Browse By Author Name - Vandriakov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Vandriakov√°, Monika: Kor√≥zne vlastnosti anodicky oxidovan√©ho hlin√≠ka v elektrolyte na b√°ze kyseliny s√≠rovej. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.