Browse By Author Name - Merlinov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Merlinov√°, Iveta, ńéurkovińćov√°, Ag√°ta and Majern√≠k, Milan: Medzin√°rodn√Ĺ marketing a globaliz√°cia trhov strednej a v√Ĺchodnej Eur√≥py. 1. vydanie 1997: Vydavateńĺstvo STU, 1997. ISBN 80-227-1012-1