańćn√Ĺch lisoch. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Gyur√∂siov√°, L., Sedl√°rov√°, E. and ńĆiŇĺm√°rik, J. Study of Local Anaesthetics, Part 156: Some Physicochemical and Lipophilic Properties of Pyrrolidinoethyl Esters of o-, m-, p-Alkoxy-Substituted Phenylcarbamic Acid Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 340-344      
Mal√≠k, I., Sedl√°rov√°, E., Cs√∂llei, J., Andriamainty, F., Kurf√ľrst, P. and Vanńćo, J. Synthesis, spectral description, and lipophilicity parameters determination of phenylcarbamic acid derivatives with integrated N -phenylpiperazine moiety in the structure Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 42-47      
Sedl√°k, R√≥bert: Vytvorenie spektrofotometrick√©ho popisu farebnosti vrchnej a spodnej hńļbkotlańće a jeho aplik√°cia do digit√°lneho n√°hńĺadu IRIS Realist. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Sedl√°kov√°, Jana: VyuŇĺitie "MikroSPE" na stanovenie organick√Ĺch polutantov vo vod√°ch. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.