Search Results (Title, Abstract, Keywords:"polarization resistance", Status:" Published")

Browse Results (109 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 2

Result Pages:    1 2  next › last »  Search Relevance Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Danielik, Vladim√≠r, Fellner, Pavel and Matal, OldŇôich Corrosion of Nickel in the Molten Mixture LiF-NaF-ZrF4 Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 3-11  15.67      
Danielik, Vladim√≠r, Fellner, Pavel, Ambrov√°, Marta and Matal, OldŇôich Corrosion of Nickel-Chromium Alloy in the Molten Mixture LiF-NaF-KF Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 36-42  15.33      
Krivosudsk√°, Margar√©ta: Kor√≥zna odolnosŇ• Ni-W povlakov pripraven√Ĺch impulzovou technikou. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  7.31      
G√°likov√°, Z., Chovancov√°, M. and Danielik, V. Properties of Ni-W alloy coatings on steel substrate Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 353-359  7.11      
Patel, Niketan S., Jauhari, Smita and Mehta, Girishkumar N. 1,7‚Ä≤-dimethyl-2‚Ä≤-propyl-1H,3‚Ä≤H-2,5‚Ä≤-bibenzo[d]imidazole as a corrosion inhibitor of mild steel in 1 M HCl Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 51-55  6.28      
Noaman, Maha S. M., Lences, Zoltan, Vitkovińć, Martin, GabriŇ°ov√°, Z. and Palou, Martin Comparison of two ő≤-SiAlON ceramics prepared from synthetic and natural raw materials Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 3-13  6.19      
Kido, Ladislav: Lomov√© vlastnosti polykryŇ°talickej korundovej keramiky. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  6.04      
Cestarolli, Dane T., Alves, Val√©ria A. and da Silva, Lu√≠s A. In situ and ex situ characterization of a Fe-Cr-Ni alloy in mouthwashes and Hank‚Äôs solution Chemical Papers, Vol.62, No. 3, 2008, 326-328  5.92      
Zemanov√°, Matilda Corrosion resistance of zinc electrodeposited from acidic and alkaline electrolytes using pulse current Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 574-578  5.31      
Acharya, S. Molecular Interaction in the Ternary Mixture of Acetylacetone with (Carbon Tetrachloride and Heptane) ‚Äď Linear Correlation Factor, Excess Molar Polarization, and Excess Gibbs Energy of Mixing Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 63-67  4.73      
Yu, Xinliang, Yi, Bing, Yu, Wenhao and Wang, Xueye DFT-based quantum theory QSPR studies of molar heat capacity and molar polarization of vinyl polymers Chemical Papers, Vol.62, No. 6, 2008, 623-629  4.65      
Lencs√©s, Marek: Pr√≠prava hutnej Si3N4 keramiky s pr√≠sadami SiAlOC a oxidov kovov vz√°cnych zem√≠n. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  4.32      
Sur√Ĺ, Alexander and Machańć, Ivan Investigation of the effect of fluid elasticity on a cake filtration process Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 131-139  4.09      
Makov√≠niov√°, Dana: Vyluńćovanie zliatiny povlakov Ni-W z vodn√Ĺch elektrolytov. Hodnotenie povlakov.. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  4.03      
BiroŇ°ov√°, Lucia: ҆t√ļdium exog√©nnych a endog√©nnych faktorov p√īsobiacich na vznik mut√°ci√≠ ved√ļcich k rezistencii proti antibiotik√°m. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  3.89      
Bobok, D. and Besedov√°, E. Error in the Estimation of Effective Diffusion Coefficients from Sorption Measurements Chemical Papers, Vol.54, No. 6b, 2000, 482-488  3.63      
Palmas, S., Ferrara, F., Pisu, A. and Cannas, C. Oxygen evolution on Ti/Co3O4-coated electrodes in alkaline solution Chemical Papers, Vol.61, No. 2, 2007, 77-82  3.35      
GeguŇ°Ň°ov√°, Andrea: MoŇĺnosti vyuŇĺitia nanońćast√≠c pri √ļprave vlastnost√≠ n√°terov√Ĺch l√°tok pre drevn√© povrchy. Oddelenie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  3.34      
Kelemenov√°, Katar√≠na: Pr√≠prava a vlastnosti vrstiev na b√°ze modifikovan√Ĺch vodorozpustn√Ĺch polym√©rov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  3.30      
Kochan, Jozef: Modelovanie toku perme√°tu pri mikrofiltr√°cii cez keramick√© membr√°ny. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  3.27      
Kotercov√°, Martina: Pr√≠prava konverzn√Ĺch a kompozitn√Ĺch povlakov. Katedra anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  3.19      
Kurinec, Robert: Zliatinov√© povlaky Ni-W pripraven√© impulzovou technikou. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  3.15      
Barbor√≠k, Peter: Vlastnosti fluoridov√Ĺch taven√≠n vhodn√Ĺch pre jadrov√ļ energetiku. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  3.11      
Havl√≠nov√°, Bohuslava, Janńćovińćov√°, Viera, ńĆeppan, Michal and Hanus, Jozef Lightfastness of Ink Jet and Laser Prints Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 95-111  3.09      
MonoŇ°√≠k, Rastislav: Vplyv expresie P-glykoprote√≠nu na v√§zbu lekt√≠nov a efekt deriv√°tov kyseliny ferulovej u myŇ°ej leukemickej l√≠nie L1210. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  3.04 3    
Bajz√≠kov√°, Darina: Porovnanie √ļńćinnosti olovnat√Ĺch a bezolovnat√Ĺch ńć√≠riacich l√°tok v analytike cukrovarn√≠ckych produktov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  2.95      
Sl√°deńćek, Juraj: ҆t√ļdium biochemick√Ĺch aspektov rezistencie psychiatrick√Ĺch pacientov na lieńćbu psychofarmakami. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  2.78      
K√°chov√°, Be√°ta: Pr√≠prava sodno ‚ÄĒ draseln√Ĺch Ňĺelezanov. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.65      
Ambrov√°, Marta, Fellner, Pavel and Thonstad, Jomar Anodic reactions of sulphate in molten salts Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 8-14  2.64 1    
Kub√≠kov√°, Blanka: Keramika na b√°ze Al2O3 pre rezn√© aplik√°cie. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  2.58 2    
PaduŇ°Ňą√°kov√°, Mariana: Bioinformatick√° a molekulovo-biologick√° charakteriz√°cia ABC transport√©ra rodu Trichoderma. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  2.49      
Benov√°, Michaela: Elektrick√° vodivosŇ• suspenzi√≠. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  2.48      
Dudov√°, Veronika: V√Ĺvojov√© zmeny v rezistencii vl√°knit√Ĺch h√ļb vońći mutag√©nom. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.43      
Buńćinsk√Ĺ, Luk√°Ň°: Calculation of energy hypersurfaces with inclusion of relativistic effects. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  2.41      
Kubańćkov√°, Janka: V√Ĺvoj Ň°peci√°lnej gum√°renskej zmesi pre √ļńćely ban√≠ctva. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  2.35      
K√°lnaiov√°, Zuzana: Optimaliz√°cia ńćinnosti dvojkol√≥nov√©ho syst√©mu na anal√Ĺzu vybran√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch l√°tok plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  2.35      
Sahmetlioglu, E., Mart, H., Yuruk, H. and Surme, Y. Synthesis and characterization of oligosalicylaldehyde-based epoxy resins Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 65-68  2.32      
Krivdov√°, Patr√≠cia: Anal√Ĺza pigmentovan√Ĺch anodick√Ĺch povlakov hlin√≠ka. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.28      
Smetankov√°, Jana: Ochrann√Ĺ a technologick√Ĺ potenci√°l laktobacilov izolovan√Ĺch z bryndze. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  2.26 1    
Trusek-Holownia, A. and Noworyta, A. Dipeptide Enzymatic Synthesis in a Two-Phase Membrane Reactor Chemical Papers, Vol.54, No. 6b, 2000, 442-447  2.23      
Kucko, Daniel: VyuŇĺitie mikroelektr√≥d pri voltamp√©rometrickej anal√Ĺze. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  2.23      
Hrehorov√°, Erika: Kompozitn√© vlastnosti kart√≥nov vyroben√Ĺch z bunińćinov√Ĺch vl√°kien a syntetick√Ĺch latexov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  2.22      
KrajŇą√°kov√°, Silvia: Materi√°ly pouŇĺ√≠van√© na spevŇąovanie a konzervovanie predmetov z historick√©ho dreva. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.20      
N√©methyov√°, Krist√≠na: Rezistencia vl√°knit√Ĺch h√ļb vońći antimikrobi√°lnym l√°tkam indukovan√° UV-Ňĺiaren√≠m. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.19      
DlhoŇ°, Marek: Fyziol√≥gia pivovarsk√Ĺch kvasiniek v stresov√Ĺch podmienkach. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  2.18      
LeŇ°kov√°, Zuzana: Exponovanie bakt√©ri√≠ bioc√≠dnym l√°tkam zniŇĺuje ich citlivosŇ• vońći antibiotik√°m. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  2.17      
Badura, Michal: Vyluńćovanie Ni-W zliatinov√Ĺch povlakov pulzn√Ĺm pr√ļdom. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  2.14      
Chrom√°, Magdal√©na: Niektor√© aspekty mutagen√©zy ved√ļcej k bakteri√°lnej rezistencii vońći antibiotik√°m. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  2.14 1    
Fiedlerov√°, Martina: Antimikrobi√°lna aktivita novosyntetizovan√Ĺch deriv√°tov indoliz√≠nov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  2.03      
Valach, M., Navr√°til, M., Horv√°thov√°, V., Zigov√°, J., ҆turd√≠k, E., Hrab√°rov√°, E. and Gemeiner, P. Efficiency of a fixed-bed and a gas-lift three-column reactor for continuous production of ethanol by pectate-and alginate-immobilized Saccharomyces cerevisiae cells Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 154-159  2.01 2    
Olejn√≠kov√°, Katar√≠na: Modifik√°cia trakńćn√Ĺch vlastnost√≠ beh√ļŇąov Ň°portov√Ĺch pneumat√≠k. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  1.99      
Kysel‚Äô, O., Juh√°sz, G., Mach, P. and KoŇ°√≠k, G. Theoretical study of solvent effect on ŌÄ-EDA complexation II. Complex between TCNE and two benzene molecules Chemical Papers, Vol.61, No. 1, 2007, 66-72  1.93      
Hańćk√≥ov√°, Andrea: Optimaliz√°cia modifikańćnej s√ļstavy na konzervovanie papiera. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  1.92      
Besedova, E., Bobok, D., Bafrncova, S. and Steltenpohl, P. Modelling of Gas Phase Adsorption on Activated Carbon. I. Experiment and Equilibrium Model Chemical Papers, Vol.58, No. 6, 2004, 391-396  1.89      
Nemńćekov√°, Katar√≠na: Sp√īsoby utesŇąovania anodicky oxidovan√©ho hlin√≠ka. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  1.88      
Ferancov√°, Adriana, Ben√≠kov√°, Katar√≠na, Galandov√°, J√ļlia, Sirotov√°, ńĹudmila and Labuda, J√°n Tests of lipid peroxidation products using the DNA based electrochemical biosensor Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 58-71  1.87      
Jancurov√°, Michala, Minarovińćov√°, Lucia and Dand√°r, Alexander Rheological properties of doughs with buckwheat and quinoa additives Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 738-741  1.86      
Schmeisser, Falko: The function of transcription regulator Spo0A protein in activation of spoIIE gene during sporulation in Bacillus subtilis. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.  1.83 3    
Salamon, David: Preparation of alfa-sialon with defined microstructure. √östav anorganickej ch√©mie, Slovenk√° akad√©mia vied, 2005.  1.81      
Drab√≠kov√°, Martina: Kor√≥zia zirkonińćit√Ĺch Ňĺiaruvzdorn√Ĺch materi√°lov sklovinou. Katedra keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  1.80      
Tat√°rov√°, I. and Polakovińć. M. Sensitivity Analysis of Transport Parameters Estimated from the Adsorption/Desorption Column Experiments to the Errors in Equilibrium Data Chemical Papers, Vol.58, No. 6, 2004, 435-441  1.79      
Majt√°n, Juraj: Charakteriz√°cia klinick√Ĺch izol√°tov Salmonella enterica serovar Typhimurium r√īzneho f√°gov√©ho typu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  1.79      
Dr√°bik, M., G√°likov√°, ńĹ. and Slade, R. C. T. Chemistry for the design and better understanding of cement-based materials and composites Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 91-97  1.71 4    
LukeŇ°, Vladim√≠r: Aplik√°cia mnohońćasticovej poruchovej te√≥rie na Ň°t√ļdium medzimolekulov√Ĺch interakci√≠. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.  1.70 1    
JenńćuŇ°ov√°, Pavl√≠na: Amperometria na makro a mikroelektr√≥dach - vyuŇĺitie v analytickej ch√©mii.. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.69      
Kochan, Jozef, Wintgens, Thomas, Melin, Thomas and Wong, John Erik Characterization and filtration performance of coating-modified polymeric membranes used in membrane bioreactors Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 152-157  1.69      
PaŇĺourekov√°, Silvia: In vitro hodnotenie prestupu l√°tok koŇĺou z hńĺadiska ochrany zdravia ńćloveka. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  1.66      
Majern√≠kov√°, Silvia: Ochrann√Ĺ potenci√°l vybran√Ĺch kyslomlieńćnych bakt√©ri√≠. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  1.61      
PŇôibyl, M., Kn√°pkov√°, V., ҆nita, D. and Marek, M. Analysis of Reaction-Transport Phenomena in a Microfluidic System for the Detection of IgG Chemical Papers, Vol.59, No. 6a, 2005, 434-440  1.60      
Ackerman, Eva: Intumescent Firestopping Material for Plastic Pipes. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.58      
Vajda, M., KoŇ°√ļthov√°, A. and Schlosser, ҆. Membrane-Based Extraction Joined with Membrane-Based Stripping in a Circulating Arrangement. III. Extraction of Zinc Chemical Papers, Vol.58, No. 1, 2004, 1-8  1.57      
Veńćera, Milan: Pr√≠prava kompozitn√Ĺch elektrolytick√Ĺch povlakov na b√°ze matrice a disperzn√Ĺch ńćast√≠c krem√≠ka. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  1.52      
Grachov√°, Lucia: Porovnanie a optimaliz√°cia vybran√Ĺch met√≥d ochrany kn√≠h a dokumentov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.51      
Slovikov√°, Alexandra, Vojtov√°, Lucy and JanńćaŇô, Josef Preparation and modification of collagen-based porous scaffold for tissue engineering Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 417-422  1.50      
҆imonov√°, Ivana: Senzorick√© a analytick√© hodnotenie mlieńćne fermentovan√Ĺch zeleninov√Ĺch Ň°tiav. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.47      
Prekopp, Karol: Kombinovan√© povlaky anodizovan√©ho hlin√≠ka a ich kor√≥zna odolnosŇ•. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.  1.46      
҆ustkov√°, Ren√°ta: Kor√≥zne sk√ļŇ°ky utesnen√Ĺch anodizovan√Ĺch povlakov na hlin√≠kovom substr√°te pripraven√Ĺch v elektrolyte kyseliny fosforeńćnej. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  1.44      
ńĆern√°, Andrea: ҆t√ļdium termooxidańćnej stability butadi√©nstyr√©nov√©ho kauńćuku s pr√≠davkom r√īznych antioxidantov vyuŇĺit√≠m DSC met√≥dy. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  1.42      
Kapustov√°, Jana: Technologick√° kvalita pŇ°enińćn√Ĺch m√ļk a sp√īsoby jej ovplyvnenia. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  1.39      
Vandriakov√°, Monika: Kor√≥zne vlastnosti anodicky oxidovan√©ho hlin√≠ka v elektrolyte na b√°ze kyseliny s√≠rovej. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.  1.39      
BońŹo, Juraj: Apoptotick√Ĺ √ļńćinok ITC na bunk√°ch s definovanou rezistenciou. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  1.36      
Sopńć√°kov√°, Zuzana: Ochrann√Ĺ a technologick√Ĺ potenci√°l kokov izolovan√Ĺch z bryndze. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, 2009.  1.35      
Polańćok, J√°n: Charakteristika rastu a antimikrobi√°lnych vlastnost√≠ laktobacilov izolovan√Ĺch z droŇĺdia. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, 2008.  1.29      
ńĆechov√°, Danica: EPR spektroskopia biologicky akt√≠vneho komplexu Cu(II) s glutati√≥nom. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  1.26      
Strn√°del, J√°n: Modul√°cia sign√°lnych dr√°h v ńĺudsk√Ĺch hemopoetick√Ĺch neoplastick√Ĺch bunkov√Ĺch l√≠ni√°ch vplyvom izotiokyan√°tov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.23      
Lobpreis, Tom√°Ň°: V√Ĺskum, v√Ĺvoj a vyuŇĺitie pas√≠vnych vzorkovańćov na monitorovanie organick√Ĺch kontaminantov vo vodnom prostred√≠. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.16      
Pagurko, Anton: Rast a produkcia metabolitov Lactobacillus reuteri v modelov√Ĺch podmienkach. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, 2008.  1.12      
Ciglansk√°, Michaela: Vplyv atramentov na zmenu vlastnost√≠ pergamenu pońćas ur√Ĺchlen√©ho starnutia. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  1.05      
Petril√°kov√°, Katar√≠na: Vplyv modifikańćn√Ĺch √ļprav papiera na jeho vlastnosti. Oddelenie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.04 2    
August√≠nov√°, Andrea: ҆t√ļdium geometrickej a Ň°trukt√ļrnej nerovnomernosti polypropyl√©nov√Ĺch nanokompozitn√Ĺch vl√°kien. Oddelenie vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.00      
Pan√°ńćek, Milan: Chemick√° odolnosŇ• √ļŇĺitkov√©ho skla v um√Ĺvańćk√°ch riadu. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  0.96      
ŇĹbod√°kov√°, Ońĺga: Senzitiz√°cia n√°dorov√Ĺch buniek pomocou nov√Ĺch inhib√≠torov MRP. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  0.91      
KiŇ°a, Michal: Hydrodynamika v airlift bioreaktore. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  0.91      
Kotora, Marcel: Modeling Heterogeneously Catalyzed Reactive Distillation Processes. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  0.90      
Pivovarov√°, Zuzana: √öńćinok suprainhibińćn√Ĺch koncentr√°ci√≠ vybran√Ĺch antibiot√≠k na faktory virulencie Stenotrophomonas maltophilia. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  0.87      
ńĆopan, Peter: Vplyv pr√≠davku grafitu na mechanick√© a tribologick√© vlastnosti nitridu krem√≠ka.. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  0.86 2    
Kunhartov√°, Eva: Penetr√°cia l√°tok cez anim√°lne modely koŇĺe. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  0.84      
Theiszov√°, Marica: Biologick√° aktivita vybrat√Ĺch heterocyklick√Ĺch dus√≠kat√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  0.84      
Sl√°va, Juraj: Modelovanie a simul√°cia reakt√≠vnej destil√°cie pre veńĺmi r√Ĺchle chemick√© reakcie. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  0.84 1    
ńĆuboŇąov√°, ńĹubom√≠ra: ҆t√ļdium produkcie sekund√°rnych metabolitov u mutantov Trichoderma viride s poruchou v Ňĺivotnom cykle. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  0.80      

Page 1 of 2

Result Pages:    1 2  next › last »