Browse By Author Name - Krivdov

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Krivdov√°, Patr√≠cia: Anal√Ĺza pigmentovan√Ĺch anodick√Ĺch povlakov hlin√≠ka. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Krivdov√°, Iveta: Sledovanie kysl√Ĺch vlastnost√≠ katalyz√°torov met√≥dou TPDA a modelov√Ĺmi reakciami. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.