List of Subject Classifications Records

Browse Results (549 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 6

Result Pages:    1 2 3 4 5 6  next › last »


  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bal√°Ňĺov√°, Martina: 4-anil√≠nochinazol√≠ny - potenci√°lne fotosenzit√≠vne zl√ļńćeniny vyuŇĺiteńĺn√© v medic√≠ne. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Rauf, Shah Md. Abdur, Ismael, Mohamed, Sahu, Kamlesh Kumar, Suzuki, Ai, Sahnoun, Riadh, Koyama, Michihisa, Tsuboi, Hideyuki, Hatakeyama, Nozomu, Endou, Akira, Takaba, Hiromitsu, Del Carpio, Carlos A., Kubo, Momoji and Miyamoto, Akira A graph theoretical approach to the effect of mutation on the flexibility of the DNA binding domain of p53 protein Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 654-661      
Kang, Wen-Yi, Ji, Zhi-Qiang and Wang, Jin-Mei A new xanthone from the roots of Securidaca inappendiculata Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 102-104      
Zhang, Gai, Liu, Jianbo, Meng, Zuchao and Wang, Xin A rapid in vitro assay of cobalamin in human urine and medical tablets using ICP-MS Chemical Papers, Vol.63, No. 3, 2009, 366-370 3    
Schenkmayerov√°, Andrea: Acet√≥n butanolov√° ferment√°cia - produkcia kyseliny maslovej. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 2    
Mal√≠k, F. and ҆tefuca, V. Acetylcholine Esterase ‚ÄĒ Dynamic Behaviour with Flow Calorimetry Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 406-411      
ZaluŇĺick√°, Alexandra: Adapt√°cia ńĺudskej melan√≥movej bunkovej l√≠nie bowes na rast v suspenzii v nepr√≠tomnosti s√©ra. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Hazucha, Rastislav: Aer√≥bna mikrobi√°lna degrad√°cia chl√≥rovan√Ĺch fenolov a benzo√°tov v kvapaln√Ĺch m√©di√°ch. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Strniskov√°, Monika: Ak√ļtna inhib√≠cia synt√©zy NO a jej vplyv na funkńćn√© vlastnosti Na, K - ATP √°zy v srdci. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
J√≥zsov√°, Miroslava: Alternat√≠vne met√≥dy hodnotenia toxicity kozmetick√Ĺch l√°tok.. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Chrun, Rithy: Amylolytick√© p√īsobenie kmeŇąov z ńćeńĺade Mucoraceae na tuh√© substr√°ty. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Vrana, Branislav: Anaer√≥bna degrad√°cia halog√©novan√Ĺch xenobiot√≠k v p√īdach. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Yan, Hong De, Xu, Pei Ya, Huang, Hai Chan and Qiu, Juan Ping Analysis of spectinomycin in fermentation broth by reversed-phase chromatography Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 635-640      
Rosipal, Rastislav: Analytick√° a senzorick√° charakteristika v√≠nnych destil√°tov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 8    
Filipov√°, Katar√≠na: Anal√Ĺza a vyuŇĺitie druhotn√Ĺch lipidick√Ĺch surov√≠n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
҆tetina, Matej: Anal√Ĺza diskr√©tneho modelu fotosynt√©zy. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
T√≥bikov√°, Zuzana: Anal√Ĺza hroznov√Ĺch v√≠n stredoslovensk√©ho vinohradn√≠ckeho regi√≥nu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 1    
KaŇ°parov√°, Svatava: Anal√Ĺza kreat√≠nkin√°zov√©ho syst√©mu v patologickom mozgu pomocou prenosu magnetiz√°cie 31P NMR. Oddelenie NMR a hmotnostnej spektrometrie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Koryt√°r, Peter: Anal√Ĺza vplyvu meńŹnat√©ho komplexu na niektor√© Ň°truktur√°lne a funkńćn√© parametre ńĺudsk√Ĺch bunkov√Ĺch kult√ļr. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Grajcar√≠kov√°, Viera: Antibakteri√°lna charakteriz√°cia nov√Ĺch dezinfekńćn√Ĺch l√°tok na Enterobacter cloacae. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Bergerov√°, Zuzana: Antibakteri√°lna √ļńćinnosŇ• nov√Ĺch dezinfekńćn√Ĺch l√°tok a ich √ļńćinok na virulenciu Pseudomonas aeruginosa. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Such√°nov√°, Monika: Antibakteri√°lne a genotoxick√© √ļńćinky pr√≠rodn√Ĺch l√°tok. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Fiedlerov√°, Martina: Antimikrobi√°lna aktivita novosyntetizovan√Ĺch deriv√°tov indoliz√≠nov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Min√°rikov√°, Jana: Antimikrobi√°lna aktivita novosyntetizovan√Ĺch heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n tiof√©noveho, pyraz√≠nov√©ho, izat√≠nov√©ho a chinol√≠nov√©ho radu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Dudov√°, Barbora: Antimikrobi√°lna aktivita nov√Ĺch meńŹnat√Ĺch komplexov s bioakt√≠vnymi ligandami. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Mińćkov√°, Martina: Antimikrobi√°lna aktivita nov√Ĺch meńŹnat√Ĺch komplexov s bioakt√≠vnymi ligandami. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
҆ovńć√≠kov√°, Andrea: Antimikrobi√°lna √ļńćinnosŇ• a mechanizmus √ļńćinku deriv√°tov izotiokyan√°tov. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Babir√°dov√°, Viera: Antimikrobi√°lne a genotoxick√© √ļńćinky novosyntetizovan√Ĺch meńŹnat√Ĺch komplexov. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Bonkov√°, Andrea: Antimikrobi√°lne √ļńćinky novosyntetizovan√Ĺch deriv√°tov uracilu a kofe√≠nu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Jenisov√°, Valent√≠na: Aplik√°cia deriv√°tov 2-merkaptobenzimidazolu v produkcii polyketidov√©ho metabolitu - kyseliny mitorubrinovej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Jastrzńôbska, Aneta and SzŇāyk, Edward Application of 31P NMR for added polyphosphate determination in pork meat Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 414-419 1    
Mendes, Chirleanny M., Brito, Mar√≠lia A., Porto, Tatiana S., Porto, Ana L. F., Bezerra, Ranilson S., Carvalho, Luiz B., Caneiro-Le√£o, Ana M. A. and Carneiro-da-Cunha, Maria G. Aquaculture by-product: a source of proteolytic enzymes for detergent additives Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 662-669      
Burganov√°, Ońĺga: Asimil√°cia xenobiot√≠k bakt√©riami v ńćistej kult√ļre. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Mohand, Fairouz Ait: Assay Metods and Isolation of Xyloglucan endotransglycosylase cosy Case (XET) isoforms from nasturtium (Tropaeoium majus) seeds. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Pip√≠Ň°kov√°, Katar√≠na: Autoprotil√°tky u pacientov s podozren√≠m na reumatick√© ochorenie. Katedra mikrobiol√≥gie, biol√≥gie a bioch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Mojumdar, Subhash Chandra: Azaphilones, metabolites of penicillium vermiculatum. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Uhn√°kov√°, Bronislava: Bakteri√°lna degrad√°cia dialkysulfojantaranov kmeŇąom Comamonas terrigena N3H. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Slov√°kov√°, Jana: Baz√°lny vtok Ca2+ do ńĺudsk√Ĺch leukocytov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.   1  
Dud√≠kov√°, Jana: Bioakt√≠vne polypropyl√©nov√© vl√°kna na b√°ze Irgasanu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Hatalov√°, Marcela: Bioakt√≠vne sekund√°rne metabolity nov√Ĺch kmeŇąov aktinomyc√©t. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Podgorski, W. and Lesniak, W. Biochemical Method of Oxalic Acid Production from Beet Molasses Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 408-412      
KryŇ°tofov√°, Svetlana: Biochemick√© a fyziologick√© vlastnosti pek√°rskych a v√≠nnych kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Vargovińć, Peter: Biochemick√© a g√©nov√© mechanizmy odpovede vl√°knit√Ĺch h√ļb na svetlo. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 1    
Panńćuch√°rov√°, Hana: Biochemick√© a transportn√© vlastnosti membr√°n pripraven√Ĺch z ńĺudsk√Ĺch erytrocytov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
KryŇ°tofov√°, Svetlana: Biochemick√© aspekty fotoindukovanej kon√≠di√°cie Trichoderma viride. Katedra mikrobiol√≥gie, bioch√©mie a biol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Muchov√°, SoŇąa: Biochemick√© ukazovatele oxidat√≠vneho poŇ°kodenia buniek a tkan√≠v indukovan√© fenyto√≠nom. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Ditte, Peter: Biochemick√© zmeny pońćas starnutia mikroskopickej vl√°knitej huby Trichoderma viride. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Urban, Horst: Biochemick√© zmeny u Trichoderma viride kultivovanej v pr√≠tomnosti tenzidov. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Sulov√°, Zdena: Biochemizmus fotoindukovanej diferenci√°cie huby Trichoderma viride. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovensk√° akad√©mia vied, 1989.      
Donovalov√°, Zuzana: Biodegradabilita deriv√°tov kyseliny benzoovej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Sej√°kov√°, Zuzana: Biodegrad√°cia perzistentn√Ĺch organick√Ĺch polutantov: biodegrad√°cia, sorpcia a toxicita chl√≥rfenolov. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Mińćegov√°, Miroslava: Biodegradańćn√° aktivita streptomyc√©t. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Sokolovsk√°, I., Wattiau, P., Gerin, P. and Agathos, S. N. Biodegradation of Fluorene at Low Temperature by a Psychrotrophic Sphingomonas sp. L-138 Chemical papers, Vol.56, No. 1, 2002, 36-40      
PaduŇ°Ňą√°kov√°, Mariana: Bioinformatick√° a molekulovo-biologick√° charakteriz√°cia ABC transport√©ra rodu Trichoderma. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Zigov√°, Jana: BioinŇĺinierske inov√°cie produkcie butyr√°tu a galaktozyltransfer√°zy. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Theiszov√°, Marica: Biologick√° a biochemick√° charakteriz√°cia buniek kultivovan√Ĺch na r√īznych typoch biomateri√°lov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Zastkov√°, M√°ria: Biologick√° aktivita 2,4-disubstituovan√Ĺch 6H-5,l,3-benzotiadiazoc√≠nov a makrocyklick√©ho Cu(II)-tetraanhydroaminobenzaldehydov√©ho komplexu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
GajdoŇ°ov√°, Erika: Biologick√° aktivita metabolitov mikroorganizmov izolovan√Ĺch z rieńćnych sedimentov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
ńĆip√°k, ńĹuboŇ°: Biologick√° aktivita niektor√Ĺch 4-anil√≠nochinazol√≠nov. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
P√≠Ň°ov√°, Petra: Biologick√° aktivita novosyntetizovan√Ĺch 4-anil√≠noehinazol√≠nov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Krupkov√°, Lenka: Biologick√° aktivita nov√Ĺch fenam√°tov√Ĺch zl√ļńćen√≠n s at√≥mom kovu v molekule. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Theiszov√°, Marica: Biologick√° aktivita vybrat√Ĺch heterocyklick√Ĺch dus√≠kat√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
ŇĹ√ļŇĺi, Martin: Biologick√° odb√ļrateńĺnosŇ• technick√Ĺch maz√≠v na b√°ze repkov√©ho oleja. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
F√°bry, Radoslav: Biologick√© monitorovanie genotoxick√©ho rizika. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
KaliŇą√°kov√°, Barbora: Biologick√© √ļńćinky biokoordinańćn√Ĺch zl√ļńćen√≠n s at√≥mom medi v molekule. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, 2008.      
Majerov√°, Bronislava: Biologick√© √ļńćinky deriv√°tov lign√≠nu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Horv√°th, Viktor: Biologick√© √ļńćinky niektor√Ĺch deriv√°tov chinazol√≠nu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Bernovsk√°, Veronika: Biologick√© √ļńćinky novosyntetizovan√Ĺch bioanorganick√Ĺch zl√ļńćen√≠n s at√≥mom zinku v molekule. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Plavinov√°, Veronika: Biologick√© √ļńćinky nov√Ĺch metalofenam√°tov√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Bal√°Ňĺikov√°, Jana: Biologick√© vlastnosti vybran√Ĺch 4-anil√≠nochinazol√≠nov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Min√°rikov√°, Katar√≠na: Biologicky akt√≠vne sekund√°rne metabolity kmeŇąov Pyrenochaeta species a Penicillium funiculosum. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Janikovicsov√°, M√°ria: Biologick√Ĺ √ļńćinok novopripraven√Ĺch deriv√°tov fluor√©nu. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
ńĆomajov√°, Monika: Biomarkery imunomodulańćn√©ho √ļńćinku miner√°lnych vl√°kien u exponovan√Ĺch robotn√≠kov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Tk√°ńć, J√°n: Biosenzory s vyuŇĺit√≠m Gluconobacter oxydans a galakt√≥zaoxid√°zy. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 3    
ńĆernuŇ°kov√°, Katar√≠na: Biosorpcia polychl√≥rovan√Ĺch bifenylov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
B√°rdoŇ°ov√°, Katar√≠na: Biosynt√©za a bioaktivita sekund√°rnych metabolitov streptomyces kasugaensis. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Markowska, Agata and Michalkiewicz, Beata Biosynthesis of methanol from methane by Methylosinus trichosporium OB3b Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 105-110      
Drgonov√°, Jana: Biosynthesis of Yeast Cell Wall. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovensk√° akad√©mia vied, 1995. 1    
Mat√ļŇ°ova, Eva: Biotechnol√≥gia rastlinn√Ĺch bunkov√Ĺch kult√ļr. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Lamańćka, Martin: Biotechnologick√° produkcia eikozanoidov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Hust√Ĺ, Alexander: Biotechnologick√° produkcia esenci√°lnych N-3 a N-6 mastn√Ĺch kysel√≠n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Mikov√°, Helena: Biotechnologick√° produkcia kyseliny L(+)-v√≠nnej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Ole√°rnikov√°, Marta: Biotechnologick√° produkcia kyseliny propi√≥novej oxid√°cie propanolu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Mikov√°, Helena: Biotechnologick√° produkcia organick√Ĺch kysel√≠n z anhydridu kyseliny male√≠novej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Koppl, J√ļlius: Biotechnologick√° v√Ĺroba kyseliny maslovej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Mandl, Martin: Biotechnologick√© aspekty bakteri√°lni oxidace sulfidick√Ĺch miner√°lu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Seleck√Ĺ, Radoslav: Biotechnologick√© aspekty produkcie n√≠zkoalkoholick√Ĺch a Ň°peci√°lnych p√≠v. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Nah√°lka, Jozef: Biotechnologick√© vyuŇĺitie rastlinnej bunkovej biomasy na produkciu sekund√°rnych metabolitov. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovenk√° akad√©mia vied, 1999. 1    
Tom√°Ň°ka, Martin: Biotechnologick√© zhodnotenie lakt√≥zov√Ĺch substr√°tov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
҆k√ļciov√°, Andrea: Biotransform√°cia kyseliny arachid√≥novej na prostagland√≠ny. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Vaskov√°, Zuzana, Stachov√°, Petra, Krupkov√°, Lenka, Hudecov√°, Daniela and Valigura, DuŇ°an Bis(nitrobenzoato)copper(II) Complexes with Nicotinamide, Preparation, Structure and Properties Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 77-87      
Poloncov√°, Katar√≠na: Charakteriz√°cia a v√Ĺvoj ńćist√Ĺch kult√ļr kvasiniek z prev√°dzky v pivovare Martin. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Bal√≠k, Josef: Charakteriz√°cia antokyan√≠nov√Ĺch farb√≠v Vitis vinifera. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Marejkov√°, Monika: Charakteriz√°cia klinick√Ĺch kmeŇąov Salmonella enterica s√©rovar Kentucky izolovan√Ĺch v SR. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Bor√°kov√°, Martina: Charakteriz√°cia monoklon√°tnych protil√°tok proti melan√≥mov√Ĺm bunk√°m. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kamenist√°, Anabela: Charakteriz√°cia mutantov Trichoderma viride rezistentn√Ĺch na chlorpromaz√≠n. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Sam√°kov√°, Iveta: Charakteriz√°cia myc√©liov√Ĺch h√ļb izolovan√Ĺch z lignitu. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Buńćkov√°, Anna: Charakteriz√°cia priemyselne v√Ĺznamn√Ĺch kmeŇąov v√≠nnych kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
T√°ncoŇ°ov√°, Zuzana: Charakteriz√°cia procesu bakteri√°lnej utiliz√°cie Ň°krobov√Ĺch substr√°tov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Helcov√°, AneŇĺka: Charakteriz√°cia proteolytick√Ĺch enz√Ĺmov produkovan√Ĺch pońćas kultiv√°cie Ňĺivońć√≠Ň°nych bunkov√Ĺch l√≠ni√≠. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      

Page 1 of 6

Result Pages:    1 2 3 4 5 6  next › last »