Browse By Author Name - Vani

Browse Results (7 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Mishra, Ajay K., Mishra, Shivani B. and Kaushik, Narender K. In vitro antifungal and antibacterial properties of thiodiamine transition metal complexes Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 543-547      
Ivan√≠kov√°, Ingrid: Pr√°vna √ļprava akt√≠vnych √ļverov√Ĺch doh√īd. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Ivanikov√°, Radoslava: Pr√≠prava a charakteriz√°cia karboxyl√°tonikelnat√Ĺch komplexov s deriv√°tmi imidazolu. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Ba, A., Eckert, E. and Vanik, T. Procedures for the Selection of Real Components to Characterize Petroleum Mixtures Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 53-62      
Ivanick√Ĺ, Miroslav: Riadenie re√°lneho procesu s dopravn√Ĺm oneskoren√≠m. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Vanińćkov√°, M√°ria: ҆t√ļdium analytick√Ĺch vlastnost√≠ komplexov a reaktivity niektor√Ĺch komplexov chr√≥mu. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1978.      
Kovanińćov√°, Val√©ria: Zmeny vybran√Ĺch zloŇĺiek potrav√≠n konzervovan√Ĺch netradińćn√Ĺmi met√≥dami. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1988. 2