List of Records PrezeraŇ• podńĺa rokov

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Z√°lupsk√Ĺ, Peter: Cykloadińćn√© reakcie izotiokyan√°tov s niektor√Ĺmi dus√≠kat√Ĺmi l√°tkami. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1978.      
Vanińćkov√°, M√°ria: ҆t√ļdium analytick√Ĺch vlastnost√≠ komplexov a reaktivity niektor√Ĺch komplexov chr√≥mu. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1978.      
Polakovińćov√°, Dana: Synt√©za a Ň°tudium beta-ketosulf√≥nov 5-nitrofur√°nov√©ho radu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1978.      
Prousek, Josef: Synt√©za a studium vlastnost√≠ heterocyklu se zabudovan√Ĺm fur√°nov√Ĺm j√°drem. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1978.