Browse By Author Name - Sur

Browse Results (13 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Suriakov√°, Edita: Analytick√© vyuŇĺitie uhl√≠kovej elektr√≥dy pokrytej polym√©rnym filmom. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Bafrncov√°, SoŇąa, Bafrnec, Milan, B√°leŇ°, Vladimir, Havalda, Ivan, Kossaczk√Ĺ, Elem√≠r, Langfelder, Ivan, Lodes, Anton√≠n, Longauer, Jaroslav, Surov√Ĺ, J√ļlius, ҆efńć√≠k, Jaroslav, ҆efńć√≠kov√°, Milica and Vajda, Milan: Chemick√© inŇĺinierstvo - Pr√≠klady a √ļlohy. 2. opraven√© vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0862-3      
Sur√Ĺ, Alexander and Machańć, Ivan Investigation of the effect of fluid elasticity on a cake filtration process Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 131-139      
҆urda, Ladislav: Polypropyl√©nov√© vl√°kna plnen√© barytom. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
҆uriov√°, Viera: Povrchov√° plazmochemick√° √ļprava v√ĹstuŇĺn√Ĺch materi√°lov pouŇĺ√≠van√Ĺch v konŇ°trukcii pl√°Ň°Ň•ov. Katedra plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Surov√°, Magdal√©na: Preparańćn√© prostriedky pre POP vl√°kna. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
ńĆojzilsurengijn, Ojunsajchan: Pr√≠prava rozpustn√©ho kolag√©nu. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Witczak, M., Ptaszek, A., ŇĹmudziŇĄski, D., Sur√≥wka, K. and Grzesik, M. Rheological and AFM Characteristic of Hydrolyzates Produced by Limited Enzymatic Hydrolysis of Soy Flour Extrudates Chemical Papers, Vol.59, No. 6b, 2005, 491-495      
Cesur, H. Selective solid-phase extraction of Cu(II) using freshly precipitated lead diethyldithiocarbamate and its spectrophotometric determination Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 342-347      
Surov√Ĺ, Kamil: ҆t√ļdium autohydrol√Ĺzy listnat√©ho dreva. Katedra technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Sahmetlioglu, E., Mart, H., Yuruk, H. and Surme, Y. Synthesis and characterization of oligosalicylaldehyde-based epoxy resins Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 65-68      
Greenwood, R., Lapńć√≠kov√°, B., Sur√Ĺnek, M., Waters, K. and Lapńć√≠k, L. The zeta potential of kaolin suspensions measured by electrophoresis and electroacoustics Chemical Papers, Vol.61, No. 2, 2007, 83-92      
Graczov√°, E. and Surov√Ĺ, J. Vapour-Liquid Equilibrium for the Binary System Dimethylformamide‚ÄĒEthylene Glycol Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 386-390