Browse By Author Name - Majern

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Majern√≠k, Peter: Aplik√°cia PLC a SCADA syst√©mov pri riaden√≠ re√°lnych procesov. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
Merlinov√°, Iveta, ńéurkovińćov√°, Ag√°ta and Majern√≠k, Milan: Medzin√°rodn√Ĺ marketing a globaliz√°cia trhov strednej a v√Ĺchodnej Eur√≥py. 1. vydanie 1997: Vydavateńĺstvo STU, 1997. ISBN 80-227-1012-1      
Majern√≠kov√°, Silvia: Ochrann√Ĺ potenci√°l vybran√Ĺch kyslomlieńćnych bakt√©ri√≠. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Majern√≠kov√°, Katar√≠na: V√Ĺvojov√© zmeny aktivity enz√Ĺmov s√ļvisiacich s energetick√Ĺm a dus√≠kov√Ĺm metabolizmom vo vl√°knit√Ĺch hub√°ch a kvasink√°ch. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.