Browse By Author Name - Juh

Browse Results (7 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Juhásová, Helena: KonformaÄŤná analĂ˝za a interpretácia vibraÄŤnĂ˝ch spektier metyl-2-kyano-3-arainoakrylátu a jeho N-metyl derivátov. Oddelenie fyzikálnej chĂ©mie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.      
Juhásová, Eva: LearningovĂ˝ modul pre termofluidnĂ˝ proces. Oddelenie informatizácie a riadenia procesov FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007. 2    
Juhászová, Adriana: NiektorĂ© technologickĂ© a legislatĂ­vne aspekty ĹľivotnĂ©ho prostredia v okrese NovĂ© Zámky. Katedra ĹľivotnĂ©ho prostredia CHTF, Slovenská technická univerzita, 1994. 1    
Juhás, Erik: Premena metánu na fosfátovĂ˝ch katalyzátoroch. Katedra organickej technolĂłgie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2001.      
Juhosová, MarĂ­na: Sledovanie obsahu lepku v mäsovĂ˝ch vĂ˝robkoch. Oddelenie potravinárskej technolĂłgie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2010.      
Juhász, Jozef: Stabilita farbĂ­v v materiáloch rastlinnĂ©ho pĂ´vodu. Katedra sacharidov a konzervácie potravĂ­n CHTF, Slovenská technická univerzita, 1999.      
Kysel’, O., Juhász, G., Mach, P. and Košík, G. Theoretical study of solvent effect on Ď€-EDA complexation II. Complex between TCNE and two benzene molecules Chemical Papers, Vol.61, No. 1, 2007, 66-72