Search Results (Title, Abstract, Keywords:"corrosion in molten salts", Status:" Published")

Browse Results (127 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 2

Result Pages:    1 2  next › last »  Search Relevance Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Danielik, Vladim√≠r, Fellner, Pavel, Ambrov√°, Marta and Matal, OldŇôich Corrosion of Nickel-Chromium Alloy in the Molten Mixture LiF-NaF-KF Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 36-42  31.32      
Danielik, Vladim√≠r, Fellner, Pavel and Matal, OldŇôich Corrosion of Nickel in the Molten Mixture LiF-NaF-ZrF4 Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 3-11  27.68      
Ambrov√°, Marta, Fellner, Pavel and Thonstad, Jomar Anodic reactions of sulphate in molten salts Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 8-14  7.88 1    
Zemanov√°, Matilda Corrosion resistance of zinc electrodeposited from acidic and alkaline electrolytes using pulse current Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 574-578  7.66      
Zaj√≠ńćek, Peter: Absorption of NH3 into molten ZnCl2 measured by means of a thermogravimetric analyser. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.  6.75 1    
Krivosudsk√°, Margar√©ta: Kor√≥zna odolnosŇ• Ni-W povlakov pripraven√Ĺch impulzovou technikou. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  6.12      
Kipsov√°, Linda: Objemov√© vlastnosti fluoridov√Ĺch taven√≠n na b√°ze ni√≥bu. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  6.04      
Korenko, M. Electrical conductivity of the molten KF‚ÄĒK2TaF7 system Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 321-323  5.91 1    
Holler, Michal: Identifik√°cia sklen√Ĺch nehomogen√≠t v olovnatom skle a pr√≠ńćiny ich vzniku. Katedra keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  5.90      
Fellner, P. and Danielik, V. Inconsistency of the Thermodynamic Model of Molten Salt Mixtures Based on the Ion Equivalent Fractions Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 237-239  5.87      
Korenko, Michal, Kuchar√≠k, Mari√°n and Janińćkovińć, DuŇ°an Rapid solidification processing in molten salts chemistry: X-ray analysis of deeply undercooled cryolite-alumina melts Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 219-222  5.77      
Drab√≠kov√°, Martina: Kor√≥zia zirkonińćit√Ĺch Ňĺiaruvzdorn√Ĺch materi√°lov sklovinou. Katedra keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  5.41      
Cestarolli, Dane T., Alves, Val√©ria A. and da Silva, Lu√≠s A. In situ and ex situ characterization of a Fe-Cr-Ni alloy in mouthwashes and Hank‚Äôs solution Chemical Papers, Vol.62, No. 3, 2008, 326-328  5.14      
Janotka, I. and Krajńći, ńĹ. Effect of Polymer on Structural Characteristics and Steel Corrosion of Cement-Poor Mortar Chemical Papers, Vol.58, No. 2, 2004, -  5.02      
Bellov√°, Jana: Kor√≥zia kovov√Ĺch konŇ°trukńćn√Ĺch materi√°lov v prostred√≠ kvapaln√Ĺch surov√≠n na v√Ĺrobu priemyseln√Ĺch hnoj√≠v. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.  4.91      
Patel, Niketan S., Jauhari, Smita and Mehta, Girishkumar N. 1,7‚Ä≤-dimethyl-2‚Ä≤-propyl-1H,3‚Ä≤H-2,5‚Ä≤-bibenzo[d]imidazole as a corrosion inhibitor of mild steel in 1 M HCl Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 51-55  4.81      
G√°likov√°, Z., Chovancov√°, M. and Danielik, V. Properties of Ni-W alloy coatings on steel substrate Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 353-359  4.78      
Bońća, M., Kickelbick, G. and Fuess, G. The Presence of Iron(III) Salts of Oxo Acids Can Result in Protonation of Amino Groups Chemical Papers, Vol.58, No. 2, 2004, 145-147  4.68      
Figl√°r, Martin: ŇĹelezo v prostred√≠ taven√≠n hydroxidov. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  4.31      
Hubin√°kov√°, Katar√≠na: RozpustnosŇ• oxidu lantanit√©ho v tavenin√°ch. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  4.07      
Bńõlunkov√°, D√°Ň°a: F√°zov√© diagramy s√ļstav roztaven√Ĺch sol√≠ obsahuj√ļcich komplexn√© zl√ļńćeniny. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  3.97      
Ambrov√°, Marta, JuriŇ°ov√°, Jana and Danielik, Vladim√≠r Electrochemical behaviour of lanthanum fluoride in molten fluorides Chemical Papers, Vol.62, No. 6, 2008, 559-565  3.96      
Nov√°k, Bronislav: Elektrochemick√° oxid√°cia Ňĺeleza v prostred√≠ taven√≠n. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  3.94      
Prekopp, Karol: Kombinovan√© povlaky anodizovan√©ho hlin√≠ka a ich kor√≥zna odolnosŇ•. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.  3.73      
҆ustkov√°, Ren√°ta: Kor√≥zne sk√ļŇ°ky utesnen√Ĺch anodizovan√Ĺch povlakov na hlin√≠kovom substr√°te pripraven√Ĺch v elektrolyte kyseliny fosforeńćnej. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  3.68      
Pentr√°k, Martin: Elektrochemick√© reakcie zl√ļńćen√≠n s√≠ry v tavenin√°ch. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  3.68      
Kotercov√°, Martina: Pr√≠prava konverzn√Ĺch a kompozitn√Ĺch povlakov. Katedra anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  3.65      
Vandriakov√°, Monika: Kor√≥zne vlastnosti anodicky oxidovan√©ho hlin√≠ka v elektrolyte na b√°ze kyseliny s√≠rovej. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.  3.56      
Fibiov√°, Annam√°ria: Experiment√°lne Ň°t√ļdium f√°zov√©ho diagramu s√ļstav LiF - AlF3 a KF - AlF3. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  3.54      
Bońća, M., Kuchar√≠k, M., Vasiljev, R. and Danńõk, V. Surface Tension of Melts of the System KF‚ÄĒK2MoO4‚ÄĒSiO2 Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 68-72  3.31      
Kert√©sz, Michal: Stereoselekt√≠vna synt√©za 4(9)-hydroxytieno[f]indolizid√≠nov z kyseliny glut√°movej. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  3.15      
GajdoŇ°, ńĹuboslav: Ozoniz√°cia organick√Ĺch bezdus√≠kat√Ĺch l√°tok. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  3.12 4    
Uher, Dalibor, ńĆirka, ńĹuboŇ°, Kamen√°r, J√°n and H√≠veŇ°, J√°n A new type of Aluminium Smelting Baths Electrical Conductivity Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 25-30  3.06      
Wong-Wah-Chung, P., Liptaj, T., Mailhot, G., Bolte, M. and Pilichowski, J. F. One-Step Preparation and NMR Properties of 5-Amino-2-formylbenzenesulfonic Acid Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 355-358  3.06      
Krajńć√≠r, Martin: Elektrochemick√° pr√≠prava Ňĺelezanov z taven√≠n. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  3.05      
Mackov√°, Jaroslava: F√°zov√© a objemov√© vlastnosti podsyst√©mov syst√©mu KF-K2TaF7-Ta2Os. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  3.02      
Holick√°, ŇĹaneta: Rast oxidov√Ĺch vrstiev na hlin√≠ku pripraven√Ĺch z kysl√Ĺch elektrolytov. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  3.01      
Gembick√Ĺ, Milan, Moncońĺ, J√°n, LebruŇ°kov√°, Katar√≠na, MartiŇ°ka, Ladislav and Valigura, DuŇ°an Copper(II) 3,5-Dinitrosalicylate ‚Äď The Unique System for Cocrystal Formation by Gentle Changes in Preparation Procedure Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 290-300  3.00      
Kurinec, Robert: Zliatinov√© povlaky Ni-W pripraven√© impulzovou technikou. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  2.98      
Michalkov√°, Em√≠lia: ҆t√ļdium efektu zmieŇ°an√Ĺch ani√≥nov v Cu+ i√≥novo vodiv√Ĺch skl√°ch. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  2.96      
L√≠Ň°kay, Miroslav: Kombinovan√Ĺ sp√īsob utesŇąovania anodicky oxidovan√Ĺch povlakov. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  2.95      
Cibulkov√°, Jarmila: Spracovanie alkalick√Ĺch odpadov√Ĺch v√īd. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  2.94      
Li, Zheng, Liu, Jing, Gong, Xue, Mao, Xuerong, Sun, Xiunan and Zhao, Zhouxing Silica sulfuric acid-catalyzed expeditious environment-friendly hydrolysis of carboxylic acid esters under microwave irradiation Chemical Papers, Vol.62, No. 6, 2008, 630-634  2.89      
Krivdov√°, Patr√≠cia: Anal√Ĺza pigmentovan√Ĺch anodick√Ĺch povlakov hlin√≠ka. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.78      
Szeg√©nyi, Igor: Reakcie s√≠ranov v hlin√≠kovom elektrolyz√©ri. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  2.76      
Baloghov√°, Zuzana: Regul√°cia metabolizmu a rastu Salmonelly typhimurium nov√Ĺmi antimikrobi√°lnymi l√°tkami. Katedra mikrobiol√≥gie, biol√≥gie a bioch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.  2.71      
Makov√≠niov√°, Dana: Vyluńćovanie zliatiny povlakov Ni-W z vodn√Ĺch elektrolytov. Hodnotenie povlakov.. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.  2.71      
Vincenc OboŇąa, Jozef: ҆t√ļdium f√°zov√Ĺch rovnov√°h v s√ļstave NaCl - KC1 - BaCl2. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  2.70      
Barbor√≠k, Peter: Vlastnosti fluoridov√Ĺch taven√≠n vhodn√Ĺch pre jadrov√ļ energetiku. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.70      
Koryt√°r, Peter: Kapil√°rna plynov√° chromatografia amfetam√≠nov. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.  2.70      
Badura, Michal: Vyluńćovanie Ni-W zliatinov√Ĺch povlakov pulzn√Ĺm pr√ļdom. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  2.61      
Fellner, P. and Khandl, V. Phase Diagram of the Reciprocal System 2NH+4, Mg2+//SO2-4, 2NO-3‚ÄďH2O Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 221-223  2.61      
Cs√©falvayov√°, Linda: ҆t√ļdium degrad√°cie papiera sp√īsobenej Ňĺelezodubienkov√Ĺmi atramentmi. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  2.61      
Ertul, Ňěeref, Bed√ľk, A. Din√ßer, Bayrakci, Mevl√ľt and G√ľler, Ersin Synthesis of macrocyclic polyethers and polyether diesters and preparation of their cationic complexes Chemical Papers, Vol.62, No. 6, 2008, 589-595  2.58      
Schr√∂tterov√°, D. and Nekov√°Ňô, P. Extraction of Cr(VI), Mo(VI), and W(VI) from Sulfate Solutions by Primary Amine Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 393-397  2.50      
Greg√°Ňą, Fridrich, Melicherńć√≠k, Milan, Greg√°Ňą, Juraj and Remko, Milan Preparation of trisodium O-monoalkyl and O-monoaryl diphosphates Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 223-226  2.50      
Moln√°rov√°, M√°ria: F√°zov√Ĺ diagram a hustota taven√≠n s√ļstavy FLINAK - K2NbF7. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.49      
Ferenc, W., Bocian, B., Walk√≥w-Dziewulska, A. and SarzyŇĄski, J. Magnetic, Spectral, and Thermal Characterization of 2,3,4- and 3,4,5-Trimethoxybenzoates of Mn(II), Co(II), Ni(II), and Cu(II) Chemical Papers, Vol.59, No. 5, 2005, 316-323  2.44      
HajaŇ°, Martin: Synt√©za N-substituovan√Ĺch gama-pyrid√≥nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.  2.43      
Serin, M., Karayel, G. and Gup, R. Homo- and heteronuclear complexes of a new, vicinal dioxime ligand Chemical Papers, Vol.61, No. 4, 2007, 286-291  2.42      
K√°chov√°, Be√°ta: Pr√≠prava sodno ‚ÄĒ draseln√Ĺch Ňĺelezanov. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  2.40      
Kr√°lov√°, Katar√≠na: Cytotoxicita a mechanizmus √ļńćinku nov√Ĺch bis-am√≥niov√Ĺch sol√≠ odvoden√Ĺch od kyseliny jant√°rovej in vitro. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  2.38      
Candr√°kov√°, Silvia: ҆t√ļdium modelov√Ĺch syst√©mov starnutia historick√Ĺch dokumentov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.  2.37      
Petril√°kov√°, Katar√≠na: Vplyv modifikańćn√Ĺch √ļprav papiera na jeho vlastnosti. Oddelenie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  2.36 2    
Kuffa, Rastislav: Vplyv Ňĺeleza na aer√≥bne a anaer√≥bne procesy. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.  2.35      
Pij√°k, Igor: Vplyv prostredia na kor√≥ziu √ļŇĺitkov√©ho skla. Katedra keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.  2.32      
HalgaŇ°, J√°n, Kolenov√°, Viera, ҆tev√≠kov√°, Zuzana, PeraŇ°√≠nov√°, Lucia and KoŇĺ√≠Ň°ek, Jozef New Cu(II), Co(II), and Ni(II) complexes with thieno[2,3- b ]pyridine and 2-methylthieno[2,3- b ]pyridine as ligands: Synthesis and crystal structures Chemical Papers, Vol.63, No. 3, 2009, 323-328  2.31 3    
Nemńćekov√°, Katar√≠na: Sp√īsoby utesŇąovania anodicky oxidovan√©ho hlin√≠ka. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  2.30      
Vaskov√°, Zuzana, Stachov√°, Petra, Krupkov√°, Lenka, Hudecov√°, Daniela and Valigura, DuŇ°an Bis(nitrobenzoato)copper(II) Complexes with Nicotinamide, Preparation, Structure and Properties Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 77-87  2.29      
Cesur, H. Selective solid-phase extraction of Cu(II) using freshly precipitated lead diethyldithiocarbamate and its spectrophotometric determination Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 342-347  2.28      
Beseda, Igor: VyuŇĺitie aminokysel√≠n pri synt√©ze cyklick√Ĺch anal√≥gov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.  2.14      
Marosz, Peter: F√°zov√Ĺ diagram a hustota s√ļstavy KF-K2MoO4-SiO2. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.  2.13      
Gryta, Marek Calcium sulphate scaling in membrane distillation process Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 146-151  2.12      
Reńćińć√°rov√°, Anna: Screening cytotoxicity a mechanizmus √ļńćinku organick√Ĺch amoniov√Ĺch sol√≠. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  2.11      
Petrovińćov√°, Miroslava: Vplyv neutraliz√°cie MMMK na stabilitu historick√Ĺch dokumentov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  2.06      
Pagurko, Anton: Rast a produkcia metabolitov Lactobacillus reuteri v modelov√Ĺch podmienkach. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, 2008.  2.04      
Grzmil, B. U. and Kic, B. Single-State Process for Manufacturing of Potassium Sulphate from Sodium Sulphate Chemical Papers, Vol.59, No. 6b, 2005, 476-480  2.02      
Karakulski, K., Gryta, M. and Sasim, M. Production of process water using integrated membrane processes Chemical Papers, Vol.60, No. 6, 2006, 416-421  2.01      
Yilmaz, Ismail, Kilic, Ahmet and Yalcinkaya, Hacer Synthesis, characterization, fluorescence and redox features of new vic -dioxime ligand bearing pyrene and its metal complexes Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 398-403  1.99      
Ferenc, W., Walk√≥w-Dziewulska, A. and Sadowski, P. Physicochemical Properties of 2,3- and 3,5-Dimethoxybenzoates of Co(II), Ni(II), and Cu(II) Chemical Papers, Vol.59, No. 5, 2005, 324-331  1.98      
Han√°kov√°, Henrieta: Experiment√°lne Ň°t√ļdium f√°zov√©ho diagramu NaCl-KCl-KF. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  1.97      
Mih√°lov√°, M√°ria: ҆t√ļdium spomalenia degrad√°cie historick√Ĺch dokumentov vplyvom antioxidantov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.95      
Porubovińćov√°, Romana: √öńćinok nov√Ĺch bisam√≥niov√Ĺch sol√≠ na Salmonella infantis a Salmonella montevideo. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.93      
BeŇąov√°, L√≠via: Modern√© met√≥dy Ň°t√ļdia procesov degrad√°cie LCM. Oddelenie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.  1.90      
StriŇ°kov√°, DanuŇ°a: Elektrolytick√© vyluńćovanie molybd√©nu z oxofluoridov√Ĺch taven√≠n. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.  1.88      
Kuchar√≠k, Mari√°n: ҆t√ļdium rovnov√°hy solidus-likvidus v s√ļstave NaCl - NaF - KF. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.  1.87      
Veńćera, Milan: Pr√≠prava kompozitn√Ĺch elektrolytick√Ĺch povlakov na b√°ze matrice a disperzn√Ĺch ńćast√≠c krem√≠ka. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  1.85      
Peller, Andr√°s: Predikcia termooxidańćnej stability materi√°lov pomocou termoanalytick√Ĺch met√≥d. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.  1.83      
Krajńćovińć, Jozef: Deriv√°ty kyseliny pipekol√≠novej v synt√©ze tricyklick√Ĺch syst√©mov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.  1.80      
Kolozsv√°ry, Peter: Vplyv chemick√©ho a elektrolytick√©ho leŇ°tenia na kvalitu povrchu hlin√≠ka. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.  1.79 3    
Majern√≠kov√°, Silvia: Ochrann√Ĺ potenci√°l vybran√Ĺch kyslomlieńćnych bakt√©ri√≠. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  1.73      
Sebesty√©nov√°, M√°ria: ҆t√ļdium met√≥dy stanovenia biologicky rozloŇĺiteńĺn√©ho organick√©ho uhl√≠ka vo vode. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.72      
҆pac√≠rov√°, Jana: Pr√≠prava a vlastnosti komplexn√Ĺch zl√ļńćen√≠n Ňĺeleza s deriv√°tmi pyrid√≠nu. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.  1.71      
Voltemarov√°, Veronika: Anal√Ĺza a hodnotenie zmien vlastnost√≠ papiera pri starnut√≠ vplyvom zl√ļńćen√≠n prechodn√Ĺch prvkov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.69 2    
Tom√°Ň°kov√°, Zuzana: Vplyv neńćist√īt na povrchov√© nap√§tie elektrolytov pouŇĺ√≠van√Ĺch pri v√Ĺrobe hlin√≠ka. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.  1.60      
҆ud√≠kov√°, Gabriela: ńĆistenie mliek√°rensk√Ĺch odpadov√Ĺch v√īd. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.  1.58      
BraŇĺinov√°, Veronika: ҆t√ļdium met√≥d stabiliz√°cie dokumentov obsahuj√ļcich zl√ļńćeniny prechodn√Ĺch prvkov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.48      
Malo, Jozef: Pr√≠prava a Ň°t√ļdium vlastnost√≠ komplexov Ňĺeleza terci√°rnymi s fosf√°n- a arz√°n-oxidmi. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.  1.47      
KovaŇ°ińćov√°, Zdenka: ҆t√ļdium kinetiky procesov starnutia historick√Ĺch dokumentov vplyvom zl√ļńćen√≠n prechodn√Ĺch prvkov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.  1.46      
Mińćicov√°, Zuzana: Aplik√°cia vybrat√Ĺch druhov koagulańćn√Ĺch enz√Ĺmov v mliek√°rstve. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.  1.44      

Page 1 of 2

Result Pages:    1 2  next › last »